Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunginvaltuusto

 

 

Päätöstiedote nro 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 26.4.2023 klo 18.00

Kokouspaikka: Valtuustosali, Aleksanterinkatu 20

1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus pdf html

 

Päätös
Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Anniina Iskanius ja Pentti Arajärvi sekä varalle valtuutetut Wille Rydman ja Petra Malin.

 

3

Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan siten täydennettynä, että valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin valtuutettu Ville Jalovaara.

Liitteet

1

Eronpyyntö 5.4.2023

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2022 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Holopaisen (+Nuorteva) ja valtuutettu Kivekkään (+Månsson) toivomusponnet.

Käsittely

- Ponsi 1
Kivekäs Otso
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta luoda ulkotiloihin enemmän paikkoja, jotka soveltuvat nuorten hengailuun.

Hengailupaikkojen ei tarvitse olla vain hengailua varten tehtyjä, vaan hengailun mahdollisuutta voidaan tukea muun rakentamisen yhteydessä. Olennaisimmat hengailupaikan varusteet ovat jonkinlainen katos, jonkinlaisia istumapaikkoja ja jotain tekemistä.

- Ponsi 1
Holopainen Mari
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta varata erillinen määräraha nuorten aloitteiden toteuttamiseksi. Tällä hetkellä harva nuorten aloite toteutuu, koska niille ei ole varattu määrärahaa.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Holopainen Mari
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 51, EI: 3, Tyhjiä: 29, Poissa: 2
JAA: Ahde Hilkka, Ahmed Mahad, Alametsä Alviina, Alanko-Kahiluoto Outi, Austero Nita, Biaudet Eva, Borgarsdottir Sandelin Silja, Diarra Fatim, Ebeling Mika, Gebhard Elisa, Grotenfelt Nora, Haatainen Tuula, Haglund Mia, Harjanne Atte, Harkimo Harry, Harkimo Joel, Heinäluoma Eveliina, Helal Fardoos, Hiltunen Titta, Holopainen Mari, Honkasalo Veronika, Huff Shawn, Jungner Mikael, Kauppila Elina, Kivekäs Otso, Kivelä Mai, Kolbe Laura, Korpinen Sini, Koskela Minja, Majok Ajak, Makkonen Teija, Malin Petra, Miettinen Nina, Muttilainen Sami, Månsson Björn, Nevanlinna Tuomas, Nuorteva Johanna, Nygård-Peltola Mia, Ohisalo Maria, Pajula Matias, Pasanen Amanda, Peltokorpi Terhi, Rantala Marcus, Rantanen Tuomas, Sauri Pekka, Saxberg Mirita, Soininvaara Osmo, Tuomioja Erkki, Vanhanen Reetta, Vepsä Sinikka, Vesikansa Sanna
EI: Meri Otto, Rydman Wille, Vartiainen Juhana
Tyhjiä: Arajärvi Pentti, Arhinmäki Paavo, Asko-Seljavaara Sirpa, Bogomoloff Harry, Castrén Maaret, Halla-aho Jussi, Harakka Timo, Hyttinen Nuutti, Iskanius Anniina, Jalovaara Ville, Kaleva Atte, Karhuvaara Arja, Kopra Pia, Korpinen Laura, Niskanen Dani, Packalén Tom, Pajunen Jenni, Pakarinen Pia, Paunio Mikko, Raatikainen Mika, Rautava Risto, Razmyar Nasima, Rissanen Laura, Sarkomaa Sari, Sazonov Daniel, Strandén Juhani, Suomalainen Nina, Valtonen Elina, Vierunen Maarit
Poissa: Sinnemäki Anni, Yanar Ozan

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Kivekäs Otso
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 68, EI: 3, Tyhjiä: 12, Poissa: 2
JAA: Ahde Hilkka, Ahmed Mahad, Alametsä Alviina, Alanko-Kahiluoto Outi, Arajärvi Pentti, Arhinmäki Paavo, Asko-Seljavaara Sirpa, Austero Nita, Biaudet Eva, Bogomoloff Harry, Borgarsdottir Sandelin Silja, Castrén Maaret, Diarra Fatim, Ebeling Mika, Gebhard Elisa, Grotenfelt Nora, Haatainen Tuula, Haglund Mia, Harakka Timo, Harjanne Atte, Harkimo Harry, Harkimo Joel, Heinäluoma Eveliina, Helal Fardoos, Hiltunen Titta, Holopainen Mari, Honkasalo Veronika, Huff Shawn, Iskanius Anniina, Jalovaara Ville, Jungner Mikael, Kaleva Atte, Kauppila Elina, Kivekäs Otso, Kivelä Mai, Kolbe Laura, Korpinen Sini, Koskela Minja, Majok Ajak, Makkonen Teija, Malin Petra, Miettinen Nina, Muttilainen Sami, Månsson Björn, Nevanlinna Tuomas, Niskanen Dani, Nuorteva Johanna, Nygård-Peltola Mia, Ohisalo Maria, Pajula Matias, Pajunen Jenni, Pasanen Amanda, Peltokorpi Terhi, Rantala Marcus, Rantanen Tuomas, Rautava Risto, Razmyar Nasima, Sarkomaa Sari, Sauri Pekka, Saxberg Mirita, Soininvaara Osmo, Suomalainen Nina, Valtonen Elina, Vanhanen Reetta, Vartiainen Juhana, Vepsä Sinikka, Vesikansa Sanna, Vierunen Maarit
EI: Korpinen Laura, Meri Otto, Rydman Wille
Tyhjiä: Halla-aho Jussi, Hyttinen Nuutti, Karhuvaara Arja, Kopra Pia, Packalén Tom, Pakarinen Pia, Paunio Mikko, Raatikainen Mika, Rissanen Laura, Sazonov Daniel, Strandén Juhani, Tuomioja Erkki
Poissa: Sinnemäki Anni, Yanar Ozan

Liitteet

1

Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista 1.7.-31.12.2022

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Päätös 26.1.2023

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Päätös 26.1.2023

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Päätös 26.1.2023

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Sörnäisten Suvilahden tapahtuma-alueen asemakaavan muutos (nro 12751) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan. Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Asko-Seljavaaran (+Stranden) toivomuspontta. Valtuutettu Muttilaisen hylkäysehdotus raukesi kannattamattomana.

Käsittely

- Hylkäysehdotus 1
Muttilainen Sami
Esitän Suvilahden tapahtuma-alueen asemakaavan muutoksen hylkäämistä.

Ei ole tapahtuma-alueen kehittämistä luovuttaa vyöhykettä ravintola- ja hotelliketjuille. Suvilahteen liimatun mahdollisesti toteutuvan tapahtuma-areenan voi kaavoittaa ja toteuttaa halutessaan rakentuvaan ja laajentuvaan kaupunkiin muuallekin. Tämä palvelisi kaupunkia paremmin myös kokonaisuutena.

Samalla kun festivaalien toimintaedellytyksiä ollaan heikentämässä, ollaan lakaisemassa ilmaan myös kulttuurihistoriallisesti tunnustettu DIY -skatepark.

Vaikka Suvilahden luonne onkin muuttunut viime vuosina, yhtä keskeistä ja laajaa sekä infrastruktuuriltaan toimivaa aluetta jossa tämän kokoluokan  festivaaleja voidaan toteuttaa ei löydy muualta Helsingistä.

On tärkeää, että stadissa voidaan toteuttaa kansainvälisen kokoluokan festivaaleja jatkossakin. Tapahtumilla on kaupungille vetovoimaisuuden ja talouden kannalta merkittävä myötävaikutus.

- Ponsi 1
Asko-Seljavaara Sirpa
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, mihin tapahtuma-alueen vieraat pysäköivät autonsa. Jos tapahtuma-alueelle tulee 3000-5000 vierasta, on heistä suuri osa muilta paikkakunnilta. Katsojista osa  tulee omalla autolla, jolloin heille tulee osoittaa pysäköintipaikka ja yhteysliikenne tapahtumapaikalle.

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Asko-Seljavaara Sirpa
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 15, EI: 16, Tyhjiä: 49, Poissa: 5
JAA: Asko-Seljavaara Sirpa, Bogomoloff Harry, Ebeling Mika, Halla-aho Jussi, Hyttinen Nuutti, Kopra Pia, Korpinen Laura, Makkonen Teija, Meri Otto, Packalén Tom, Paunio Mikko, Raatikainen Mika, Rydman Wille, Saxberg Mirita, Strandén Juhani
EI: Arhinmäki Paavo, Gebhard Elisa, Haglund Mia, Harakka Timo, Harkimo Harry, Hiltunen Titta, Honkasalo Veronika, Jalovaara Ville, Kauppila Elina, Kivelä Mai, Koskela Minja, Majok Ajak, Malin Petra, Muttilainen Sami, Nevanlinna Tuomas, Soininvaara Osmo
Tyhjiä: Ahde Hilkka, Alametsä Alviina, Alanko-Kahiluoto Outi, Arajärvi Pentti, Austero Nita, Biaudet Eva, Borgarsdottir Sandelin Silja, Castrén Maaret, Chydenius Jussi, Diarra Fatim, Grotenfelt Nora, Haatainen Tuula, Harjanne Atte, Harkimo Joel, Heinäluoma Eveliina, Helal Fardoos, Holopainen Mari, Huff Shawn, Iskanius Anniina, Jungner Mikael, Kaleva Atte, Karhuvaara Arja, Kivekäs Otso, Kolbe Laura, Korpinen Sini, Miettinen Nina, Månsson Björn, Nuorteva Johanna, Nygård-Peltola Mia, Ohisalo Maria, Pajula Matias, Pajunen Jenni, Pakarinen Pia, Pasanen Amanda, Peltokorpi Terhi, Rantala Marcus, Rantanen Tuomas, Rautava Risto, Razmyar Nasima, Rissanen Laura, Sarkomaa Sari, Sauri Pekka, Sazonov Daniel, Suomalainen Nina, Sydänmaa Johanna, Tuomioja Erkki, Vanhanen Reetta, Vesikansa Sanna, Vierunen Maarit
Poissa: Ahmed Mahad, Niskanen Dani, Valtonen Elina, Vartiainen Juhana, Vepsä Sinikka

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12751 kartta, päivätty 6.9.2022, muutettu 28.2.2023

2

Asemakaavan muutoksen nro 12751 selostus, päivätty 6.9.2022, muutettu 28.2.2023, päivitetty Kylk:n 28.2.2023 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 6.9.2022, täydennetty 28.2.2023

4

Osa päätöshistoriaa

5

Liikennesuunnitelma (piir. nro 7233 / 28.2.2023)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Viikinrannan energiakorttelin asemakaavan muutos (nro 12806) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12806 kartta, päivätty 24.1.2023

2

Asemakaavan muutoksen nro 12806 selostus, päivätty 24.1.2023, päivitetty Kylk:n 24.1.2023 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti päivätty 26.9.2022, täydennetty 24.1.2023

4

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Pitäjänmäen sähköaseman asemakaavan muutos (nro 12805) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12805 kartta, päivätty 31.1.2023

2

Asemakaavan muutoksen nro 12805 selostus, päivätty 31.1.2023, päivitetty Kylk:n 31.1.2023 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti päivätty 12.9.2022, täydennetty 31.1.2023

4

Päätöshistoria

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 7321)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Helsingissä 26.04.2023

Ilona Turtola, viestintäasiantuntija

puhelin 310 33698

ilona.turtola@hel.fi