Helsingin kaupunki

 

 

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

Päätöstiedote nro 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 19.12.2017 klo 16.00

Kokouspaikka: Töysänkatu 2 D, 2.krs., kokoushuone Moreeni

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Ville-Veikko Rantamaulan sekä varatarkastajiksi Matias Pajulan ja Johanna Nuortevan.

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerit Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Muutetaan kohta 1 eli ruotsin kielen kielikylvyn valinnan periaatteet seuraavaan muotoon:

* Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.
* Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumisen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.
* Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Möller Antti + Nuorteva Johanna
Muutetaan kohta 1 eli ruotsin kielen kielikylvyn valinnan periaatteet seuraavaan muotoon:

* Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.
* Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumisen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.
* Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.

- Eriävä mielipide
Järvenkallas Satu
Esittelijä katsoo, että päätös olisi tullut tehdä esityksen mukaisesti.


1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Möller Antti
JAA: 1, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Saxberg Mirita
EI: Kari Emma, Kirjasniemi Eevi, Malin Petra, Möller Antti, Niskanen Dani, Nuorteva Johanna, Pajula Matias, Rantamaula Ville-Veikko

 

4

Kielipainotteisen esiopetuksen laajentaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

5

Täydennys ja muutos esiopetuksen järjestämispaikkoihin kaudella 2018-2019 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oppilaan koulupaikan määräytyminen

2

Lausuntopyyntö suomenkielisille peruskouluille

3

Enimmäisoppilasmäärälaskelma ekaluokkalaiset v. 2018

 

7

1. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018–2019 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

8

7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018–2019 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

9

Peruskoulujen kaksikielisen opetuksen tarjonnan laajentaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kaksikielisen ja kielirikastetun opetuksen verkko 2017-2018

 

10

Kaupunkitasoinen kieliohjelma koskien Pasilan peruskoulun kaksikielistä suomi-saame-opetusta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Pasilan peruskoulun johtokunnan esitys kieliohjelman muuttamisesta_11.10.2017

 

11

Muutos suomenkielisten peruskoulujen kieliohjelmaan: A1-kielen varhentaminen 1. vuosiluokalta alkaen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Malin Petra + Möller Antti
Alueelle eteläinen-keskinen lisätään ruotsin kielen A1-kielen tarjonta 1-luokkalaisille toiseenkin kouluun, joka on kulkuyhteyksiltään turvallisesti saavutettavissa niille oppilaille, joille Pasilan peruskoulu on kulkuyhteyksiltään haastava. Toimiala määrittelee jatkotyöskentelyssä tarkoitukseen sopivan koulun.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Malin Petra
JAA: 5, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Kari Emma, Niskanen Dani, Pajula Matias, Rantamaula Ville-Veikko, Saxberg Mirita
EI: Kirjasniemi Eevi, Malin Petra, Möller Antti, Nuorteva Johanna

Liitteet

1

Koulukohtaiset A1-kielet

2

A1_palautteiden analysointi_kerrokantasi  ja asukastilaisuudet_11.12.17

 

12

Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen koulun yhtenäisen oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2018 alkaen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen oppilaaksiottoalue 1.8.2018 alkaen

2

Puistolan peruskoulun johtokunnan lausunto

3

Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

 

13

Käpylän peruskoulun, Koskelan ala-asteen koulun ja Yhtenäiskoulun yhtenäisen oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2018 alkaen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Käpylän oppilaaksiottoalueen kartta 1.8.2018 alkaen

2

Koskelan ala-asteen johtokunnan lausunto

3

Käpylän peruskoulun johtokunnan lausunto

4

Yhtenäiskoulun johtokunnan lausunto

 

14

Varajäsenen valinta Oulunkylän ala-asteen koulun johtokuntaan pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

15

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikat vuonna 2018 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

16

Stadin ammattiopiston yhteishakuun laitettavat aloituspaikat vuodelle 2018 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tutkintojen uudet perusteet ja nimet 1.8.2018 alkaen

 

17

Helsingin kaupungin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma ja tuntijako pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

2

Aikuisten perusopetuksen tuntijako 2018

3

20.11.2017 Pöytäkirjanote aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

4

20.11.2017 Pöytäkirjanoten tuntijako

 

Helsingissä 19.12.2017

Essi Eranka, viestintäpäällikkö

puhelin 310 74342

essi.eranka@hel.fi