Naiset ja miehet Helsingissä 2016


Tämä julkaisu ilmestyy Helsingin kaupungin tietokeskuksen Internet -sivustolla vuosittain. Julkaisu tarjoaa tilastotietoa helsinkiläisistä naisista ja miehistä sekä heidän elinoloistaan. Julkaisu sisältää taulukot, kuviot, linkkejä muihin tilastotietoihin sekä vuosittain aiheeltaan vaihtuvan artikkelin. Osaan taulukoista ja kuvioista sisältyy myös vertailutietoja Helsingin seudun kunnista, maan suurimmista kaupungeista ja koko maasta. Pohjoismaiden suurten kaupunkien tilastotiedot avautuvat linkistä. Naisten ja miesten asemaan liittyviä tilastotietoja julkaistaan myös Helsingin tilastollisessa vuosikirjassa ja vastaavia tietoja löytyy myös Helsinki Region Infoshare HRI-tietokannasta. Sivustolle on myös koottu joitakin linkkejä naisten ja miesten tasa-arvoa käsitteleville sivustoille. Lisätietoja:

Yliaktuaari Sini Askelo, etunimi.sukunimi@hel.fi
ISSN-L 1455-7231
ISSN 1796-721X