Linkit

Helsinki-tietoa alueittain:
www.aluesarjat.fi
Helsinki Region Infoshare:
www.hri.fi
Tilastokeskus. Naiset ja miehet Suomessa 2011:
http://www.tilastokeskus.fi/tup/julkaisut/julkaisuluettelo
Pohjoismaiden suuret kaupungit:
www.nordstat.org