Helsingin Historia vuodesta 1945: Lähde- ja arkisto-opas - ETUSIVU
Helsinki
Menu

ETUSIVU

 
Senaatintori. Kuvamateriaalia Helsingin vuoden 1940 toteutumattomia olympialaisia varten. HKM.

Senaatintori.
Kuvamateriaalia Helsingin vuoden 1940 toteutumattomia olympialaisia varten. HKM.

Tämä sivusto on tarkoitettu avuksi Helsingin sodan jälkeisestä historiasta ja sen tutkimisesta kiinnostuneille. Sivuilla esitellään tärkeimpiä kaupungin menneisyydestä kertovia lähteitä ja kerrotaan mistä ja miten ne on löydettävissä.

Lähdeoppaan aikarajaus ja aihepiirien jaottelu noudattelee pääosin Helsingin historia vuodesta 1945 -teoksen aikarajausta ja aihejakoa. Ensimmäinen nide ilmestyi vuonna 1997 ja seuraavat kolme nidettä ovat tekeillä ilmestyen lähivuosina. Lähdeoppaaseen on otettu mukaan myös tärkeätä vuosisadan alkua koskevaa arkistoaineistoa ja kirjallisuutta, joka on avuksi sodanjälkeisen kehityksen ymmärtämiselle. Lisäksi monet arkistokokonaisuudet ja tutkimukset alkavat tarkasteltavaa ajanjaksoa varhaisemmalta ajalta, jolloin ne on otettu kokonaisuudessaan mukaan.

Lähdeoppaaseen on otettu vain tärkeimmät tai yleisemmin käytetyt lähteet. Kirjallisuuden osalta mainitaan vain pieni osa eri aihealueittain. Täydellisiin lähdeluetteloihin pyrkimisen sijasta historiallisen tiedon etsijöitä pyritään ohjaamaan paikkoihin ja hakupalveluihin, joista usein hyvinkin rajatun aihepiirin lähteet ja kirjallisuus löytyvät. Hakupalvelut ovatkin kehittyneet viime vuosina valtavasti ja usein ne ovat jo käytettävissä internet-yhteyden avulla. Hakupalvelujen kautta löytyvät varmimmin myös uusimmat menneisyyttä koskevat tutkimukset.

Tämä internetissä oleva lähdeopas on ensimmäinen versio, jonka käytöstä kaipaamme käyttäjien kokemuksia ja ehdotuksia oppaan kehittämiseksi. Voit lähettää kommenttisi sähköpostilla Helsingin kaupungin tietokeskuksen kirjastoon osoitteella liisa.nuuttila@.hel.fi.

Lähteiden etsimiseen opastetaan seuraavan kymmenosaisen aihejaon perusteella. Lisäksi viimeiseen osioon on koottu oppaassa esiintyvien arkistojen ja kirjastojen sekä muiden aiheeseen liittyvien organisaatioiden yhteyslinkit.

 1. VÄESTÖ JA ASUMINEN
 2. KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAUPUNGIN RAKENTUMINEN
 3. ELINKEINOT JA LIIKENNE
 4. KUNNALLISTALOUS
 5. HALLINTO, TYÖELÄMÄ JA KANSAINVÄLISTYVÄ HELSINKI
 6. SOSIAALINEN HELSINKI
 7. KAUPUNKIKULTTUURI JA KOULUTUS
 8. ARKKITEHTUURI
 9. URHEILEVA HELSINKI
 10. KAUPUNGINOSIEN HISTORIAT
 • ARKISTOT JA KIRJASTOT
  -sivulle on koottu yhteen näillä sivuilla esiintyneet arkistot ja ne kirjastot, joista löytyy eniten Helsinki-aiheista historiallista kirjallisuutta

Lähde- ja arkisto-oppaan on koonnut ja toimittanut Jorma Kivistö Helsingin kaupungin tietokeskuksen kaupunkitutkimusyksikössä. Kokoamisessa ovat avustaneet eri arkistojen ja kirjastojen työntekijät, erityisesti tietokeskuksen kirjaston ja kaupunginarkiston henkilökunta. Kaupunginarkiston aineistotietojen kohdalla merkittävä lähde on ollut sen oma vuonna 1981 julkaistu Yleisluettelo, johon on koottu laajat selvitykset arkiston aineistosta ja arkistonmuodostajien taustoista. Yleisluettelon tietoja on päivitetty vuoden 1994 painokseen. Tilastojen ja tilastojulkaisujen osalta parhaita lähteitä ovat vuonna 2000 julkaistu Helsingin kaupungin tietokeskuksen Helsinki tilastoina 1800-luvulta nykypäivään sekä kaupungin tietokeskuksen edeltäjän, Helsingin kaupungin tilastokeskuksen Tieto-opas 1988. Näillä sivuilla nähtävien valokuvien etsimisessä auttoivat kaupunginmuseon kuva-arkisto ja kaupunkitutkimusyksikön tutkija Vesa Keskinen. Sivuston ulkoasun ja teknisen toteutuksen on tehnyt Loop.

 
 

Tietokeskus - PL 5500, Helsinki  -  Puh: 1691*  -  Fax: 169 3777  -  tietokeskus.kirjaamo@tike.hel.fi