Helsingin Historia vuodesta 1945: Lähde- ja arkisto-opas - KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAUPUNGIN RAKENTUMINEN
Helsinki
Menu

KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAUPUNGIN RAKENTUMINEN

KAUPUNGINHALLINNON ARKISTOMATERIAALI
KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNON PAINETUT ASIAKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT HAKEMISTOT
TILASTOT JA LUETTELOT
LEHDET, ERIKOISKIRJASTOT JA HELSINKI-KOKOELMAT
VALIKOITU KIRJALLISUUS
 
Töölönlahti ja nykyisen oopperatalon kohdalla sijainnut Töölön sokeritehdas Stadionin tornista kuvattuna 22.5.1966. Kuva: Arvo Koskimaa.

Töölönlahti ja nykyisen oopperatalon kohdalla sijainnut Töölön sokeritehdas Stadionin tornista kuvattuna 22.5.1966. Kuva: Arvo Koskimaa.

Tässä osiossa esitellään lähteitä, joita voi käyttää tutkimuksissa, jotka liittyvät kaupungin suunnitteluun ja rakentumiseen sekä asuinrakentamisessa tapahtuneisiin muutoksiin. Aihepiiriä käsitellään Helsingin historian vuodesta 1945 -teossarjan kahdessa artikkelissa. Ensimmäisessä niteessä valtiotieteen tohtori Timo Herranen käy läpi sodanjälkeisen funktionalistisen suunnittelun ja lähiöteorian periaatteet, sekä esittelee 1970-luvun kaupunkisuunnittelussa tapahtuneen murroksen. Näihin suunnittelukausiin liittyen artikkeli kartoittaa kantakaupungin ja uusien asuinalueiden suunnittelun ja rakentamisen käymällä läpi uusien alueiden rakentumisen eri vuosikymmeninä. Lopuksi artikkelissa käydään läpi asumisessa ja asuntotuotannossa tapahtuneita muutoksia.

Historiakirjan toisessa niteessä tutkimusprofessori Harry Schulman perehtyy samaan aiheeseen toisesta näkökulmasta. Aluksi artikkelissa luodaan katsaus Helsingin kansainvälisen asemaan, maamme sisäisiin muutostekijöihin ja seudulliseen yhteistyöhön, sekä asuntomarkkinoiden muutoksiin. Kaupungin vahva maanomistus mahdollisti maa- ja kiinteistöpolitiikan sekä kaavoituksen kiinteän yhteistyön. Toiseksi Helsingin kehitystä jatkuvan rakennemuutoksen Suomessa analysoidaan funktionaalisena järjestelmänä tuotannon, kulutuksen, asumisen ja näitä yhdistävän liikenteen avulla. Asutuksen ja elinkeinoelämän perinteisen teollisuuden painopisteen siirrettiin Helsingin niemeltä pohjoisemmaksi. Kolmanneksi kehittämissuunnitelmia tarkastellaan hallinnon, suunnittelun ja kansalaistoiminnan kautta sekä esitellään kansainvälistyneen Helsingin kaupunkipolitiikan aika.

Jatka
 
 

Tietokeskus - PL 5500, Helsinki  -  Puh: 1691*  -  Fax: 169 3777  -  tietokeskus.kirjaamo@tike.hel.fi