Helsingfors nya spårvagn

De nya spårvagnarna gör sina jungfruresor under sommaren och hösten 2013. Trafikeringen inleds med två nya vagnar med hjälp av vilka den nya vagntypens egenskaper testas innan serietillverkningen inleds. År 2018 kommer det att finnas redan sammanlagt 40 nya spårvagnar i gatubilden. På denna webbplats kan du bekanta dig med den nya spårvagnens egenskaper och innovationer.

För mer information, videofilmer och tävlingar gå till Facebooksidan för Helsingfors nya spårvagn eller till HST:s webbplats eller Facebooksida!

Allmänt

För mer information om den nya spårvagnen och respons besök HST:s webbplats på adressen

www.hkl.fi

Den nya spårvagnen på Facebook::
https://www.facebook.com/uusiraitiovaunu

HST på Facebook:
https://www.facebook.com/liikennelaitos

Klicka på "hållplatserna" för att se mer information.
10.10.2007 Stadsfullmäktige godkänner projektplanen i syfte att anskaffa nya spårvagnar
2008 HST inleder en omfattande genomförbarhetsgranskning i syfte att hitta lämpliga konstruktionslösningar för Helsingfors nya spårvagnar
2009 HST Spårvägstrafik skickar ut anbudsbegäran angående leveransen av de nya spårvagnarna
2.12.2010 HST:s direktion utser den finländska tillverkaren av rullande spårmateriel, Transtech Oy till leverantör av de nya spårvagnarna för Helsingfors
24.3.2011 HST och Transtech Oy undertecknar ett avtal om de nya spårvagnarna
2011-2012 Den nya spårvagnen planeras i samarbete med olika användargrupper och de valda lösningarna testas i en spårvagnsprototyp som byggs i skala 1:1 jämfört med den färdiga vagnen
13.6.2013 Den nya spårvagnen presenteras under en s.k. roll out-tillställning vid Transtechs fabrik i Otanmäki i Kajana
Juni 2013 Den första spårvagnen transporteras till Helsingfors
Hösten 2013 De första provkörningarna med de två första spårvagnarna i passagerartrafik
Våren 2015 Leveranser av de serietillverkade vagnarna inleds
År 2018 Alla 40 nya spårvagnar trafikerar i Helsingfors

Mer praktisk

Spårvagnen är bekväm att åka i och det är lätt att stiga på vagnen. Tack vare stödstänger, klaffsitsar och integrerade handtag är det säkert för passagerarna att röra sig i eller stå i vagnen.

Modern design

Vagnens design utstrålar praktiskhet och prestationsförmåga. Den nya spårvagnen är en modern representant för Helsingfors. Ändå hedrar den sina föregångare, de gångna årtiondenas spårvagnar.

Miljövänligare

Den nya spårvagnen är betydligt miljövänligare än sina föregångare. Vagnen är ytterst hållbar vilket minskar onödig materialförbrukning. Vagnen är allt lättare per passagerarsäte vilket gör att hjulen och rälsarna inte slits lika mycket som tidigare. Tack vare de noggrant planerade tekniska lösningarna och noga utvalda materialen kommer vagnen att uppnå en lång livslängd.

Energieffektivare

Den nya vagnen är energieffektivare än de tidigare. LED-belysningen i vagnen sparar upp till 40–60 procent av energin med samma ljusflöde jämfört med den gamla ljusrörsbelysningen. Energin som frigörs vid bromsning används till att värma upp vagnen vintertid. På sommaren minskar selektivglasen behovet av avkylning.

Synligare

En spårvagn ska synas både i starkt solsken och på Helsingfors nattliga gator. Därför är det lättare att urskilja den nya vagnen i trafiken. I dess linjeskyltar och körljus, med undantag av helljusen, utnyttjas LED-teknologi.

Ljusare

Den ljusa inredningen och LED-armaturerna ger ett rymligt intryck. Bredden på vagnen och den rymliga övergångszonen mellan vagndelarna är pricken på i för den ljusa stämningen.

Bekvämare

Den nya vagnen är genomgående av låggolvstyp och den går mjukt tack vare en vridbar boggi och en flexibel konstruktion. Det är lätt att ta sig till sätena och tack vare installationshöjden kan passagerarna se över den övriga trafiken.

Äkta Helsingforsspårvagn

Den nya vagnen är den första spårvagnen på över 60 år som uttryckligen har planerats för Helsingfors. Den går mjukt överallt i Helsingfors bannät, är härdig mot vårt nordiska havsklimat och modern, men hedrar med sitt utseende även de gångna årtiondenas Helsingforsspårvagnar.

Tillförlitligare

Den nya spårvagnen tar dig fram i alla förhållanden. Tack vare den moderna teknologin betyder vare sig dåligt väder, skarpa kurvor eller djupa sänkor eller ens en kombination av alla dessa att din resa avbryts..

Säkrare

Både fotgängarnas och passagerarnas säkerhet har beaktats vid vagndesignen. Dessutom är alla använda material brandsäkra. Den inspelande kameraövervakningen och chaufförens närvaro gör att även kvällens sista tur är trygg och säker.