Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
20.12.2014
HST > 
 Nyheter
HST häver avtalen om automatiseringen av metron

HST:s direktion har vid sitt sammanträde torsdagen den 18 december beslutat att berättiga HST att säga upp avtalen om automatiseringen av Helsingfors metro med Siemens. Genom beslutet strävar man efter att säkerställa att västmetron kan sättas i trafik så snabbt som möjligt under 2016. För detta ändamål kommer man att separat anskaffa ett ställverk för västmetron som styr dess trafik, och trafikeringen med västmetron inleds som manuell körning, det vill säga den körs av förare.
 

Kvarnbäckens metrostation renoveras utan att stationen stängs
 HST i korthet
HST:s huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla miljövänliga och högklassiga metro- och spårvägstrafiktjänster, att ansvara för Helsingfors spårvägsinfrastruktur och att tillsammans med sina samarbetspartners främja en funktionell, livskraftig och trivsam trafik i Helsingforsregionen.

HRT Helsingforsregionens trafik planerar kollektivtrafiken, beställer kollektivtrafikstjänster och fattar beslut bl.a. om de tariffer som ska gälla i området.
 Genvägar
Hittegods

Länkar om kollektivtrafiken

 
   
Underhåll: HST | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - HST