Helsingin kaupungin esikaupunkiliitos

Kunnallisen keskustoimiston johtaja Yrjö Harvia sai valtioneuvostolta 1928 tehtäväkseen toimittaa selvitys Helsingin esikaupunkiliitoksesta.

Selvitystä varten kerättiin laaja ja kattava aineisto saatavilla olevista alkuperäislähteistä. Harvia sai työnsä valmiiksi v. 1936, jolloin ilmestyi kaksi nidettä, päämietintö sekä erikoisselvitykset. Päämietintö sisältää selvitysmiehen ratkaisuehdotukset alueliitoksesta. Erikoisselvityksistä löytyvät yksityiskohtaiset mietinnöt kaikista Helsinkiin suunnitelluksi liitettävistä 15 eri alueelta. 

Kolmas nide ilmestyi v. 1940 ja se sisältää kunnallisten viranomaisten ja yksityisten asianosaisten lausunnot selvityksestä sekä Harvian näiden pohjalta tekemät muutokset esitykseen.

Helsingin suuri alueliitos v. 1946 toteutettiin suurimmilta osin Harvian mietinnön mukaisesti. Silloin Helsinkiin liitettiin mm. Lauttasaari, Malmi, Oulunkylä, Kulosaari ja Haaga.

Asiakirjojen digitoinnin ja sivuston teknisen toteutuksen teki Unigrafia Oy.