Helsingin kaupunki

 

 

 

Liikuntalautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 5.3.2015 klo 16.00

Kokouspaikka: Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Liikuntajohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Itäisen saariston asemakaavasta nro 12300 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaava ehdotuksen nro 12300 kartta osa K_maaraykset, päivätty 9.9.2014

2

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 selostus, päivätty 9.9.2014, päivitetty Kslk:n 7.10.2014 päätöksen mukaiseksi

3

12300 A Malkasaari P-Villaluoto.pdf

4

12300 B Kotiluoto I- ja L-Villaluoto.pdf

5

12300 G Neitsytsaaret.pdf

6

12300 H Hattusaari Pihlajaluoto.pdf

7

saaristoopas2015.pdf

 

5

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Laajasalon, Kruunuvuorenrannan asemakaavasta (nro 12311, Koirasaaret) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavaehdotuksen nro 12311 selostus, päivätty 2.12.2014, päivitetty Kslk:n 2.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavaehdotuksen nro 12311 kartta, päivätty 2.12.2014

 

6

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Helsingin yleiskaavasta pdf html

 

Päätös

Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lisätään lausuntoon:

Tuomarinkylän koirakeskus on ainoa suuret ulkonäyttely- ja vinttikoiratoiminnat mahdollistava keskus pääkaupunkiseudulla. Yleiskaavaluonnoksen astuessa voimaan muun muassa tämä koiraurheilulle erittäin (lisäyksenä) tärkeä ja vireästi toimiva alue olisi uhattu.

Ja omana kappaleenaan:

Tuomarinkylän ratsastuskeskukselle on kaavoitettu valtakunnallisen tason kriteerit täyttävä kisamaneesin tontti. Aiotut suurtapahtumien varapaikoitusalueet sijaitsevat kuitenkin 'asuntovaltainen alue' merkinnän alla eikä niitä vahvistettu asemakaavoituksen yhteydessä vuonna 2013. Maneesihanke on tämän vuoksi pysähdyksissä ja uhkaa toteutua vain paikalliseksi ratsastushalliksi näivettyneenä.

*
Vihersormet ja viherverkosto
(5) Keskeiset ja merkittävät vihersormet, kuten Keskuspuisto, Helsinkipuisto, Länsipuisto, Viikki-kivikko, Itä-Helsingin kulttuuripuisto ym., sekä niiden muodostama viherkäytävien verkosto tulisi kyetä säilyttämään uudessa yleiskaavassa. Vihersormia ei saisi kaventaa _liikaa_, eikä viheralueyhteyttä katkaista.

Ehdotus: Poistetaan liikaa sana ja muutetaan muotoon: Vihersormia ei saa kaventaa, eikä viheralueyhteyttä katkaista.

*
Lisätään lausuntoon:

Liikuntalautakunta näkee Malmin lentokenttäalueen kaavoittamisen asuntorakentamiseen haasteellisena, koska emme pysty tälläkään hetkellä vastaamaan uusien kaupunginosien liikuntainvestointitarpeisiin. Lautakunta esittää että Malmin kentän seudulle tulisi löytää kaavoitus- ja toteutusratkaisu, joka mahdollistaisi asuntojen lisärakentamisen, yksikiitorataisen lentotoiminnan, mikäli kentälle löydetään lentotoiminnan operoitsija, sekä monimuotoisen luonnon säilymisen. Samalla kaavaratkaisu säilyttäisi koillishelsinkiläisten ainutlaatuisen ja keskeisen viheralueen sekä Liikuntaviraston ylläpitämän, asukkaiden ahkerasti ympäri vuoden käyttämän 5.5 kilometrin ulkoilureitin ja hiihtoladun ylläpitämisen, ilman kalliita silta- ja alitunneli toteutuksia.
Lautakunta ei myöskään tue yleiskaavaluonnokseen merkittyä asuinrakentamista Suurmetsäntien pohjoispuolelle, jossa osana Puistolan liikuntapuistoa asukkaita, urheilijoita ja koululaisia palvelee ympärivuotisesti suosittu pururata.

*
Lisätään luvun “Vesiliikenne ja veneily” loppuun kappale:

Tiivistyvässä kaupungissa talvisäilytyspaikkojen saatavuus vaikeutuu ja niiden kokoa ja määrää on rajoitettu. Uusien talvisäilytysalueiden kaavoittamisen ohella tulee tarkastella olemassa olevien alueiden yhteis- tai vuorokäytön kehittämistä ja venesijoittelun tehostamista esimerkiksi päällekkäissijoittamisella.

*
Poistetaan tekstistä lause:

"Varsinkin saaristoasumismahdollisuuksien lisääminen edesauttaa saariston virkistyskäyttöä, koska se tukee vesireittiliikenteen kehittymistä merialueella."

Muutetaan lause:

"Selvityksessä käsitellään rantaraitin lisäksi muutakin merellistä liikennettä, kuten saaristoraitiotietä Vuosaaresta Vartiosaaren ja Kruunuvuoren kautta kantakaupunkiin sekä metron ja meren solmukohtia, joita on mahdollisuus hyödyntää liikuntaviraston vastuulla olevaa vesireittiliikennettä kehitettäessä."

Muotoon:

"Selvityksessä käsitellään rantaraitin lisäksi muuta merellistä liikennettä sekä metron ja meren solmukohtia, joita on mahdollisuus hyödyntää liikuntaviraston vastuulla olevaa vesireittiliikennettä kehitettäessä."

Lisätään lausuntoon:
"Liikuntalautakunta näkee että Helsingin edustan saaria pitää kehittää yhdessä matkailuyrittäjien sekä muiden palveluntarjoajien kanssa niin, että mahdollisimman moni saarista toimii tulevaisuudessa virkistyssaarina. Riittävän infrastruktuurin sekä toimivien palveluiden varmistaminen virkistyssaarille hyödyntää liikuntaviraston vastuulla olevan vesireittiliikenteen kehittämistä. Lautakunta esittää että Melkki ja Vartiosaari tulee merkitä yleiskaavan muiden jo kaavassa merkittyjen virkistyssaarten lisäksi virkistys- ja matkailupalveluiden alueeksi."

*
Lisätään lausuntoon:

Liikuntalautakunta esittää että uuden yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä selvitetään vesijoukkoliikennereitin jatkamista Herttoniemestä Kivinokkaan.

*
Muutetaan luvun “Talin kartanon alue ja Talin liikuntapuisto” viimeinen kappale muotoon:

Jos osa Talin alueista, jotka ovat liikunta- ja virkistyskäytössä rakennetaan, tulee kaava valmistella hyvissä ajoin niin, että liikuntavirastolle jää aikaa suunnitella ja toteuttaa mahdollisia korvaavia harjoitusmahdollisuuksia jo ennen alueen nykyisten vuokrasopimusten päättymistä. Alueen jatkosuunnittelussa tulee huomioida sen merkitys ulkoilureittinä ja talvisena ajanviettopaikkana.

*
Lisätään luvun “Liikuntapuistot, lähiliikuntapaikat ja sisäliikuntapaikat” loppuun kappale:

Uusia alueiden asemakaavoja laadittaessa tulee huomioida myös uusien sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen tarve alueen asukkaille. Alueiden kaavoittaminen tulee toteuttaa niin, että kaavoituksen seurauksena kaupungille tonttimaan myynnistä tai vuokrauksesta tulevia tuloja kohdennetaan alueen uusien liikuntapalvelujen rakentamiseen.


Käsittely

- Vastaehdotus 1
Sandberg Tiina
Lisätään lausuntoon:

Tuomarinkylän koirakeskus on ainoa suuret ulkonäyttely- ja vinttikoiratoiminnat mahdollistava keskus pääkaupunkiseudulla. Yleiskaavaluonnoksen astuessa voimaan muun muassa tämä koiraurheilulle erittäin (lisäyksenä) tärkeä ja vireästi toimiva alue olisi uhattu.

Ja omana kappaleenaan:

Tuomarinkylän ratsastuskeskukselle on kaavoitettu valtakunnallisen tason kriteerit täyttävä kisamaneesin tontti. Aiotut suurtapahtumien varapaikoitusalueet sijaitsevat kuitenkin 'asuntovaltainen alue' merkinnän alla eikä niitä vahvistettu asemakaavoituksen yhteydessä vuonna 2013. Maneesihanke on tämän vuoksi pysähdyksissä ja uhkaa toteutua vain paikalliseksi ratsastushalliksi näivettyneenä.

- Vastaehdotus 2
Sandberg Tiina
Vihersormet ja viherverkosto
(5) Keskeiset ja merkittävät vihersormet, kuten Keskuspuisto, Helsinkipuisto, Länsipuisto, Viikki-kivikko, Itä-Helsingin kulttuuripuisto ym., sekä niiden muodostama viherkäytävien verkosto tulisi kyetä säilyttämään uudessa yleiskaavassa. Vihersormia ei saisi kaventaa _liikaa_, eikä viheralueyhteyttä katkaista.

Ehdotus: Poistetaan liikaa sana ja muutetaan muotoon: Vihersormia ei saa kaventaa, eikä viheralueyhteyttä katkaista.

- Vastaehdotus 1
Laaksonen Heimo
Lisätään lausuntoon:

Liikuntalautakunta näkee Malmin lentokenttäalueen kaavoittamisen asuntorakentamiseen haasteellisena, koska emme pysty tälläkään hetkellä vastaamaan uusien kaupunginosien liikuntainvestointitarpeisiin. Lautakunta esittää että Malmin kentän seudulle tulisi löytää kaavoitus- ja toteutusratkaisu, joka mahdollistaisi asuntojen lisärakentamisen, yksikiitorataisen lentotoiminnan, mikäli kentälle löydetään lentotoiminnan operoitsija, sekä monimuotoisen luonnon säilymisen. Samalla kaavaratkaisu säilyttäisi koillishelsinkiläisten ainutlaatuisen ja keskeisen viheralueen sekä Liikuntaviraston ylläpitämän, asukkaiden ahkerasti ympäri vuoden käyttämän 5.5 kilometrin ulkoilureitin ja hiihtoladun ylläpitämisen, ilman kalliita silta- ja alitunneli toteutuksia.
Lautakunta ei myöskään tue yleiskaavaluonnokseen merkittyä asuinrakentamista Suurmetsäntien pohjoispuolelle, jossa osana Puistolan liikuntapuistoa asukkaita, urheilijoita ja koululaisia palvelee ympärivuotisesti suosittu pururata.

- Vastaehdotus 4
Lyytinen Joonas
Lisätään luvun “Vesiliikenne ja veneily” loppuun kappale:

Tiivistyvässä kaupungissa talvisäilytyspaikkojen saatavuus vaikeutuu ja niiden kokoa ja määrää on rajoitettu. Uusien talvisäilytysalueiden kaavoittamisen ohella tulee tarkastella olemassa olevien alueiden yhteis- tai vuorokäytön kehittämistä ja venesijoittelun tehostamista esimerkiksi päällekkäissijoittamisella.

- Vastaehdotus 2
Ahola Riku
Poistetaan tekstistä lause:

"Varsinkin saaristoasumismahdollisuuksien lisääminen edesauttaa saariston virkistyskäyttöä, koska se tukee vesireittiliikenteen kehittymistä merialueella."

Muutetaan lause:

"Selvityksessä käsitellään rantaraitin lisäksi muutakin merellistä liikennettä, kuten saaristoraitiotietä Vuosaaresta Vartiosaaren ja Kruunuvuoren kautta kantakaupunkiin sekä metron ja meren solmukohtia, joita on mahdollisuus hyödyntää liikuntaviraston vastuulla olevaa vesireittiliikennettä kehitettäessä."

Muotoon:

"Selvityksessä käsitellään rantaraitin lisäksi muuta merellistä liikennettä sekä metron ja meren solmukohtia, joita on mahdollisuus hyödyntää liikuntaviraston vastuulla olevaa vesireittiliikennettä kehitettäessä."

Lisätään lausuntoon:
"Liikuntalautakunta näkee että Helsingin edustan saaria pitää kehittää yhdessä matkailuyrittäjien sekä muiden palveluntarjoajien kanssa niin, että mahdollisimman moni saarista toimii tulevaisuudessa virkistyssaarina. Riittävän infrastruktuurin sekä toimivien palveluiden varmistaminen virkistyssaarille hyödyntää liikuntaviraston vastuulla olevan vesireittiliikenteen kehittämistä. Lautakunta esittää että Melkki ja Vartiosaari tulee merkitä yleiskaavan muiden jo kaavassa merkittyjen virkistyssaarten lisäksi virkistys- ja matkailupalveluiden alueeksi."

- Vastaehdotus 1
Ahola Riku
Lisätään lausuntoon:

Liikuntalautakunta esittää että uuden yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä selvitetään vesijoukkoliikennereitin jatkamista Herttoniemestä Kivinokkaan.

- Vastaehdotus 3
Lyytinen Joonas
Muutetaan luvun “Talin kartanon alue ja Talin liikuntapuisto” viimeinen kappale muotoon:

Jos osa Talin alueista, jotka ovat liikunta- ja virkistyskäytössä rakennetaan, tulee kaava valmistella hyvissä ajoin niin, että liikuntavirastolle jää aikaa suunnitella ja toteuttaa mahdollisia korvaavia harjoitusmahdollisuuksia jo ennen alueen nykyisten vuokrasopimusten päättymistä. Alueen jatkosuunnittelussa tulee huomioida sen merkitys ulkoilureittinä ja talvisena ajanviettopaikkana.

- Vastaehdotus 1
Lyytinen Joonas
Lisätään luvun “Liikuntapuistot, lähiliikuntapaikat ja sisäliikuntapaikat” loppuun kappale:

Uusia alueiden asemakaavoja laadittaessa tulee huomioida myös uusien sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen tarve alueen asukkaille. Alueiden kaavoittaminen tulee toteuttaa niin, että kaavoituksen seurauksena kaupungille tonttimaan myynnistä tai vuokrauksesta tulevia tuloja kohdennetaan alueen uusien liikuntapalvelujen rakentamiseen.

- Vastaehdotus 2
Lyytinen Joonas
Muutetaan luvun “Tuomarinkylä” toinen kappale muotoon: Tuomarinkylän koirakeskus on ainoa suuret ulkonäyttely- ja vinttikoiratoiminnat mahdollistava keskus pääkaupunkiseudulla. Liikuntalautakunta painottaa, että yleiskaavaluonnoksen jatkovalmistelussa on huomioitava, että Tuomarinkylän kartanon alueella sijaitsevat ulkoilu-, hevos- ja koiraurheilutoiminnot säilyvät alueella. Jos alueen kehittämisen vuoksi nykyisiä toimintoja siirretään, tulee uusien sijaintien kehittämiseen varata tarvittavat määrärahat.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Lyytinen Joonas
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Sandberg Tiina
JAA: 2, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Sandberg Tiina
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Laaksonen Heimo
JAA: 2, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina

4 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 / Lyytinen Joonas
JAA: 0, EI: 8, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari, Ruhala Heidi
Tyhjiä: Sandberg Tiina

5 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Ahola Riku
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina

6 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Ahola Riku
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina

7 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Lyytinen Joonas
JAA: 4, EI: 4, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Ruhala Heidi
EI: Ahola Riku, Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari, Sandberg Tiina
Tyhjiä: Borgarsdottir Sandelin Silja

8 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Lyytinen Joonas
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina

9 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Sandberg Tiina
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina

Liitteet

1

Kslk 16.12.2014 § 417

2

Yleiskaava, selostus (PDF)

3

Yleiskaavaluonnoksen kartta

 

7

Helsinki Cup / HJK ry:n hakemus kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2015 pdf html

 

Päätös

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Liikuntalautakunta päättää myöntää Helsinki Cup Oy / HJK ry:lle 50% alennuksen vuoden 2015 Helsinki Cup Oy -tapahtumaan varatuista kenttien kenttävuokrista vuoden 2015 hinnaston mukaan.

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset, ympäristösuunnitelma ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.

Tapahtuma-avustuksia valmisteleva työryhmä on esittänyt liikuntajohtajalle, että Helsinki Cup Oy-tapahtumalle myönnettäisiin 10 000 euroa avustusta. Arvioidun kenttäalennuksen määrä on 14 600 euroa.

Liitteet

1

Helsinki Cup kirje

 

8

Stadi Cup ry:n hakemus kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2015 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Stadi Cup kirje

 

9

Liikuntatoimen tilinpäätös 2014 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden  toteutuminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Liite 1-tilinpäätös 2014 lilk 5.3.2015

2

Liite 2-tilinpäätös 2014 lilk 5.3.2015

 

Hallintopalvelut

1

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien kaupunginhallituksen päättämien avustusten ja tukien myöntämisperiaatteita ja asukastalojen hallinnon järjestelyä pdf html

 

Päätös

Esittelijän muutetun esityksen mukaan

Kohta 2 muutetaan muotoon "liikuntalautakunta pitää kaupungin asukkaiden yhteisöllisyyden ja vapaan kansalaistoiminnan edistämistä tärkeänä myös asukastaloissa"

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Liikuntatilojen tuetun käytön määrärahan osittaminen laitoksille ja yhteisöille 2015 pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Ehdotan että tuetun käytön määrärahat jaetaan laatimani taulukon mukaisesti liitteenä olevasta taulukosta poiketen sillä muutoksella, että kaikkien laitoksien määrärahasta leikataan 2 %, jonka käytöstä virasto voi virkamiestyönä päättää.

Käsittely

- Vastaehdotus
Lyytinen Joonas
Ehdotan että tuetun käytön määrärahat jaetaan liitteenä olevan taulukon mukaisesti sillä muutoksella, että kaikkien laitoksien määrärahasta leikataan 2 %, jonka käytöstä virasto voi virkamiestyönä päättää.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Lyytinen Joonas
JAA: 1, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 3
JAA: Sandberg Tiina
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Lyytinen Joonas
Poissa: Hämäläinen-Bister Riitta, Muhonen Sallamaari, Ruhala Heidi

Liitteet

1

Tuetun käytön ositus vuodelle 2015

2

Tuetun käytön ositus 2015_vastaehdotus Lyytinen

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Puheenjohtaja

1

Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Liikuntajohtaja

10

Viraston tiedotuksia pdf html

 

Ei tiedotuksia

 

Helsingissä 05.03.2015

Essi Eranka, viestintäpäällikkö

puhelin 310 74342

essi.eranka@hel.fi