Aloitussivu Signe Branderin panoraamat
Samankeskiset ympyrät
 
 
Kuvauspiste

Kaikki Signe Branderin panoraamat eivät ole tiukasti samasta kuvauspisteestä kuvattuja. Usein kuvauspisteiden välillä voi olla kymmeniäkin metrejä. Panoraamoihin kuuluvatkin myös sellaiset ototkset, jotka on tehty samankeskisen ympyrän kehältä. Tällainen on esimerkiksi Nikolainkirkon tornista otettu panoraama, joko on kuvattu kirkon keskustorniosan alemmassa kerroksessa ikkunoista ulospäin. Tila on parisenkymmentä metriä leveä pyöreä kirkonkellohuone. Jokainen kuva on otettu näin ollen samankeskisen ympyrän kehältä kohtisuoraan ulospäin.

Toinen ympyräkehäpanoraama esimerkki on Konstantinin ja Kirkkokadun kulmassa otettu kolmiosainen panoraama, joka on kuvattu ympyrä kehältä tällä kertaan kohtisuoraan sisäänpäin. Kuvien kuvakulmat menevät ristiin, mutta kuvaupisteet sijoittuvat samankeskisen ympyrän kaarelle. Tällaisessa tilanteessa syntyy myös panoraama.
Panoraama kuvataan samasta pisteestä
Panoraama voi kuvata samankeskisen ympyrän kehältä ulospäin
Panoraama voi kuvata samankeskisen ympyrän kehältä sisääpäin
Suuren ympyrän kehältä

Kuva 1. Useinmiten panoraaman eri otokset kuvataan samasta kuvauspisteestä.

 

 

 

 

 

Kuva 2. Suurissa maisemissa voidaan kuvata saman ympyränkehältä kohtisuoraan ulospäin.

 

 

 

 

 

Kuva 3. Yhtä hyvin voidaan kuvata ympyrän kehältä sisäänpäin. Tämän kuvaustavan yksi tulos on ns, VR-object, jossa esine saadaan pyörimään.

 

 

 

Kuva 4. Jos ympyrän kehä on erittäin suuri, kun kuvataan sisäänpäin, syntyy myös panoraama.

 

Piirrokset: Jan Alanco/Hkm 2006
© Helsingin kaupunginmuseo
Stich-ohjelma
Signe Brander  Muinaismuistolautakunta FFF:ää perustamassa Panoraamamaalaukset Samankeskiset ympyrät Stitch-ohjelma