Hundra år med eldrift


HST Spårvägstrafiken hemsida

Suomeksi
In English

1900-1920 | 1920-1939 | 1939-1944 | 1945-1970 | 1970-2000

<< Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | Följande >>

År 1954 gjorde HST viktiga anskaffningar. Då introducerades de fyraxlade Mustangerna. De första vagnarna sattes in på linje 4 som då gick mellan Sandviken och Munksnäs, en linje som av tradition hade den nyaste materielen. De här Mustangerna hade betydligt större passagerarkapacitet än de tidigare vagnarna, 29 sitt- och 70 ståplatser. Föraren hade också en egen förarhytt.

Biljettstämplings- och passagerarräkningsapparat
De som sköter trafiken har natur-ligtvis alltid varit intresserade av hur många passagerare som anlitar deras tjänster. En sådan här kombinerad biljettstämplings- och passagerarräkningsapparat användes under 1950-talet på prov i en vagn. År 1956 kostade engångsbiljetter för vuxna 25 mark, en seriebiljett för 11 resor 200 mark och en seriebiljett för 30 resor 500 mark.

När Erik von Frenckell tog en spårvagn behövde han inte visa upp någon biljett: han visade konduktrisen sin halskedja. Erik von Frenckell var i ledningen för Helsingfors’ kollektivtrafik under ett kvarts sekel. Han tjänade som styrelseordförande i Spårvägs- och Omnibusaktiebolaget åren 1935-1945 varefter han till år 1960 var ordförande i Trafikverksnämnden.<< Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | Följande >>

1900-1920 | 1920-1939 | 1939-1944 | 1945-1970 | 1970-2000
HST-Spårvägstrafiken | PB 1440 | 00099 Helsingfors stad | Besöksadress: Tavastvägen 86 | 00550 Helsingfors
© HST-Spårvägstrafiken 2004