Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

31.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kulttuurijaoston 4. jako

HEL 2018-005340 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti myöntää taide- ja kulttuuriavustuksia seuraavasti:

Pysyväisluonteinen toiminta

euroa

Akateemiset Muusikot Oy

0

Concreatives Ry

0

EMO Säätiö - Stiftelsen sr

0

Helsingin Kirjailijat - Helsingfors Författare ry

1 500

Helsinki Poetry Connection ry

5 000

Kaiken keskus ry

0

Korjaamo Group Oy

0

Lokal Collective ry

         10 000

MMXVIII-MMXIX

8 000

OSIRIS teatteriyhdistys ry

0

Pitskun kyläkirkon kulttuuriyhdistys ry 

3 000

Sadsongskomplex:fi ry

0

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö

8 000

Teatteriyhdistys Toivo ry

3 500

Täysillä ry

7 500

Uusinta-kamariyhtyeen kannatusyhdistys ry

3 000

W A U H A U S ry

7 000

Pysyväisluonteinen toiminta yhteensä

56 500

 

Teatteri

euroa

Kalteva Company

4 000

E.S.

2 000

Sivuhenkilöt - työryhmä

0

Teatteriyhdistys Pore ry

3 000

Työryhmä Elämä kädessä

0

Teatteri yhteensä

9 000

 

**********

Musiikki

euroa

Candide-työryhmä

12 000

Helsingin Koominen Ooppera Oy

6 000

Helsingin Urkukesäyhdistys ry

5 000

Punavuoren kamarimusiikkiyhdistys ry

3 000

Suomen Sambakoulujen Liitto ry

12 000

Topelius Nyt!

3 000

White Label Company Oy

0

VPPJ-työryhmä

4 000

Musiikki yhteensä

45 000

 

Tanssi

euroa

COSMIC LATTE - työryhmä

5 000

Ismo Dance Company

0

Tanssi- ja musiikkiyhdistys Katve ry

0

Saaren halkeamia -työryhmä

0

Tanssi yhteensä

5 000

 

Kuvataide ja valokuva

euroa

Euphoria Borealis ry

2 000

Helsinki Photo Festival ry

0

J.K.

0

S.M.

0

Origine Ky

6 000

Työryhmä Pehkonen ja Kilpelä

0

Upeart ry.

10 000

Kuvataide ja valokuva yhteensä

18 000

 

**********

Sirkus

euroa

Rakkaudesta-työryhmä

           5 000

Sirkusyhdistys Race Horse ry

            3 000

Sirkus yhteensä

            8 000

 

Monitaide

euroa

Ehrensvärd-seura ry

7 000

Gigle Oy

0

Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry

            1 000

Luontoretki 2018

0

Meidän maailma -hanke

0

N-M.O.

0

PAND - Taiteilijat rauhan puolesta ry

            2 000

Recover Laboratory ry

5 000

Vaelluksia Lähiöissä tr.

0

M.V.

0

Monitaide yhteensä

15 000

 

**********

Kaupunkikulttuuri- ja kaupunginosatapahtumat

euroa

Block Party ry

6 000

HeSeta ry

13 000

Kontufest Ry

9 000

Kulttuuriyhdistys 008 ry

5 000

Roihuvuori-seura ry

6 000

Roihuvuori-seura ry

6 000

Yhteismaa ry

5 000

Kaupunkikulttuuri- ja kaupunginosat yhteensä

50 000

 

Festivaalit

euroa

Circus Helsinki association ry

            2 000

EastFest Helsinki ry

4 000

Finnish Metal Events Oy

15 000

FULLSTEAM AGENCY OY

7 000

Helsinki Photo Festival ry

0

VISIO RY

4 000

Festivaalit yhtensä

        32 000

 

Muut

euroa

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry

0

 

Kaikki yhteensä, euroa

238 500

 

Akateemiset Muusikot Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupungin avustukseen ja jää vaikutuksiltaan rajalliseksi.

Concreatives Ry:lle ei myönnetä avustusta. Yhdistys voi hakea projektikohtaista tukea hankkeilleen.

EMO Säätiö - Stiftelsen sr:lle ei myönnetä avustusta. Hakijalle on myönnetty taide- ja kulttuuriavustus kattamaan vuoden 2018 toimintaa (Kulttuurijaosto 14.12.2017, § 23).

Helsingin Kirjailijat - Helsingfors Författare ry:n avustus kohdennetaan juhlavuoden teemajuhlaan.

Helsinki Poetry Connection ry:n avustus kohdennetaan ajalle 5.4.–31.12.2018.

Kaiken keskus ry:lle ei myönnetä avustusta. Yleisölle avoimen toiminnan osuus hankkeessa jää vähäiseksi.

Korjaamo Group Oy:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta. Kaupungin avustus ei ole hankkeen toteuttamisen kannalta välttämätön. Kaupunki on tukenut Korjaamon elokuvateatteritoiminnan perustamista ja kehittämistä kehittämisavustuksella 2015–2017.

Lokal Collective ry:lle myönnetään avustusta 10 000 euroa pysyväisluonteiseen toimintaan sisältäen NouNous festivaalin järjestämisen. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

MMXVIII-MMXIX:n avustus kohdennetaan ajalle 5.4.–31.12.2018.

Osiris teatteriyhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta. Yhdistys ilmoittaa haetun avustuksen käyttötarkoitukseksi ”teatterin vuoden 2018 toimintaan. Sen toimintaan tulleiden lisämenojen kattamiseen”. Yhdistykselle on jo myönnetty 8 000 euron toiminta-avustus vuoden 2018 toimintaan (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 14.12.2017, § 12). Avustusta saavat toimijat vastaavat itse taloudestaan ja siihen liittyvistä riskeistä.

Pitskun kyläkirkon kulttuuriyhdistys ry:n avustus kohdennetaan ajalle 6.4.–31.12.2018.

Sadsongskomplex:fi ry:lle ei myönnetä avustusta loppuvuoden toimintaan. Yhdistys voi hakea loppuvuoden hankkeisiinsa avustusta avustuskriteerien puitteissa.

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön avustus kohdennetaan ajalle 1.3.–31.12.2018.

Teatteriyhdistys Toivo ry:n avustus kohdennetaan ajalle 4.4.–31.12.2018.

Täysillä ry:n avustus kohdennetaan ajalle 23.3.–31.12.2018.

Uusinta-kamariyhtyeen kannatusyhdistys ry:n avustus kohdennetaan ajalle 6.4.–31.12.2018.

Wauhaus ry:n avustus kohdennetaan ajalle 5.4.–31.12.2018 ja Helsingissä tapahtuvaan toimintaan.

Sivuhenkilöt -työryhmälle ei myönnetä avustusta, koska kyseessä on Helsingin Juhlaviikkojen yhteistuotanto. Helsingin Juhlaviikkoja tuetaan kaupungin varoista. Lisäksi näytelmän ensi-ilta on vasta vuoden 2019 puolella (esitykset 16.8.–1.9.2019).

Työryhmä Elämä kädessä ei myönnetä avustusta. Hankkeen yleisölle avoin osio toteutuu vasta vuonna 2019..

White Label Company Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupungin tukeen.

Ismo Dance Companylle ei myönnetä avustusta. Esityssarjan edelliseen osaan on jo avustus   myönnetty.

Tanssi- ja musiikkiyhdistys Katve ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeiden ensi-illat ovat vuonna 2019, joten niille ei vielä voida myöntää avustusta.

Saaren halkeamia -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Kyseessä on OSIRIS teatteriyhdistys ry:n tuotanto. OSIRIS teatteriyhdistys ry:lle on myönnetty taide- ja kulttuuriavustus vuoden 2018 toimintaan.

J.K:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa yksinomaan kaupungin avustukseen.

S.M:lle ********** ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään ainoastaan yleisölle avoimeen toimintaan.

Työryhmä Pehkonen ja Kilpelälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa yksinomaan kaupungin avustukseen.

Gigle Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupungin avustukseen.

Luontoretki 2018 -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten keskinäisessä vertailussa hankkeen vaikuttavuus Helsingissä jää rajalliseksi.

Meidän maailma -hankkeelle ei myönnetä avustusta. Pedagogiikan kehittäminen ei ole taide- ja kulttuuriavustusten painopistealue.

N-M.O:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeen vaikutukset Helsingissä jäävät vähäiseksi.

Vaelluksia Lähiöissä työryhmälle ei myönnetä avustusta. Vastaavien hankkeiden keskinäisessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

M.V:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hanke ei suuntaudu Helsinkiin.

Yhteismaa ry:n avustus kohdennetaan Siivouspäivän järjestämiseen.

FULLSTEAM AGENCY OY:n tuki kohdennetaan muuton aiheuttamiin lisäkustannuksiin.

Helsinki Photo Festival ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen toteuttaminen esitetyssä muodossa ja laajuudessa on epävarmaa.

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry:lle ei myönnetä avustusta. Museoiden toiminnan kehittäminen ei ole taide- ja kulttuuriavustusten ensisijainen painopiste.

Ohjeet avustuksen saajille

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Ohjeet projektimuotoiseen toimintaan myönnettyjen avustusten saajille sekä ohjeet Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivulta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Vuoden 2018 pysyväisluonteista toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

        alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä

        4 000–11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä

        yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä

Avustuksien 1. erä maksetaan heti päätöksenteon jälkeen. Myöhempien erien maksupäivä on aina seuraavan maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on viikonloppuna, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Pysyväisluonteista toimintaa varten myönnettyjen avustusten saajille ilmoitetaan avustuksen käyttämiseen ja anomiseen seuraavat kaupungin vahvistamat ehdot:

Avustuksen saamisen ehtona on, että yhteisö noudattaa toiminnassaan ja taloudenhoidossaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita.

Avustuksen saajan tulee suunnitella vuoden 2018 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

Avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaiselle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tarkastusviraston tarkastusjohtajan tai sisäisen tarkastuksen toimiston päällikön valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta.

Vaillinaisesti täytetyt hakemukset palautetaan hakijalle uudelleen käsiteltäväksi. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus esitetään hylättäväksi.

Hylättäväksi esitetään myös myöhästyneet hakemukset ja ne, joissa voidaan todeta hakijan esittäneen hakemuksensa tueksi totuudenvastaisia seikkoja tai jättäneen noudattamatta edellisenä vuonna saadun avustuksen käytölle asetettuja yleisiä tai erityisiä ehtoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston puolesta avustuksen käyttöä valvoo Petri Rostedt ja Ari Tolvanen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petrus Pennanen: Myönnetään Yhteismaa Ry:lle 5 000 euroa Siivouspäivän järjestämiseen.

Kannattaja: Satu Silvo

Kulttuurijaosto hyväksyi Petrus Pennasen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Satu Silvo: Ehdotan OSIRIS teatteriyhdistys ry:lle 2 500 euroa avustusta.

Kannattaja: Marianne Niemelä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ehdotan OSIRIS teatteriyhdistys ry:lle 2 500 euroa avustusta.

Jaa-äänet: 5
Elisa Gebhard, Pauliina Lehtinen, Jenni Pajunen, Elisa Tarkiainen, Timo Vuori

Ei-äänet: 4
Marianne Niemelä, Katja Niemi, Petrus Pennanen, Satu Silvo

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Satu Silvon vastaehdotuksen äänin 5-4.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2018 - Kultturijaoston 4. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päättää myöntää taide- ja kulttuuriavustuksia seuraavasti:

Pysyväisluonteinen toiminta

euroa

Akateemiset Muusikot Oy

0

Concreatives Ry

0

EMO Säätiö - Stiftelsen sr

0

Helsingin Kirjailijat - Helsingfors Författare ry

1 500

Helsinki Poetry Connection ry

5 000

Kaiken keskus ry

0

Korjaamo Group Oy

0

Lokal Collective ry

         10 000

MMXVIII-MMXIX

8 000

OSIRIS teatteriyhdistys ry

0

Pitskun kyläkirkon kulttuuriyhdistys ry 

3 000

Sadsongskomplex:fi ry

0

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö

8 000

Teatteriyhdistys Toivo ry

3 500

Täysillä ry

7 500

Uusinta-kamariyhtyeen kannatusyhdistys ry

3 000

W A U H A U S ry

7 000

Pysyväisluonteinen toiminta yhteensä

56 500

 

Teatteri

euroa

Kalteva Company

4 000

E.S.

2 000

Sivuhenkilöt - työryhmä

0

Teatteriyhdistys Pore ry

3 000

Työryhmä Elämä kädessä

0

Teatteri yhteensä

9 000

 

**********

Musiikki

euroa

Candide-työryhmä

12 000

Helsingin Koominen Ooppera Oy

6 000

Helsingin Urkukesäyhdistys ry

5 000

Punavuoren kamarimusiikkiyhdistys ry

3 000

Suomen Sambakoulujen Liitto ry

12 000

Topelius Nyt!

3 000

White Label Company Oy

0

VPPJ-työryhmä

4 000

Musiikki yhteensä

45 000

 

Tanssi

euroa

COSMIC LATTE - työryhmä

5 000

Ismo Dance Company

0

Tanssi- ja musiikkiyhdistys Katve ry

0

Saaren halkeamia -työryhmä

0

Tanssi yhteensä

5 000

 

Kuvataide ja valokuva

euroa

Euphoria Borealis ry

2 000

Helsinki Photo Festival ry

0

J.K.

0

S.M.

0

Origine Ky

6 000

Työryhmä Pehkonen ja Kilpelä

0

Upeart ry.

10 000

Kuvataide ja valokuva yhteensä

18 000

 

**********

Sirkus

euroa

Rakkaudesta-työryhmä

           5 000

Sirkusyhdistys Race Horse ry

            3 000

Sirkus yhteensä

            8 000

 

Monitaide

euroa

Ehrensvärd-seura ry

7 000

Gigle Oy

0

Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry

            1 000

Luontoretki 2018

0

Meidän maailma -hanke

0

N-M.O.

0

PAND - Taiteilijat rauhan puolesta ry

            2 000

Recover Laboratory ry

5 000

Vaelluksia Lähiöissä tr.

0

M.V.

0

Monitaide yhteensä

15 000

 

**********

Kaupunkikulttuuri- ja kaupunginosatapahtumat

euroa

Block Party ry

6 000

HeSeta ry

13 000

Kontufest Ry

9 000

Kulttuuriyhdistys 008 ry

5 000

Roihuvuori-seura ry

6 000

Roihuvuori-seura ry

6 000

Yhteismaa ry

0

Kaupunkikulttuuri- ja kaupunginosat yhteensä

45 000

 

Festivaalit

euroa

Circus Helsinki association ry

            2 000

EastFest Helsinki ry

4 000

Finnish Metal Events Oy

15 000

FULLSTEAM AGENCY OY

7 000

Helsinki Photo Festival ry

0

VISIO RY

4 000

Festivaalit yhtensä

        32 000

 

Muut

euroa

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry

0

 

Kaikki yhteensä, euroa

233 500

 

Akateemiset Muusikot Oy:lle ei myönnetty avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupungin avustukseen ja jää vaikutuksiltaan rajalliseksi.

Concreatives Ry:lle ei myönnetty avustusta. Yhdistys voi hakea projektikohtaista tukea hankkeilleen.

EMO Säätiö - Stiftelsen sr:lle ei myönnetä avustusta. Hakijalle on myönnetty taide- ja kulttuuriavustus kattamaan vuoden 2018 toimintaa (Kulttuurijaosto 14.12.2017, § 23).

Helsingin Kirjailijat - Helsingfors Författare ry:n avustus kohdennetaan juhlavuoden teemajuhlaan.

Helsinki Poetry Connection ry:n avustus kohdennetaan ajalle 5.4.–31.12.2018.

Kaiken keskus ry:lle ei myönnetty avustusta. Yleisölle avoimen toiminnan osuus hankkeessa jää vähäiseksi.

Korjaamo Group Oy:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta. Kaupungin avustus ei ole hankkeen toteuttamisen kannalta välttämätön. Kaupunki on tukenut Korjaamon elokuvateatteritoiminnan perustamista ja kehittämistä kehittämisavustuksella 2015–2017.

Lokal Collective ry:lle myönnetään avustusta 10 000 euroa pysyväisluonteiseen toimintaan sisältäen NouNous festivaalin järjestämisen. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

MMXVIII-MMXIX:n avustus kohdennetaan ajalle 5.4.–31.12.2018.

Osiris teatteriyhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta. Yhdistys ilmoittaa haetun avustuksen käyttötarkoitukseksi ”teatterin vuoden 2018 toimintaan. Sen toimintaan tulleiden lisämenojen kattamiseen”. Yhdistykselle on jo myönnetty 8 000 euron toiminta-avustus vuoden 2018 toimintaan (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 14.12.2017, § 12). Avustusta saavat toimijat vastaavat itse taloudestaan ja siihen liittyvistä riskeistä.

Pitskun kyläkirkon kulttuuriyhdistys ry:n avustus kohdennetaan ajalle 6.4.–31.12.2018.

Sadsongskomplex:fi ry:lle ei myönnetä avustusta loppuvuoden toimintaan. Yhdistys voi hakea loppuvuoden hankkeisiinsa avustusta avustuskriteerien puitteissa.

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön avustus kohdennetaan ajalle 1.3.–31.12.2018.

Teatteriyhdistys Toivo ry:n avustus kohdennetaan ajalle 4.4.–31.12.2018.

Täysillä ry:n avustus kohdennetaan ajalle 23.3.–31.12.2018.

Uusinta-kamariyhtyeen kannatusyhdistys ry:n avustus kohdennetaan ajalle 6.4.–31.12.2018.

Wauhaus ry:n avustus kohdennetaan ajalle 5.4.–31.12.2018 ja Helsingissä tapahtuvaan toimintaan.

Sivuhenkilöt -työryhmälle ei myönnetä avustusta, koska kyseessä on Helsingin Juhlaviikkojen yhteistuotanto. Helsingin Juhlaviikkoja tuetaan kaupungin varoista. Lisäksi näytelmän ensi-ilta on vasta vuoden 2019 puolella (esitykset 16.8.–1.9.2019).

Työryhmä Elämä kädessä ei myönnetä avustusta. Hankkeen yleisölle avoin osio toteutuu vasta vuonna 2019..

White Label Company Oy:lle ei myönnetty avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupungin tukeen.

Ismo Dance Companylle ei myönnetä avustusta. Esityssarjan edelliseen osaan on jo avustus   myönnetty.

Tanssi- ja musiikkiyhdistys Katve ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeiden ensi-illat ovat vuonna 2019, joten niille ei vielä voida myöntää avustusta.

Saaren halkeamia -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Kyseessä on OSIRIS teatteriyhdistys ry:n tuotanto. OSIRIS teatteriyhdistys ry:lle on myönnetty taide- ja kulttuuriavustus vuoden 2018 toimintaan.

J.K:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa yksinomaan kaupungin avustukseen.

S.M:lle ********** ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään ainoastaan yleisölle avoimeen toimintaan.

Työryhmä Pehkonen ja Kilpelälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa yksinomaan kaupungin avustukseen.

Gigle Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupungin avustukseen.

Luontoretki 2018 -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten keskinäisessä vertailussa hankkeen vaikuttavuus Helsingissä jää rajalliseksi.

Meidän maailma -hankkeelle ei myönnetty avustusta. Pedagogiikan kehittäminen ei ole taide- ja kulttuuriavustusten painopistealue.

N-M.O:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeen vaikutukset Helsingissä jäävät vähäiseksi.

Vaelluksia Lähiöissä työryhmälle ei myönnetty avustusta. Vastaavien hankkeiden keskinäisessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

M.V:lle ********** ei myönnetty avustusta. Hanke ei suuntaudu Helsinkiin.

Yhteismaa ry:lle ei myönnetty avustusta. Illallinen taivaan alla on yhteishanke Helsinki -päivän kanssa ja saa jo kaupungin tukea. Siivouspäivä ei ole ensisijaisesti kulttuuri- tai taidetapahtuma.

FULLSTEAM AGENCY OY:n tuki kohdennetaan muuton aiheuttamiin lisäkustannuksiin.

Helsinki Photo Festival ry:lle ei myönnetty avustusta. Hankkeen toteuttaminen esitetyssä muodossa ja laajuudessa on epävarmaa.

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry:lle ei myönnetä avustusta. Museoiden toiminnan kehittäminen ei ole taide- ja kulttuuriavustusten ensisijainen painopiste.

Ohjeet avustuksen saajille

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Ohjeet projektimuotoiseen toimintaan myönnettyjen avustusten saajille sekä ohjeet Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivulta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Vuoden 2018 pysyväisluonteista toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

        alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä

        4 000–11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä

        yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä

Avustuksien 1. erä maksetaan heti päätöksenteon jälkeen. Myöhempien erien maksupäivä on aina seuraavan maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on viikonloppuna, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Pysyväisluonteista toimintaa varten myönnettyjen avustusten saajille ilmoitetaan avustuksen käyttämiseen ja anomiseen seuraavat kaupungin vahvistamat ehdot:

Avustuksen saamisen ehtona on, että yhteisö noudattaa toiminnassaan ja taloudenhoidossaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita.

Avustuksen saajan tulee suunnitella vuoden 2018 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

Avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaiselle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tarkastusviraston tarkastusjohtajan tai sisäisen tarkastuksen toimiston päällikön valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta.

Vaillinaisesti täytetyt hakemukset palautetaan hakijalle uudelleen käsiteltäväksi. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus esitetään hylättäväksi.

Hylättäväksi esitetään myös myöhästyneet hakemukset ja ne, joissa voidaan todeta hakijan esittäneen hakemuksensa tueksi totuudenvastaisia seikkoja tai jättäneen noudattamatta edellisenä vuonna saadun avustuksen käytölle asetettuja yleisiä tai erityisiä ehtoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston puolesta avustuksen käyttöä valvoo Petri Rostedt ja Ari Tolvanen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on hyväksynyt taide- ja kulttuuriavustusten jakoperiaatteet kokouksessaan 13.12.2016, § 129. Kaupungin uudessa organisaatiossa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto vastaa taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä. Jaosto käsittelee taide- ja kulttuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan.

Avustusmäärärahaa on vuodelle 2018 käytettäväksi yhteensä 15 543 000 euroa. Tästä määrärahasta on neljänteen kulttuurijaoston kokoukseen mennessä jaettu 14 779 366 euroa. Taide- ja kulttuuriavustuksiin on vuonna 2018 käytettävissä yhteensä 763 634 euroa ennen tämän kokouksen päätöksiä.

Neljännessä kulttuurijaoston kokouksessa on käsiteltävänä 66 hakemusta ja haettu summa oli yhteensä 1 156 132 euroa. 40 hakijalle ehdotetaan myönnettävän avustusta yhteensä 233 500 euroa.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2018 - Kultturijaoston 4. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566