Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (11)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 euron hakemukset, vuosi 2020 ja monivuotiskausi 2020–2022

HEL 2019-011239 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi taide- ja kulttuuriavustusta pysyväisluonteiseen toimintaan monivuotisuutta hakeneille vuodelle 2020 yhteensä 1 828 846 euroa liitteen 1 mukaan ja yksivuotista hakeneille liitteen 2 mukaan yhteensä 2 338 277 euroa, kaikki yhteensä 4 167 123 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi Taimine Oy:lle projektiluonteista taide- ja kulttuuriavustusta vuodelle 2020 lasten ja nuortenteatterin kiertueeseen Helsingissä seuraavasti:

Hakija

Avustus 2019

Haettu 2020

Avustus 2020

Taimine Oy

25 000

 70 000

25 000

 

Monivuotiskausi 2020–2022

Liitteestä 1 ilmenee onko avustus myönnetty yksi- tai monivuotisena.

Suomen Komediateatteri Oy:n avustus myönnetään yksivuotisena. Monivuotisen toiminta-avustuksen saaminen edellyttää yli 50 000 euron toiminta-avustusta.

Improvisaatioteatteri Stella Polaris ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Monivuotisen toiminta-avustuksen saaminen edellyttää yli 50 000 euron toiminta-avustusta.

Klockriketeatern ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Hakija ei ole toimittanut pyydettyjä liitteitä.

KokoTeatteri -yhdistys ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Hakijan toiminnan laatua ja toteutusta on arvioitu kokonaisuutena. KokoTeatteri -yhdistys ry:n avustusta leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Ryhmäteatterin kannatus ry:n avustus myönnetään monivuotisena vuosille 2020–2022.

Universum ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Hakijan toiminnan laatua ja toteutusta on arvioitu kokonaisuutena. 

Voimaannuttavan taiteen äärellä ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Monivuotisen avustuksen saaminen edellyttää yli 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusta. Voimauttavan taiteen äärellä ry:n avustusta korotetaan. Toimija sai vuonna 2019 sekä avusta pysyväisluonteiseen toimintaan että tukea tilavuokriin. Vuonna 2020 avustusta korotetaan toiminnan vakiinnuttamiseksi uusissa teatteritiloissa.

Tanssin Talo ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Toiminta on vielä kehitysvaiheessa, eikä toimintamalli ole vielä vakiintunut. Avustusta korotetaan Tanssin Talosta tehdyn puitesopimuksen linjausten mukaiseksi.

Red Nose Company ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Monivuotisen toiminta-avustuksen saaminen edellyttää yli 50 000 euron toiminta-avustusta. Red Nose Company ry:n avustusta korotetaan osana esittävän taiteen vapaan kentän kehittämistä.

Sirkusyhdistys Race Horse ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Hakijalla on kehittämisavustus vuosille 2019–2021. Kehittymistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan tarkemmin vuonna 2021.

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry:n avustus myönnetään monivuotisena vuosille 2020–2022.

Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry;n avustus myönnetään yksivuotisena. Monivuotisen toiminta-avustuksen saaminen edellyttää yli 50 000 euron toiminta-avustusta.

Helsingin Taidehallin Säätiön avustus myönnetään monivuotisena vuosille 2020–2022.

HIAP ry:lle myönnetään avustus monivuotisena vuosille 2020–2022.

Yksivuotiset

Greta Tuotanto Oy:lle myönnetään avustusta vuoden 2020 toimintaan osana vapaan kentän kehittämistä. Toiminta edistää ammattimaisen musiikkiteatterin tuottamista erilaisissa toimintaympäristöissä Helsingissä. 

Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys ry:lle myönnetään avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan 112 000 euroa, josta 12 000 euroa kohdennetaan nukketeatterifestivaaliin.

Teatteriosuuskunta ILMI Ö.:n avustusta leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Suomalais-venäläinen taiteilijayhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea hankkeisiinsa avustusta projektiluonteisesti.

Ylioppilasteatteri ry:n avustusta leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Nomadi ry:n (Alpo Aaltokoski Company) avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Taideosuuskunta Tsuumin avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Pohjoinen liike ry:n (Raekallio corp.) avustusta korotetaan osana esittävän taiteen vapaan kentän kehittämistä.

Tanssikaari ry:n (Taiteilijaryhmä Compañía Kaari & Roni Martin) avustusta korotetaan osana esittävän taiteen vapaan kentän kehittämistä.

Tanssiryhmä +Co:n kannatusyhdistys ry (Tanssiryhmä Liisa Pentti +Co) avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Vapaat Tanssijat ry:n (Kekäläinen Company) avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Circo Aereo ry:n avustusta korotetaan osana esittävän taiteen vapaan kentän kehittämistä.

Cantores Minores -kannatusyhdistys ry:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea hankkeisiinsa projektiluonteista avustusta.

Elävän musiikin yhdistys ELMU ry:lle myönnetään taide- ja kulttuuriavustusta orkestereiden harjoitustilojen kustannuksiin. Toimija muuttaa uusiin toimitiloihin, jonka vuoksi esitysohjelmisto rakennetaan myöhemmin ja nuorille järjestettävä orkesteritoiminta käynnistyy aikaisintaan huhtikuussa 2020.

Ad Astra i Helsingfors rf:lle myönnetään avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Eri kulttuurien välisen yhteistyön ja ymmärryksen kehittäminen lasten ja nuorten keskuudessa on monimuotoista ja -kielistä toimintaa, joka on viime vuosina kehittynyt ja toiminnan vaikuttavuus on laajaa.

Seurasaarisäätiö - Fölisöstiftelsen sr:n avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan. Tapahtumatuottamiseen erikoistuneiden toimijoiden keskinäisessä vertailussa toiminta jää vaikutuksiltaan kapea-alaiseksi.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Ohjeet avustuksen saajille

Toiminta-avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä tammikuussa 2020.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksamisesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportointi:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Monivuotisten avustusten piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta vuosittain.

Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan nettisivuilla www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavina asiantuntijoina olivat kulttuurisuunnittelijat Anna von Bagh ja Maaria Kuukorento sekä kulttuurituottaja Sampo Laurikainen.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: (Liite 2 ja 4) Greta Tuotanto Oy:lle esitetään avustusta 20 000 euroa vuodelle 2020. Hakijalle on myönnetty vuonna 2019 avustusta 20 000 euroa nimellä Greta Productions. Esityksessä oleva summa 15 000 euroa vuodelle 2020 on virheellinen samoin kuin vuoden 2019 avustussumma 0 euroa.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Antti Kauppinen: Ylioppilasteatterin avustus tulee pitää vuoden 2019 tasolla 41 000 eurona.

Kannattaja: Satu Silvo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ylioppilasteatterin avustus tulee pitää vuoden 2019 tasolla 41 000 eurona.

Jaa-äänet: 7
Tuomas Finne, Satu Immonen, Pauliina Lehtinen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Elisa Tarkiainen, Timo Vuori

Ei-äänet: 2
Antti Kauppinen, Satu Silvo

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Antti Kauppisen vastaehdotuksen äänin 7-2.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, väh 50 000 monivuotiskausi 2020-2022

2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020 väh. 50 000, kuja päätös 10.12.2019

3

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020 väh. 50 000 hakijat monivuotinen 2020-2022

4

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020 vähintään 50 000 euroa, kuja päätös 10.12.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat, yksivuotinen toiminta

Liite 2
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hakijat, monivuotinen toiminta

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hakija, projekti

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myöntää taide- ja kulttuuriavustusta pysyväisluonteiseen toimintaan monivuotisuutta hakeneille vuodelle 2020 yhteensä 1 828 846 euroa liitteen 1 mukaan ja yksivuotista hakeneille liitteen 2 mukaan yhteensä 2 333 277 euroa, kaikki yhteensä 4 162 123 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myöntää Taimine Oy:lle projektiluonteista taide- ja kulttuuriavustusta vuodelle 2020 lasten ja nuortenteatterin kiertueeseen Helsingissä seuraavasti:

Hakija

Avustus 2019

Haettu 2020

Avustus 2020

Taimine Oy

25 000

 70 000

25 000

 

Monivuotiskausi 2020–2022

Liitteestä 1 ilmenee onko avustus myönnetty yksi- tai monivuotisena.

Suomen Komediateatteri Oy:n avustus myönnetään yksivuotisena. Monivuotisen toiminta-avustuksen saaminen edellyttää yli 50 000 euron toiminta-avustusta.

Improvisaatioteatteri Stella Polaris ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Monivuotisen toiminta-avustuksen saaminen edellyttää yli 50 000 euron toiminta-avustusta.

Klockriketeatern ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Hakija ei ole toimittanut pyydettyjä liitteitä.

KokoTeatteri -yhdistys ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Hakijan toiminnan laatua ja toteutusta on arvioitu kokonaisuutena. KokoTeatteri -yhdistys ry:n avustusta leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Ryhmäteatterin kannatus ry:n avustus myönnetään monivuotisena vuosille 2020–2022.

Universum ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Hakijan toiminnan laatua ja toteutusta on arvioitu kokonaisuutena. 

Voimaannuttavan taiteen äärellä ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Monivuotisen avustuksen saaminen edellyttää yli 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusta. Voimauttavan taiteen äärellä ry:n avustusta korotetaan. Toimija sai vuonna 2019 sekä avusta pysyväisluonteiseen toimintaan että tukea tilavuokriin. Vuonna 2020 avustusta korotetaan toiminnan vakiinnuttamiseksi uusissa teatteritiloissa.

Tanssin Talo ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Toiminta on vielä kehitysvaiheessa, eikä toimintamalli ole vielä vakiintunut. Avustusta korotetaan Tanssin Talosta tehdyn puitesopimuksen linjausten mukaiseksi.

Red Nose Company ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Monivuotisen toiminta-avustuksen saaminen edellyttää yli 50 000 euron toiminta-avustusta. Red Nose Company ry:n avustusta korotetaan osana esittävän taiteen vapaan kentän kehittämistä.

Sirkusyhdistys Race Horse ry:n avustus myönnetään yksivuotisena. Hakijalla on kehittämisavustus vuosille 2019–2021. Kehittymistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan tarkemmin vuonna 2021.

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry:n avustus myönnetään monivuotisena vuosille 2020–2022.

Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry;n avustus myönnetään yksivuotisena. Monivuotisen toiminta-avustuksen saaminen edellyttää yli 50 000 euron toiminta-avustusta.

Helsingin Taidehallin Säätiön avustus myönnetään monivuotisena vuosille 2020–2022.

HIAP ry:lle myönnetään avustus monivuotisena vuosille 2020–2022.

Yksivuotiset

Greta Tuotanto Oy:lle myönnetään avustusta vuoden 2020 toimintaan osana vapaan kentän kehittämistä. Toiminta edistää ammattimaisen musiikkiteatterin tuottamista erilaisissa toimintaympäristöissä Helsingissä. 

Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys ry:lle myönnetään avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan 112 000 euroa, josta 12 000 euroa kohdennetaan nukketeatterifestivaaliin.

Teatteriosuuskunta ILMI Ö.:n avustusta leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Suomalais-venäläinen taiteilijayhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea hankkeisiinsa avustusta projektiluonteisesti.

Ylioppilasteatteri ry:n avustusta leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Nomadi ry:n (Alpo Aaltokoski Company) avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Taideosuuskunta Tsuumin avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Pohjoinen liike ry:n (Raekallio corp.) avustusta korotetaan osana esittävän taiteen vapaan kentän kehittämistä.

Tanssikaari ry:n (Taiteilijaryhmä Compañía Kaari & Roni Martin) avustusta korotetaan osana esittävän taiteen vapaan kentän kehittämistä.

Tanssiryhmä +Co:n kannatusyhdistys ry (Tanssiryhmä Liisa Pentti +Co) avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Vapaat Tanssijat ry:n (Kekäläinen Company) avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä.

Circo Aereo ry:n avustusta korotetaan osana esittävän taiteen vapaan kentän kehittämistä.

Cantores Minores -kannatusyhdistys ry:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea hankkeisiinsa projektiluonteista avustusta.

Elävän musiikin yhdistys ELMU ry:lle myönnetään taide- ja kulttuuriavustusta orkestereiden harjoitustilojen kustannuksiin. Toimija muuttaa uusiin toimitiloihin, jonka vuoksi esitysohjelmisto rakennetaan myöhemmin ja nuorille järjestettävä orkesteritoiminta käynnistyy aikaisintaan huhtikuussa 2020.

Ad Astra i Helsingfors rf:lle myönnetään avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Eri kulttuurien välisen yhteistyön ja ymmärryksen kehittäminen lasten ja nuorten keskuudessa on monimuotoista ja -kielistä toimintaa, joka on viime vuosina kehittynyt ja toiminnan vaikuttavuus on laajaa.

Seurasaarisäätiö - Fölisöstiftelsen sr:n avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan. Tapahtumatuottamiseen erikoistuneiden toimijoiden keskinäisessä vertailussa toiminta jää vaikutuksiltaan kapea-alaiseksi.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Ohjeet avustuksen saajille

Toiminta-avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä tammikuussa 2020.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksamisesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportointi:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Monivuotisten avustusten piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta vuosittain.

Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan nettisivuilla www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Esittelijän perustelut

Avustuksia voidaan myöntää monivuotisina pääsääntöisesti vähintään 50 000 euron vuotuisen tuen piirissä oleville hakijoille hakemuksesta. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet 13.02.2018, § 28. Kulttuurijaosto on hyväksynyt tarkemmat avustusmuodot ja arviointikriteerit 20.3.2018, § 10.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto vastaa taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen avustusten jakamisesta hallintosäännön 17 luvun 2 §:n 3 kohdan mukaisesti jakamalla avustusmäärärahoja. Jaosto käsittelee taide- ja kulttuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan.

Vuoden 2020-2022 toimintaan myönnettyjen monivuotisten vähintään 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusten hakuaika päättyi 30.8.2019 klo 16.00. Tämän kokouksen käsittelyssä on monivuotiselle taide- ja kulttuuriavustukselle vuosille 2020-2022 14 hakemusta ja haettu summa on yhteensä 2 565 000 euroa. Monivuotinen avustus myönnetään neljälle hakijalle ja myönnetty summa on yhteensä 707 346 euroa.

Vuosina 2020–2022 monivuotisuuden piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta vuosittain ja tavoitteena on, että avustus pysyy vähintään saman suuruisena kuin vuonna 2020 edellyttäen että tarkoitukseen on käyttävissä tarvittavat määrärahat.

Vuoden 2020 toimintaan kohdistuvien vähintään 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusten hakuaika päättyi 30.8.2019 klo 16.00. Tämän kokouksen käsittelyssä on vuodelle 2020 yhteensä 47 taide- ja kulttuuriavustushakemusta ja haettu summa on yhteensä 3 894 616 euroa.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, väh 50 000 monivuotiskausi 2020-2022

2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, väh. 50 000

3

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020 väh. 50 000 hakijat monivuotinen 2020-2022

4

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020 vähintään 50 000 euroa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat, yksivuotinen toiminta

Liite 2
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hakijat, monivuotinen toiminta

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hakija, projekti

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566