Suoraan sisältöön

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Kaksi naista läppärin ääressä valmistelemassa raporttia


Lue huolellisesti avustuksen käyttöön ja raportointiin liittyvät ehdot ja ohjeet:


Avustuksen maksaminen

Myönnetyt avustukset ja avustusennakot maksetaan Helsingin kaupungin yleisohjeen edellyttämällä tavalla.

Projektiluontoiset avustukset (ei kehittämisavustukset) maksetaan hakijan tilille 21 päivän kuluessa päätöksestä, mikäli avustuspäätös on myönteinen. Kehittämisavustukset maksetaan kahdessa erässä jaoston päätöksen mukaisesti.

Pysyväisluonteista toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:
• alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä,
• 4 000 – 10 999 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja
• vähintään 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä.

Jotta avustus voidaan maksaa, rekisteröidyn yhdistyksen, toiminimenhaltijan, osuuskunnan ja osakeyhtiön on toimitettava tiliote tai muu pankin antaman tilitodistus, josta selviää tilin omistajan nimi ja tilinumero.

Yhteyshenkilö avustuksien maksatuksiin liittyvissä kysymyksissä: Minna Leino, hallintosihteeri, (09) 310 89044, minna.leino@hel.fi


Helsinki-tunnuksen käyttö

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana.


Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank


JAA