Suoraan sisältöön

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Kaksi naista läppärin ääressä valmistelemassa raporttia


Lue huolellisesti avustuksen käyttöön ja raportointiin liittyvät ehdot ja ohjeet:


Raportointi

Kaikkien kaupungin myöntämien avustusten käytöstä tulee raportoida.

Kokovuotiseen toimintaan myönnettyjen taide- ja kulttuuriavustusten käytöstä raportoidaan ensisijaisesti seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä liittämällä mukaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Projektimuotoiseen toimintaan myönnetyt taide- ja kulttuuriavustukset raportoidaan projektin arviointilomakkeella. Raportointilomake tulee täyttää kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymisestä, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Huomio! Olemme päivittäneet 26.5.2021 raportointiohjetta vuoden 2020 projektimuotoiseen toimintaan myönnettyjen avustusten osalta ja pidentäneet raportointiaikaa. Raportointilomake tulee täyttää viimeistään 31.10.2021 mennessä. Tilapäinen muutos koskee ainoastaan vuoden 2020 avustuksia ja vuoden 2021 avustukset tulee raportoida normaalisti.


Avustuksen maksaminen

Myönnetyt avustukset ja avustusennakot maksetaan Helsingin kaupungin yleisohjeen edellyttämällä tavalla.

Projektiluonteiset avustukset maksetaan yhdessä erässä. Kehittämisavustukset, taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset ja Helsingin mallin hankeavustukset maksetaan kahdessa erässä päätöksen mukaisesti.

Pysyväisluonteista toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

  • alle 8 000 euron avustukset yhdessä erässä,
  • 8 000 – 40 000 euron avustukset kahdessa erässä, ja
  • 40 000 euron avustukset neljässä erässä.

Avustukset maksetaan avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee avustuksen saajan avata pankkitili. Pankkiyhteystietojen varmistamiseksi on hakemuksen liitteenä toimitettava (uusi hakija tai pankkiyhteystiedot muuttuneet) tiliote tai muu asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero. Avustusta ei makseta tämän selvityksen puuttuessa.

Yhteyshenkilö avustuksien maksatuksiin liittyvissä kysymyksissä: Minna Leino, hallintosihteeri, (09) 310 89044, minna.leino@hel.fi


Helsinki-tunnuksen käyttö

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana.


Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank