Suoraan sisältöön

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Kaksi naista läppärin ääressä valmistelemassa raporttia


Lue huolellisesti avustuksen käyttöön ja raportointiin liittyvät ehdot ja ohjeet:


Raportointi

Kaikkien kaupungin myöntämien avustusten käytöstä tulee raportoida.

Toiminta-avustusten käytöstä raportoidaan ensisijaisesti seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä liittämällä mukaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Projektiavustukset raportoidaan projektin arviointilomakkeella. Raportointilomake tulee täyttää kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymisestä, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Kehittämisavustuksen käytöstä toimitetaan vuosittainen raportti. Vuodelle 2023 myönnettyjen kehittämisavustusten raportoinnin eräpäivä on 31.8.2023, minkä jälkeen maksetaan avustuksen toinen erä.

Kehittämisavustuksista tehdään myös loppuraportti koko hankkeen ja hankekauden lopuksi. Selvitys on tehtävä hankkeen päättymistä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Koronaerityisavustusten raportointiin on olemassa omat erilliset lomakkeet:

Iäkkäiden ihmisten kulttuuritoimintaa edistävien hankkeiden raportointilomake:


Avustuksen maksaminen

Myönnetyt avustukset ja avustusennakot maksetaan Helsingin kaupungin yleisohjeen edellyttämällä tavalla.

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä. Kehittämisavustukset, taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset ja Helsingin mallin hankeavustukset maksetaan kahdessa erässä päätöksen mukaisesti.

Toiminta-avustukset maksetaan seuraavasti:

  • Alle 20 000 euron avustukset maksetaan yhdessä erässä 13.1.2023.
  • 20 000–50 000 euron avustukset kahdessa erässä 13.1. ja 7.4.2023.
  • Yli 50 000 euron avustukset maksetaan kolmessa erässä 13.1., 7.4. ja 7.9.2023

Avustukset maksetaan avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee avustuksen saajan avata pankkitili. Pankkiyhteystietojen varmistamiseksi on hakemuksen liitteenä toimitettava (uusi hakija tai pankkiyhteystiedot muuttuneet) tiliote tai muu asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero. Avustusta ei makseta tämän selvityksen puuttuessa.

Yhteyshenkilö avustuksien maksatuksiin liittyvissä kysymyksissä: Minna Leino, hallintosihteeri, (09) 310 89044, minna.leino@hel.fi


Helsinki-tunnuksen käyttö

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana.


Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank