Helsingin kaupunki

 

 

 

Kiinteistölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 22.1.2015 klo 16.00 - 18.45

Kokouspaikka: Kiinteistövirasto (Fabianinkatu 31 D, 4. krs)

Virastopäällikkö

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös: Kiinteistölautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hytin (varalla Tossavainen) ja Rantasen (varalla Sademies) tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

 

2

Asiantuntijoiden kuuleminen pdf html

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Merkittiin tiedoksi, että ennen kokousta hallituksen puheenjohtaja Timo Everi ja  toimitusjohtaja Ilkka Kilpimaa selostivat Helsinki Garden -hanketta.

Kiinteistölautakunta kuuli asiantuntijana tilakeskuksen esittelyssä olevan asian Tila/2 osalta projektinjohtaja Tarja Lehtoa.

Edelleen lautakunta kuuli asiantuntjana virastopäällikön esittelyssä olevan asian Vp/3 osalta suunnittelupäällikkö Pekka Tirkkosta.

Lopuksi lautakunta kuuli asiantuntijana tonttiosaston esittelyssä olevan asian To/10 osalta toimistopäällikkö Sami Haapasta.

 

3

Kiinteistöviraston toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2015 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kiinteistöviraston toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti  vuodelle 2015

 

4

Kiinteistöviraston sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

5

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle suunnitteluvarauksen tekemiseksi Töölön Eläintarhan alueelta Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden -hankkeen toiminta- ja toteutusedellytysten selvittämistä ja varmistamista varten pdf html

 

Päätös: Pöydälle

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Varaushakemus

3

Eläintarhan alueen maankäytön periaatteet

4

Varattava alue

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Tilakeskus

1

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Metropolian Myllypuron kampus hankesuunnitelma 11.12.2014

2

Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman päätöshistoria

 

2

Metropolian Myllypuron kampuksen rakennuttajakonsultin valinta pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valintamuistio 8.1.2015

2

Pisteytystaulukko 8.1.2015

 

3

Lasten päiväkoti Alppikylän hankesuunnitelman hyväksyminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Päiväkoti Alppikylän tarveselvitys/hankesuunnitelma

 

4

Seurasaaren vesihuollon rakentamisen hankesuunnitelman hyväksyminen (kiinteistöviraston tilakeskuksen osuus) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 29.10.2014 (Rakennuttamisohjelma)

2

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio 14.1.2015

 

5

Seurasaaren vesihuollon rakentamisen urakan hyväksyminen (kiinteistöviraston tilakeskuksen osuus) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Stara tarjous rakentamistyöt 8.1.2015

 

6

Roihuvuoren ala-asteen perusparannuksen urakoitsijoiden valinta pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Urakkavaiheen kustannusarvio 8.1.2015

 

7

Stadin Ammattiopiston Roihuvuoren koulutusyksikön peruskorjauksen aikaisten väistötilojen hankkiminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Väistötilahankinnan sijoitus ja vaiheistus

2

Avauspöytäkirja ja Cramon tarjous

3

Kustannusarvio 13.1.2015

 

8

Korjaus- ja kunnossapitohankkeiden puitesopimuksen hyväksyminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Puitesopimus 2015

2

Yksikköhintaluettelot

3

Kosteudenhallinta suunnitteluvaihe

 

9

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden tarkastuspalvelujen laskutyöperusteiden puitesopimus 2015 - 2017 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vertailuhintataulukko IV-puhtauden tarkastus

 

10

IV-puhdistustöiden laskutyöperusteiden puitesopimus 2015 - 2017 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vertailuhintataulukko IV-puhdistustyöt

 

11

Lasitustöiden laskutyöperusteiden puitesopimus 2015 - 2017 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vertailuhintataulukko lasitustyöt

 

Tonttiosasto

1

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Herttoniemenrannan tonttia 43011/31 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12296 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjanote

3

Asemakaavakartta määräyksineen

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen tekemiseksi Kiinteistö Oy Helsingin Hitsaajankatu 9:n kanssa liittyen Herttoniemenrannan tontin 43011/31 asemakaavan muutosehdotukseen nro 12296 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjanote 4.11.2014 (342 §)

2

Asemakaavakartta nro 11350

3

Kaavamuutosehdotus nro 12296

4

Sopimus

 

3

Tonttien myyminen Kauppakeskus Itäkeskus Oy:lle ja Kiint. Oy Agenttitalolle (Vartiokylä, tontit 45173/7 ja 14) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Jäsen Kirsi Pihlaja ehdotti päätösehdotuksen hylkäämistä. Hylkäysehdotus raukesi kannattamattomana.

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos Turunlinnantie 8 tontti 7

2

Kauppakirjaluonnos Turunlinnantie 10 tontti 14

3

Ostotarjous

4

Asemakaava 9851

5

Sijaintikartta Turunlinnan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin myymiseksi Kauppakeskus Itäkeskus Oy:lle (Vartiokylä, tontti 45173/22) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Jäsen Kirsi Pihlaja ehdotti päätösehdotuksen hylkäämistä. Hylkäysehdotus raukesi kannattamattomana.

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos Itäkatu 1 tontti 22

2

Ostotarjous

3

Asemakaava 10684

4

Sijaintikartta Itäkatu

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Valtion tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla vuonna 2015 sovellettavat enimmäistonttihinnat pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ARA:n kirje 19.12.2014

2

Valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat tonttien enimmäishinnat pääkaupunkiseudulla vuonna 2015 (kartta)

3

Hintakäyrämuutokset (kartta)

 

6

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (AK) pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen jatkaminen (Pukinmäki, tontti 37008/3) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kopio asemakaavasta ja asemakaavanmuutoksesta nro 5656

 

7

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi koulutustoimintaa varten Planmeca Oy:lle (Vuosaari, Lohiniemenranta) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Varausaluekartta Lohiniemenranta

2

Hakemus Planmeca Oy Lohiniemenranta

3

Sijaintikartta Lohiniemenranta

4

HarboAcademy JKMM piirros

5

Ajantasakaava

6

Kaupunkisuunniteluviraston lausunto

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Asuntotonttien rahoitus- ja hallintamuodon muuttaminen sekä rakentamisen aloittamiselle asetetun määräajan pidentäminen (Herttoniemi, Herttoniemenranta, tontit 43009/11, 21, 22) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakemus

2

Kopio asemakaavan nro 11050 kaavakartasta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Jätkäsaaren asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12272 (Terassitalokortteli, tontit 120017/2 ja 14, kortteli 20026 jne.) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Havainnekuva

2

Havainnekuva_suunnitelma

3

Kartta 21.10.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Ryhmärakennuttamishaun hakuohjeen hyväksyminen ja haun järjestäminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ryhmärakennuttaminen hakuohje, KLK 22.1.2015

2

Sijainti- ja tonttikartat

3

Yleiset varausehdot

4

Kalasataman (Capellan kortteli) alueelliset varausehdot

5

Kruunuvuorenrannan alueelliset varausehdot

6

Vakiintuneet lisäehdot (vuokraus)

7

Erityiset yksittäisiä tontteja koskevat ehdot

 

Virastopäällikkö

6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

7

Pyydetyt kaavalausunnot pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

8

Viraston tiedotuksia pdf html

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi

 

9

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 22.01.2015

Virve Kuusi, vs. viestintäpäällikkö

puhelin 310 79528

virve.kuusi@hel.fi