HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

27 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

13.8.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Fallpakan alueen esirakentamisen 2. vaiheeseen

3

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Sari Multalan palkitseminen purjehduksen MM-kilpailuissa 2007 saadusta hopeamitalista

6

 

2

Varma Tennisklubi VTK ry:n kanssa tehdyn pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen

7

 

3

Maa-alueen varaaminen Kivikon liikuntapuistosta Kiviconstruction Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun liikuntahallin suunnittelua varten

10

 

4

Erityisluokanopettajan virkojen perustaminen

13

 

5

Korkeasaaren eläintarhan ja Helsingin yliopiston neuvottelukunnan asettaminen

15

 

6

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous ja hallituksen jäsenen vaihdos

17

 

7

Pysyvän asiantuntijan vaihdos työllistämistoimikunnassa

18

 

8

Puheenjohtajan vaihdos henkilöstötoimikunnassa

19

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakola (varalla Urho) ja Pajamäki (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE FALLPAKAN ALUEEN ESIRAKENTAMISEN 2. VAIHEESEEN

 

Khs 2007-310

 

Rakennusvirasto toteaa 9.7.2007, että Kvsto hyväksyi 13.10.2004 Fallpakan asemakaavan nro 11170 ja se sai lainvoiman 26.11.2004. Alueen tonttien ja katujen rakentaminen edellyttää alueellista esirakentamista mm. alueen maapohjan stabiliteetin takia. Esirakentaminen mahdollistaa noin 23 000 kem2:n rakennusoikeuden käyttöönoton.

 

Esirakentaminen on vaiheistettu kahteen osaan mm. liikennejärjestelyjen takia.

 

./.                   Ensimmäisessä vaiheessa vahvistettiin Kallvikintien katualueen uuden linjauksen ja viereisten asuntotonttien maapohjaa. Kallvikintie tulee toimimaan mm. Vuosaaren sataman liikenteen varareittinä. Toisessa vaiheessa Kallvikintien siirryttyä uudelle reitille esirakennetaan loppuosa tonttialueesta sekä Länsimäentien ja Itäväylän risteysalueen katupohjaa (liite 1).

 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto käynnisti esirakentamisen ensimmäisen vaiheen joulukuussa 2006 ja se valmistui heinäkuussa 2007. Kaupunginhallitus myönsi ensimmäiseen urakkavaiheeseen 1.11.2006 200 000 euroa vuodelle 2006 ja 5.3.2007 1 800 000 euroa vuodelle 2007. Ensimmäiselle urakkavaiheelle myönnetty määräraha yhteensä 2 000 000 euroa on sitoutunut kokonaan.

 

Esirakentamisurakan toinen vaihe on ajoitettu käynnistymään syksyllä 2007 ja valmistumaan keväällä 2008.

 

Kiinteistöviraston geotekninen osasto on laatinut Fallpakan kaava-alueen esirakentamisen kustannusarvion. Alueen esirakentamisen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 3 500 000 euroa, josta ensimmäinen vaihe oli 2 000 000 euroa ja toinen vaihe on 1 500 000 euroa. Suunnittelu sisältyy kustannusarvioihin.

 

Rakennusvirasto hakee Fallpakan toisen vaiheen esirakentamisen käynnistämiseen 700 000 euroa vuodelle 2007. Vuoden 2008 määrärahaosuutta 800 000 euroa rakennusvirasto hakee alkuvuodesta 2008.

 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön Fallpakan kaava-alueen toisen vaiheen esirakentamiseen 700 000 euroa vuodelle 2007

 

Kj toteaa, että työ on suoraa jatkoa Fallpakan vuonna 2006 alkaneelle esirakentamiselle, johon on tähän mennessä myönnetty 2 milj. euroa.

 

Tämän tyyppiset maaperän vahvistamiskohteet on budjetoitu kohdan 8 01 02 alakohtaan ”8 01 02 10, muu esirakentaminen”. Maaperän puhdistamiset ja johtosiirrot ovat vastaavasti alakohdassa ”8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet”

 

Koska tällä jatkorahoituksella on kiire ja koska alakohdan 8 01 02 10 määrärahat ovat jo kokonaan sidotut, Khn tulisi samalla siirtää alakohdasta 8 01 02 11 alakohtaan 8 01 02 10 päätösehdotuksen mukaisesti yhteensä 1,2 milj. euroa. Siirrettävä määräraha on tarkoituksenmukaista mitoittaa niin, että päätettäväksi tulossa oleva toinen esirakentamishanke voidaan rahoittaa tältä alakohdalta.

 

Kaiken kaikkiaan esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen kohdistuu loppuvuonna lisärahoitustarpeita ja Khs joutunee harkitsemaan ylitysesityksen tekemistä esirakentamis- ja maaperän puhdistamiseen varattuihin määrärahoihin.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee

 

siirtää vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 1 200 000 euroa alakohtaan 8 01 02 10, muu esirakentaminen ja

 

myöntää rakennusvirastolle vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, muu esirakentaminen

 

700 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Fallpakan kaava-alueen 2. vaiheen esirakentamiseen 

 


Pöytäkirjanote rakennusvirastolle (talousyksikkö), katu- ja puisto-osastolle (Jorma Rajala) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle (Leena Pasonen) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

 

LIITE

Fallpakan pohjoisosa, alueellinen esirakentaminen ja vaiheistus 9.10.2006

 

 

 

 


1

SARI MULTALAN PALKITSEMINEN PURJEHDUKSEN MM-KILPAILUISSA 2007 SAADUSTA HOPEAMITALISTA

 

Khs 2007-1738

 

Liikuntavirasto toteaa Khn päättäneen 22.5.2000 urheilusaavutusten palkitsemisen periaatteista. Tuolloin vahvistettujen periaatteiden mukaan tunnustuspalkinto myönnetään urheilijalle olympialaisissa ja virallisissa MM-kilpailuissa saavutetuista mitaleista. Khn vahvistamien periaatteiden mukaisesti urheilijalle voidaan myöntää vain yksi tunnustuspalkinto kalenterivuodessa ja se myönnetään parhaan saavutuksen perusteella.

 

Helsinkiläinen purjehtija Sari Multala sijoittui toiseksi Laser Radial –luokassa purjehduksen MM-kilpailuissa Cascaissa, Portugalissa heinäkuussa 2007.

 

Liikuntavirasto esittää, että Sari Multalalle myönnetään 1 700 euron suuruinen tunnustuspalkinto eli stipendi Laser Radial –luokassa saavutetusta hopeamitalista purjehduksen MM-kilpailuissa Cascaissa, Portugalissa 2007.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee palkita Sari Multalan 1 700 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla Laser Radial –luokassa saavutetusta hopeamitalista purjehduksen MM-kilpailuissa Cascaissa, Portugalissa 2007.

 

Tunnustuspalkinto maksetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista, talousarviokohta 1040201.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

VARMA TENNISKLUBI VTK RY:N KANSSA TEHDYN PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2007-1629

 

32. kaupunginosan (Konalan) korttelin nro 32053 tontti nro 1

 

Liikuntalautakunta toteaa (12.6.2007), että Varma Tennisklubi VTK ry on lähettänyt liikuntavirastoon 28.5.2007 päivätyn seuraavan hakemuksen:

 

”Varma Tennisklubi VTK ry:llä on vuokratontti tennistoimintaa varten ja vuokrasopimus on voimassa v. 2014 saakka.

 

Varma Tennisklubilla on suunnitelma rakentaa kahden kentän kiinteä halli nykyisen kuplahallin viereen. Rakennustöiden arvioitu alkaminen on syyskuussa 2007 ja halli tulee valmistumaan kesäkuussa 2008. Rakennusta varten Varma Tennisklubilla on 20 % omaa pääomaa (sisältää Uudenmaan lääninhallituksen avustuksen 90 000 euroa) rahatoimistosta 40 % lainan ja Nordea pankista 40 % lainan. Rakennuslupa on liitteenä.

 

Seuraavana vuonna Varma Tennisklubi suunnittelee ulkokentät ja kuplahallin tilalle kiinteän hallin vuonna 2009.

 

Kahden kentän kiinteän hallin lainan maksuaika on 20 vuotta, lainojen myöntämistä varten tarvitsemme vuokrasopimuksen 20 vuodeksi.

 

Pyytäisimme pidentämään vuokrasopimuksen kesäkuuhun 2028 saakka. ”

 

Liikuntalautakunta toteaa vuokranneensa 11.4.1995 Varma tennisklubi VTK ry:lle tennistoimintaa varten Konalan tontin 32053/1 ajaksi 15.4.1995 – 31.12.2014.0

 

Tontilla olevassa ylipainehallissa on kaksi tenniskenttää. Lisäksi tontilla on pieni huoltorakennus. Vuokralaisen tavoitteena on ensimmäisessä laajennusvaiheessa rakentaa ylipainehallin viereen samankokoinen kiinteä halli. Toisessa vaiheessa vuokralaisen tavoitteena on korvata ylipainehalli kiinteällä hallilla ja rakentaa yksi ulkotenniskenttä.

 

Liikuntalautakunta hyväksyi 30.3.2004 omasta puolestaan em. laajennussuunnitelmat. Rakennuslautakunta on 21.9.2004 myöntänyt rakennusluvan hankkeen ensimmäiselle vaiheelle. Lupapäätöksessä todetaan, että toiminnan tarvitsemat aputilat toteutetaan toisen rakennusvaiheen yhteydessä ja siihen saakka käytetään ylipainehallin vieressä sijaitsevia tilapäisiä aputiloja.

 

Tontin rakennusoikeus on 4 000 k‑m2. Nykyinen rakennettu kerrosala on n. 1 300 k‑m2. Ensimmäinen laajennusvaihe käsittää 1 516 m2 ja toinen, ylipainehallin korvaava laajennusvaihe 1 842 m2.

 

Etelä-Suomen lääninhallituksen myöntämän avustuspäätöksen ehtona on, että rakennustyöt aloitetaan 31.10.2007 mennessä.

 

Vuokralainen tulee rakennushankkeen rahoittamista varten tarvitsemaan pidempiaikaisen maanvuokrasopimuksen. Lautakunta esittää, että vuokrasopimusta jatketaan hakemuksen mukaisesti 30.6.2028 saakka ja vuokra tarkistetaan nykyisten vuokranmääräytymisperiaatteiden mukaisesti.

 

Vuokran määrittäminen

 

Tontin nykyinen vuokra on n. 4 910 euroa vuodessa.

 

Käyvän maanarvon perusteena on Konalan alueen liikuntaan varatuilla tonteilla pidetty virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 8,41 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, mikä nykyindeksillä (IV / 2007 = 1663) laskettuna on 139,85 euroa / kerrosneliömetri. Ylipainehallien vuokrat on määritelty maanarvon 130 euroa/k‑m2 mukaisesti.

 

Vuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta. Vuoden 2007 alusta alkaen liikuntatoimessa on maanvuokria subventoitu liikuntapaikkarakentamisen yhteydessä enintään 50 %.

 

Lisärakentamisen, 1 516 k‑m2, osalta vuosivuokra olisi 1 516 k‑m2 x 139,85 euroa/k‑m2 x 5 % = 10 600,60 euroa. Ylipainehallin osalta vuosivuokra olisi 1 300 k‑m2 x 130 euroa/k‑m2 x 5 % = 8 450 euroa. Vuosivuokra yhteensä olisi 19 050,60 euroa.

 

Lautakunta esittää, että em. laskennallisesta vuokrasta peritään 50 %, jolloin koko tontin vuosivuokraksi tulee 9 525,30 euroa (ind 1663).

 

Lautakunta esittää päätösehdotuksen mukaista ratkaisua.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikuntalautakunnan muuttamaan Varma Tennisklubi VTK ry:n kanssa 11.4.1995 tehtyä, 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 32053 tonttia nro 1 koskevaa vuokrasopimusta seuraavasti:

 

1                          Vuokra-aikaa, joka päättyisi 31.12.2014, jatketaan 30.6.2028 saakka.

2                          Uusi vuosivuokra on 19 050,60 euroa. Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 1 145,55 euron suuruista perusvuosivuokraa.

3                          Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

4                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (Eija Venetkoski-Kukka)

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Karttapiirros

 

 

 

 


3

MAA-ALUEEN VARAAMINEN KIVIKON LIIKUNTAPUISTOSTA KIVICONSTRUCTION OY:LLE PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LIIKUNTAHALLIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-1630

 

Liikuntalautakunta toteaa (12.6.2007) mm., että Kiviconstruction Oy / Terho Kääriäinen on kirjeessään 28.5.2007 hakenut vuodeksi suunnitteluvarauksen Kivikon urheilupuistosta.

 

Hakemuksessa todetaan mm., että hakija on suunnitellut rakennettavaksi ympärivuotiseen käyttöön liikuntahallin, jossa olisi hiihtohalli, harjoitusjäähalli sekä muita urheilutiloja. Halli rakennetaan siten, että se on muunneltavissa eri lajien käyttöön. Hallin lopulliset urheilupaikat / lajit selviävät suunnittelun aikana.

 

Hankkeen suunnittelun aikana selvitetään mahdollisuudet toteuttaa samassa yhteydessä yleisöluistelukenttä, ampumahiihtäjien hiihto- / ammuntaharjoitusmahdollisuudet sekä jääkiipeilyseinä yhteistyössä Suomen kiipeilytekniikka Oy:n kanssa.

 

Lautakunta toteaa, että varattavaksi esitettävä alue käsittää Kivikon liikuntapuistoon laaditun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11670 mukaisen urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YU) tontin 47052 / 14. Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi ehdotuksen hyväksymistä 3.5.2007.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistalla todetaan, että urheiluhallille tarkoitetun tontin rakennusoikeudesta (20 000 k-m2) tulee 200 k-m2 olla maantasokerrokseen sijoitettavaa kahvilatilaa, johon tulee liittyä aukiomaisesti käsitelty ulkotila. Tontin rakennusala mahdollistaa noin 125 x 80 m halliosan sekä kahvilasiiven rakentamisen. Rakennusoikeuden toteuttaminen kokonaan edellyttää, että rakennus on osittain kaksi- tai kolmikerroksinen. Rakennuksen enimmäiskerroslukua ei ole määritelty, koska rakennuksen korkeutta rajoittaa tontin ylitse kulkeva helikopterin noususektori. Rakennuksen kahvilasiiven tulee olla matalampi kuin varsinaisen halliosan. Kahvilasiiven pääasiallisena rakennusmateriaalina tulee käyttää vaaleaa kiviainesta ja/tai lasia.

 


Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 autopaikka/100 k-m2, joista tontille tulee sijoittaa vähintään 140 autopaikkaa. Osan autopaikoista saa sijoittaa autopaikkojen korttelialueelle (47054/1).

 

Hallin rakentamissuunnitelmat

 

Suunnitellun liikuntahallin päätoiminto on maastohiihto, minkä lisäksi halliin tulee yksi jääliikuntakaukalo sekä muita liikunta- ja oheistiloja. Hallin rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan kuluvan vuoden lopulla ja se valmistuu loka-marraskuussa 2008.

 

Helsingin, Espoon ja Vantaan liikuntatoimet ovat käyneet keskustelua pääkaupunkiseudun liikuntahankkeista ja todenneet erilaisten hiihtohallien ja –putkien osalta olevan useita hankkeita vireillä. Hankkeiden mahdollisten päällekkäisyyksien vuoksi Helsingin liikuntatoimi tulee seuraamaan tarkasti hankkeiden edistymistä ja toimintamahdollisuuksia ennen hankkeiden hyväksymistä. Hankesuunnittelussa tulisi huomioida koko pääkaupunkiseudun kehittyvä tilanne.

 

Liikuntahallin alustava kustannusarvio on 5 536 000 euroa. Hallin rakentaminen rahoitetaan oman pääoman lisäksi käyttöoikeusosakkeiden myynnillä, yhteistyösopimuksilla sekä erilaisilla lainoilla.

 

Hallin on suunnitellut Suunnittelutoimisto Arktika. Luonnospiirustukset ovat esityslistan liitteenä.

 

Varausesitys                    Alue esitetään varattavaksi hakemuksen mukaisesti yhden vuoden ajaksi 1.7.2007 – 30.6.2008 sillä ehdolla, että kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

 

Varattava alue on 23 076 m2. Varausmaksuna esittelijä esittää perittäväksi liikuntalautakunnan aikaisempien varauspäätösten mukaisesti puolet liikuntaviraston maksamasta sisäisestä vuokrasta. Sisäinen vuokra Kivikon liikuntapuiston alueella on 0,50 euroa/m2/vuosi, joten varausmaksuksi tulee 5 769 euroa.

 

Sj toteaa, että päätösehdotus on liikuntalautakunnan esityksen mukainen.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee varata Kiviconstruction Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 47. kaupunginosan Kivikon kylän (nro 406) tilan Rnro 1:10 alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn, 23 076 m2:n suuruisen alueen liikuntahallin suunnittelua varten ajaksi 1.7.2007 – 30.6.2008 seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu on 5 769 euroa ja se on maksettava 1.9.2007 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                          Nyt varattavan alueen rajat tarkentuvat alueesta myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.


3                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

4                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote Kiviconstructions Oy:lle sekä liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITTEET

Liite 1

Karttapiirros

 

Liite 2

Julkisivu- ja pohjapiirustukset

 

 

 

 


4

ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

 

Khs 2007-1659

 

Opetuslautakunta toteaa (19.6.2007), että Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja lakkauttaa khs lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön virkoja.

 

Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain 37 §:ssä. Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.

 

Kuntalain 44 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka.

 

Erityisopetukseen siirrettyjä helsinkiläisiä oppilaita oli 20.9.2006 yhteensä 3613 (8,1 %). Erityisoppilaiden määrän ennakoidaan lähivuosina edelleen kasvavan n. 200–300 oppilaalla vuosittain. Uusia erityisluokkia on perustettu vuosittain n. 10. Lukuvuonna 2008–2009 tarvitaan yhteensä 9 uutta erityisluokkaa.

 

Opetustoimessa on 303 erityisluokanopettajan virkaa Erityisluokanopettajan virat ovat jokseenkin kaikki käytössä. Lukuvuonna 2006–2007 luokkamuotoisessa erityisopetuksessa toimii lisäksi 42 päätoimista tuntiopettajaa. Virassa toimivista erityisluokanopettajista kelpoisuus erityisopetukseen on 66 %:lla opettajista. Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa toimivista päätoimisista tuntiopettajista kelpoisuus erityisopetukseen on 19 %:lla opettajista.

 

Erityisluokanopettajat on selkeä työvoimapula-ammattiryhmä, jossa kaikkiin avoimiin virkoihin ei löydy kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita. Keväällä 2007 oli haettavana yhteensä 52 erityisluokanopettajan virkaa vakinaista täyttämistä varten. Viroista jäi täyttämättä 37 virkaa hakijamäärän vähäisyyden tai kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttumisen vuoksi.  Erityisen vaikeaa kelpoisuusvaatimukset täyttävän erityisopetuksen henkilöstön saaminen on tuntiopettajan tehtäviin.

 

Erityisluokanopettajan virkoja on välttämätöntä perustaa lisää, koska nykyinen virkamäärä on riittämätön uusille erityisluokille. Lisäksi kelpoisuusvaatimukset täyttävien erityisluokanopettajien rekrytoinnin helpottamiseksi ja erityisluokanopettajien kelpoisuusasteen nostamiseksi sekä erityisopetuksen opettajistotilanteen vakiinnuttamiseksi tulisi erityisopetuksen tehtävät hoitaa mahdollisuuksien mukaan virkoina tuntiopettajuuksien sijaan. Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus on tuntiopettajien ja viranhaltijoiden osalta varsin samantasoinen eli viranhaltijoiden palkkaaminen tuntiopettajien sijaan aiheuttaa kustannuksia vain poikkeustapauksissa.

 

Kvston hyväksymään opetustoimen vuoden 2007 talousarvion henkilöstösuunnitelmaan sisältyy 15 erityisluokanopettajan viran lisäys vuodelle 2007.

 

Opetuslautakunta esittää, että Khs perustaisi 1.8.2007 alkaen 15 peruskoulun erityisluokanopettajan virkaa. Viran tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 353,11 euroa/kk.

 

Sj toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen muutoin, mutta virat esitetään perustettavaksi 15.8.2007 lukien.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee perustaa 15.8.2007 alkaen 15 peruskoulun erityisluokanopettajan virkaa. Viran tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 353,11 euroa/kk.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

 

 

 


5

KORKEASAAREN ELÄINTARHAN JA HELSINGIN YLIOPISTON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2007-1653

 

Vs. Sj toteaa, että Khs asetti 31.1.2005 Korkeasaaren eläintarhan ja Helsingin yliopiston välisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut sivistys- ja henkilöstötointa johtanut apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund. Kaupungin muut edustajat neuvottelukunnassa ovat olleet eläintarhan johtaja Seppo Turunen, intendentti Leif Blomqvist ja eläinlääkäri Eeva Rudbäck. Helsingin yliopiston nimeäminä edustajina neuvottelukunnassa ovat toimineet puutarhanjohtaja Leif Schulman, varapuheenjohtaja sekä aseman johtaja Antero Järvinen, yliopistolehtori, dosentti Petri Nummi ja professori, varadekaani Reeta Pösö.

 

Neuvottelukunnan tehtävänä on ollut kehittää ja koordinoida eläintarhan ja Helsingin yliopiston välistä yhteistoimintaa luonnonsuojeluun, suojelubiologiaan ja eläinlääketieteeseen liittyvässä opetus- ja tutkimustyössä. Neuvottelukunta on toiminut hyvänä keskustelufoorumina eläintarhan ja Helsingin yliopiston välillä ja sen työtä on perusteltua jatkaa.

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudekseen 8-jäsenisen Korkeasaaren eläintarhan ja Helsingin yliopiston neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida eläintarhan ja Helsingin yliopiston välistä yhteistoimintaa luonnonsuojeluun, suojelubiologiaan ja eläinlääketieteelliseen liittyvässä opetus- ja tutkimustyössä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita neuvottelukunnan puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen ja kaupunkia edustaviksi kolmeksi muuksi jäseneksi eläintarhan johtaja Seppo Turusen, intendentti Leif Blomqvistin ja eläinlääkäri Rudbäckin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee pyytää Helsingin yliopistoa nimeämään neuvottelukuntaan varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan muita asiantuntijoita ja kehottaa eläintarhaa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävistä.

 

Kirje Helsingin yliopistolle (Hellevi Majander) sekä pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Korkeasaaren eläintarhalle, hallintokeskuksen tietopalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle (talpa).

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


6

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄSENEN VAIHDOS

 

Khs 2007-1689

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy toteaa (28.6.2007), että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.9.2007 klo 15 osoitteessa Kalevankatu 43 G 12, 00180 Helsinki. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa ovat esityslistalla osakepääoman korottaminen ja osakeannista päättäminen sekä hallituksen jäsenen vaihdos. Hallituksen jäsen Ilkka-Christian Björklund on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.8.2007 lukien. Yhtiö toteaa, että osakassopimuksen mukaisesti Helsingin kaupunki nimeää edustajansa yhtiön hallitukseen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

 

Vs. Sj toteaa, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiön osakassopimuksen perusteella Helsingin kaupunki nimeää kolme hallituksen jäsentä.

 

Vs. Sj toteaa edelleen, että vuoden 2007 talousarviossa ei ole varauduttu yhtiön osakepääoman korotukseen. Osakepääoman merkitseminen viedään sen vuoksi Kvston päätettäväksi erillisenä asiana.

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 12.9.2007 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä toimimaan niin, että Ilkka-Christian Björklundin tilalle uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, mainituille henkilöille, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle, hallintokeskuksen tietopalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle (talpa).

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


7

PYSYVÄN ASIANTUNTIJAN VAIHDOS TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNASSA

 

Khs 2006-2480

 

Vs. Sj toteaa, että Khs asetti 29.1.2007 työllistämistoimikunnan vuosille 2007 – 2008 ja nimesi toimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundin. Kun Ilkka-Christian Björklundin toimikausi apulaiskaupunginjohtajana on nyt päättynyt, tulisi Khn nimetä hänen sijalleen uusi pysyvä asiantuntija toimikuntaan.

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee nimetä valtiotieteen lisensiaatti Ilkka-Christian Björklundin sijalle työllistämistoimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen.

 

                                            Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, työllistämistoimikunnalle, hallintokeskuksen tietopalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle (talpa).

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


8

PUHEENJOHTAJAN VAIHDOS HENKILÖSTÖTOIMIKUNNASSA

 

Khs 2005-2771

 

Vs. Sj toteaa, että Khs valitsi 16.1.2006 apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundin henkilöstötoimikunnan työnantajaa edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi ja samalla toimikunnan puheenjohtajaksi vuosiksi 2006 – 2007. Kun Ilkka-Christian Björklundin toimikausi apulaiskaupunginjohtajana on nyt päättynyt, tulisi Khn valita hänen sijalleen uusi varsinainen jäsen, joka toimii myös toimikunnan puheenjohtajana. 

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee nimetä valtiotieteen lisensiaatti Ilkka-Christian Björklundin sijalle henkilöstötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi ja samalla toimikunnan puheenjohtajaksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, henkilöstötoimikunnalle, hallintokeskuksen tietopalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle (talpa).

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054