Suoraan sisältöön

Stara vid byggnader

Helsingfors växer och utvecklas. En livskraftig stad och dess invånare behöver daghem och skolor, motionsplatser och saluhallar, hälsocentraler och sjukhus. Nya uppförs och gamla byggs om för att motsvara nya användare och behov. Ofta görs renoveringar vid sidan om den normala användningen vilket är en konst i sig.

Vi på Stara har specialiserat oss på just reparationer och renoveringar av stadsägda byggnader medan de används. Vi vill att skoleleverna får njuta av ren inomhusluft, hälsovårdscentralerna kan betjäna sina klienter i fungerande lokaler och att det är tryggt att leka på gårdarna vid daghemmen. Vår kärnkompetens omfattar även renoveringar och restaureringar av värdefulla byggnader och specialkonstruktioner samt förnyelser – såväl små som stora.

Oavsett var du riktar blicken i Helsingfors, ser du där resultatet av vårt jobb. Vi tror på att kvalitet betalar sig självt.

DELA