Hoppa till innehållet

Gatuunderhåll

Renhållning av gator om våren i Tölö.

Gatuunderhåll innebär bland annat snöröjning, halkbekämpning, renhållning av gatuområden, reparation av gatubeläggningar och trafikmärken. 

Ansvaret för gatuunderhållet delas mellan staden och tomtägarna. I största delen av staden har underhållsansvaret överförts på staden (den har det övergripande ansvaret för underhållet), men i en del av staden följs fortsättningsvis den traditionella ansvarsfördelningen, som innebär att fastighetsägaren ansvarar för en del av underhållsuppgifterna.

Se karta över områdesgränserna (på finska) »  

Staden ordnar underhållet av gatorna i Helsingfors, det vill säga planerar, beställer och övervakar största delen av de arbeten som staden ansvarar för. Stara är stadens interna serviceproducent som vid sidan av privata entreprenörer har ansvaret för det praktiska arbetet på gatorna, i parkerna och i övriga allmänna områden.02.11.2020 11:05

Skadestånd

För skador som sker på allmänna platser svarar vanligtvis den som svarar för underhållet av området i fråga.

Ge respons

Ge respons, ställ frågor, skicka förslag eller kom med beröm, kritik eller andra kommentarer.