Hoppa till innehållet

Gatuunderhåll

Gatuunderhåll inbegriper bland annat plogning, halkbekämpning, renhållning av gatuområdet, reparation av gatubeläggning och trafikmärken.

Ansvaret för gatornas underhåll är delat mellan staden och tomtägaren.

Staden organiserar underhållet av Helsingfors gator, dvs. planerar, beställer och övervakar merparten av det snöarbete som staden har ansvaret för. Stara är stadens interna serviceproducent som vid sidan av privata entreprenörer har ansvaret för det praktiska snöarbetet.

 

 06.12.2019 09:48

Skadestånd

För skador som sker på allmänna platser svarar vanligtvis den som svarar för underhållet av området i fråga.