Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Staras verksamhet har sedan den 1 juni 2017 letts av direktionen för affärsverket för byggtjänster. Direktionen har fem medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant.

Stadsstyrelsen väljer medlemmar och suppleanter till direktionen för en mandatperiod på två år. Stadsstyrelsen väljer också en ordförande och en vice ordförande för direktionen. Ordförande är Jarmo Nieminen och vice ordförande är Tapio Klemetti.


Staras direktion

Medlem

Suppleant

Jarmo Nieminen (Gröna)

Anna Laine

Tapio Klemetti (Saml)

Lea Saukkonen

​Jaana Alaja (SDP)

Anita Hellman

Erkki Nurmi (stadsmiljösektorn, byggnader och allmänna områden)

Hannu Seppälä (stadsmiljösektorn, byggnader och allmänna områden, underhåll)

Mirja Heiskari (stadskansliet, personalavdelningen, kompetens och förnyelse)

Mauno Kemppi (sektorn för fostran och utbildning, förvaltnings- och stödtjänster, lokaltjänster)


Mer information: förvaltningsjurist Eero-Pekka Eskelinen, Eero-Pekka.Eskelinen@hel.fi, tfn 09 310 38 425

Information om beslutshandlingar och tjänstemannabeslut hittar du på finska.