Suoraan sisältöön

Kontaktuppgifter och respons

Staras besöksadress
Ilmalagränden 2 L, 00240 Helsingfors

Postadress
PB 1660, 00099 Helsingfors stad

E-postadress
stara(at)hel.fi (inte anbud)
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi

Växel
Tfn 09 310 17000
Fax 09 310 39647

Stara Info
Öppet vardagar kl. 8.15–16
Tfn 09 310 39602
Fax 09 310 39601
E-post: stara(at)hel.fi (inte anbud)
Besöksadress: Ilmalagränden 2 L, 2 vån.

Staras kommunikation
Om du inte hittar det du söker på nätet, ta kontakt med kommunikationen vid Stara.
stara.viestinta(at)hel.fi

ANBUD
Besöksadress: Ilmalagränden 2 L, 2 vån.
Postadress: Stara Info, PB 1660, 1680 Helsingfors stad
00099 Helsingfors stad
E-post: stara.tarjoukset(at)hel.fi

INKÖPSFAKTUROR
Stara/Inköpsfakturor (den beställande enhetens namn)
PB 1675
00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 29096 eller 09 310 39595

Ge respons

Respons på Stara kan skickas in via stadens allmänna responssystem.

DELA