Hoppa till innehållet
Kontakt information

Stara, Helsingfors

Ilmalagränden 2 L
00240 Helsingfors
PB 1660, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 17000
Visa på kartan

Kontaktuppgifter och respons

Helsingfors stads affärsverk för byggtjänster Stara har sitt huvudkontor i Ilmala i Helsingfors, på Ilmalagränden 2 L. Vi har också flera andra baser på olika håll i Helsingfors.

Stara
PB 1660
00099 Helsingfors stad
Stara@hel.fi

Helsingfors stads telefonväxel: 09 310 17000
Helsingfors stads telefonkatalog  
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi


Frågor och respons om Stara och dess arbete

Du kan skicka frågor och respons gällande vårt arbete via stadens responssystem, där responsen behandlas och styrs till rätt person, och svaren följs upp. Genom systemet styrs också meddelanden som inte är avsedda för Stara vidare inom staden.

 Ge respons


Ledning och kommunikation 

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi

Verkställande direktör Timo Martiskainen
Tfn 040 049 7584

Kommunikationschef Päivi Seikkula (kommunikation på svenska)
Tfn 050 428 0516

Mediatjänst, kommunikationsspecialist Marja Valjus (1.8. - 14.8.2022 Janne Saavalainen)
Tfn 040 658 9268 

Kommunikationsspecialist Janne Saavalainen 
Tfn 040 139 3130

Staras informationskanaler och publikationer på finska >>

Stadstekniskt byggande enhetschef Hannu Halkola
Tfn 050 042 7730

Stadstekniskt underhåll enhetschef Ville Alatyppö
Tfn 040 334 5430

Byggteknik enhetschef Kari Haapaniemi
Tfn 050 380 1022

Miljövård enhetschef Antti Rautiainen
Tfn 040 070 334 8523 

Logistik enhetschef Sami Aherva
Tfn 050 559 1929

Förvaltning enhetschef Ilpo Laitinen
Tfn 040 154 9690


Fakturor som skickas till Stara

Fakturor kan skickas till Stara som e-fakturor, per e-post eller per brev. Eventuella bilagor ska alltid skickas med fakturan.

E-fakturering

Operatör: BASWARE OYJ
Förmedlarkod: BAWCFI22

Avdelningarnas EDI-signum

0037020125667618 Förvaltning och miljövård
0037020125667623 Byggteknik
0037020125667625 Logistik
0037020125667658 Stadstekniskt underhåll
0037020125667659 Stadstekniskt byggande

E-fakturor kan också skickas till Stara avgiftsfritt via Baswares leverantörsportal »

Faktura per e-post

Adress: Talpa.Liikelaitokset@hel.fi
Skriv sifferserien 9000 i början av e-postmeddelandets rubrik. På så sätt kan fakturan identifieras som riktad till Stara.

Faktura per brev

Helsingfors stad, Stara
Inköpsfakturor / avdelningens namn
PB 1675
00099 Helsingfors stad


Anbudsinfordringar

Stara ordnar försäljning av lösöre som tas ur bruk inom Helsingfors stad. Dokumenten om anbudsinfordringarna publiceras två gånger per år, på hösten och på våren. Kompletterande material till publicerade öppna anbudsinfordringar kan också publiceras i portalen HILMA för offentliga upphandlingar.

Anbudsinfordringar (endast på finska)

 

Tillgänglighetsbeskrivning

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller webbplatsen för Helsingfors stads byggtjänst Stara. I bedömningen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads arbetsinstruktioner och metoder.

Tillgänglighetsbeskrivning (endast på finska)