Naisten ja miesten tasa-arvo

Helsinkiläiset miehet ja naiset kuuluvat työvoimaan liki samassa määrin. Vuonna 2011 työvoimaan kuului kaikkiaan 67,3 prosenttia 15 -74-vuotiaista, miehistä 67,5 prosenttia ja naisista 67,2 prosenttia. Miehillä työvoimaosuus oli korkeimmillaan 30 -39-vuotiaana, naisilla 40 -49-vuotiaana. 65 vuotta täyttäneistä miehistä 6,5 prosenttia kuului työvoimaan, naisista 5 prosenttia. äidinkielen mukaan korkein työvoimaosuus oli suomenkielisillä naisilla, 68,7 prosenttia, alhaisin vieraskielisillä naisilla 56,7 prosenttia.

Naisten osuus Helsingissä asuvasta työvoimasta oli 52 prosenttia vuonna 2011. Suomenkielisestä työvoimasta naisten osuus oli 53 prosenttia, ruotsinkielisestä 50 prosenttia ja vieraskielisestä 45 prosenttia. Työllisistä naisten osuus oli 53 prosenttia, työttömistä 43 prosenttia.

Helsingin yleisin ammattiryhmä ovat erityisasiantuntijat, joita oli reilu neljäsosa Helsingin työllisestä väestöstä 2010. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi opettajat, lääkärit, tiedottajat, rahoitus- ja sijoitusneuvojat ja arkkitehdit. Toinen suuri ammattiryhmä olivat asiantuntijat, noin viidesosa Helsingin työllisistä. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi sairaanhoitajat, farmaseutit, kirjanpitäjät, ulosottomiehet ja mikrotukihenkilöt. Näissä kahdessa ammattiryhmässä työskentelevistä yli puolet on naisia.

Erityisen naisvaltaisia ammattiryhmiä olivat terveydenhuollon asiantuntijat sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, kummassakin naisten osuus oli lähes 90 prosenttia. Erityisen miesvaltaisia ammattiryhmiä olivat rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijät ja prosessi- ja kuljetustyöntekijät, joissa molemmissa miesten osuus oli yli 80 prosenttia. Johtajista 66 prosenttia ja sotilaista 95 prosenttia oli miehiä.

Sekä naisten että miesten yleisin ammatti vuonna 2010 oli myyjä. Myyjän ammatissa toimi kaikkiaan noin 13 700 helsinkiläistä. Työllisten naisten neljä muuta yleisintä ammattia olivat suuruusjärjestyksessä toimisto- ja laitossiivooja, lähihoitaja, sairaanhoitaja ja lastenhoitotyöntekijä. Miehillä vastaavasti muut yleisimmät ammatit olivat rahdinkäsittelijä tai varastotyöntekijä, rakennustyöntekijä, myyntiedustaja ja raskaan moottoriajoneuvon kuljettaja. Naisilla viisi yleisintä ammattia kattaa 20 prosenttia työllisistä naisista, miehillä 15 prosenttia työllisistä miehistä. Koko maassa naisilla viisi yleisintä ammattia kattaa 26 prosenttia työllisistä, miehillä 17 prosenttia.

Tällä sivustolla tarjotaan tilastotietoa naisista ja miehistä sekä heidän elinoloistaan Helsingissä taulukkoina ja kuvioina. Osaan taulukoista sisältyy myös vertailutietoja Helsingin seudun kunnista, maan suurimmista kaupungeista ja koko maasta. Pohjoismaiden suurten kaupunkien tilastotietoja avautuu linkistä.

Naisten ja miesten asemaan liittyviä tilastotietoja julkaistaan myös Helsingin tilastollisessa vuosikirjassa ja vastaavia tietoja löytyy myös Helsinki Region Infoshare tietokannasta. Sivustolle on myös koottu joitakin linkkejä naisten ja miesten tasa-arvoa käsitteleville sivustoille.

Yliaktuaari Sini Askelo, p. (09) 310 36394
Tilastosihteeri Annikki Suihkonen, p. (09) 310 36403
Tiedustelut: tietokeskus.kirjasto(a)hel.fi

ISSN-L 1455-7231
ISSN 1796-721X