etusivu  |   osoitehaku  |   karttahaku
 
HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
Töölöläisiä porrashuoneita 1920-30 -luvulta
 
 
Helsingin kaupunginmuseo on inventoinut kantakaupungin asuinkerrostalojen porrashuoneita. Inventoinnissa on nyt edetty 1930-luvun lopulle asti ja työ on saatettu loppuun. Inventoinnin tuloksena on saatu paljon uutta tietoa helsinkiläisten asuinkerrostalojen porrashuoneiden arkkitehtuurista, materiaaleista ja koristelusta.
Inventoinnin ensimmäinen vaihe kartoitti 1800-luvun asuinkerrostalojen porrashuoneita. Työ jatkui 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen porrashuoneiden inventoinnilla Punavuoressa ja Kampissa. Vuonna 2011 on inventoitu töölöläisiä porrashuoneita 1920 - 30-luvulta.
Tämä sivusto sisältää Helsingin Etu- ja Taka-Töölön 1920-ja 30-luvun asuinkerrostalojen porrashuoneiden inventoinnin kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaimmat helmet, 1-luokkaan arvotetut porrashuoneet.
Porrashuoneet arvotettiin inventoinnissa historiallisen, rakennustaiteellisen, autenttisuuden ja harvinaisuusarvon perusteella kolmeen luokkaan, joista ensimmäisen luokan kohteet, 98 porrashuonetta, avautuvat kaikkien nähtäville tässä verkkoinventoinnissa.
Porraskortissa ilmenee rakennuksen perustietojen, kuten katuosoitteen, suunnitteluvuoden, suunnittelijan ja sijaintitunnuksen lisäksi tietoja porrashuoneen rakenteista, koristelusta, kiinteästä sisustuksesta ja säilyneisyydestä.
Inventointityö ja valokuvat: Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, arkkitehti Sari Schulman ja arkkit. yo Annina Vainio
Internet-sivusto: Tmi Hilla Tarjanne.