HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO - MUNKKINIEMEN RAKENNUSINVENTOINTI 2003-2005

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, ent. Munkkivuoren yhteiskoulu09103001140004001
Katuosoite:Raumantie 4
Suunn. aloitus:1959
Käyttöönottovuosi:1959
Rakennuttaja:Munkkivuoren yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y.
Urakoitsija:Rakennustuote Oy
Suunnittelija:Arkkitehti Toivo Korhonen
Muut suunn.:Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm
Alkuperäiskäyttö:Oppikoulut
Nykykäyttö:Peruskoulut, Lukiot
Rakennushistoria:

Vuonna 1992 haettiin lupaa koulurakennuksen perusparannus- ja muutostöihin sekä lisärakennuksen rakentamiseen vanhan rakennuksen länsipuolelle (Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm).

Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros.
Perustus:betoni
Runko:betoni
Julkisivut:Julkisivut ovat valkeaksi maalattua betonia ja sileää rappausta. Betonisokkeli on maalattu vaalean harmaaksi.
Suojelutilanne:
Lausunnot:
Piirustusaineisto:RVVA
Lähteet:

Arkkitehti 1962 s. 25-29.

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt osin alkuperäisessä asussaan.
 
 Takaisin edelliselle sivulle