Munkkiniemen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja rakennukset

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet

Munkkiniemen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden määrittely perustuu tutkimukseen inventointialueen maankäytön ja kaavoituksen historiasta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen suojelutavoitteena tulisi olla historiallisten piirteiden vaaliminen, mikä maankäytön suunnittelussa merkitsee harkittua tie- ja katulinjausten, kiinteistörajojen sekä rakennusalojen ja -tehokkuuksien suunnittelua.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

Rakennuskohtaiset arvot on jaettu neljään luokkaan: arkkitehtonisiin arvoihin, historiallisiin arvoihin, rakennuskokonaisuusarvoihin ja säilyneisyyteen. Historiallisten arvojen luokasta rakennus on voinut saada useita määritelmiä. Rakennuskokonaisuusarvot perustuvat erikseen määriteltyihin rakennuskokonaisuuksiin. Rakennuskokonaisuus muodostuu rakennuksista, joilla on yhteinen suunnittelija, käyttötarkoitus ja suunnitteluajankohta tai ainakin kaksi edellisistä. Rakennusten sisätiloja ei ole inventoitu joten sisätilat eivät ole vaikuttaneet arvotustyöhön. Arvotustyö on rajattu käsittämään ne inventointialueen rakennukset, jotka on otettu käyttöön ennen vuotta 1975.

Arvotustyö on tehty kahdessa vaiheessa. Vuoden 2003 aikana valmistui Munkkivuoren, Niemenmäen ja Kuusisaaren rakennusinventointi ja rakennusten arvotus. Vanha-Munkkiniemen inventointi ja arvotus tehtiin vuoden 2005 aikana.

ArvotSelite
Arkkitehtoniset arvot Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Historialliset
arvot
Rakennukseen liittyy rakennushistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy henkilöhistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy kaavahistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä rakennushistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä henkilöhistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä kaavahistoriallisia arvoja.
Rakennus-
kokonaisuusarvot
Rakennus on osa useamman rakennuksen kokonaisuutta.
Rakennus on osa arkkitehtonisesti merkittävää useamman rakennuksen kokonaisuutta.
SäilyneisyysRakennus on säilynyt osin alkuperäisessä asussaan.
Rakennuksessa on tehty runsaasti muutoksia.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset ovat onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.

Määritelmien perusteella rakennuksille on laskettu rakennuskohtainen kokonaispistemäärä, jota on käytetty arvotuksen aputyökaluna.

 Takaisin edelliselle sivulle