HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO - MUNKKINIEMEN RAKENNUSINVENTOINTI 2003-2005

Villa Ervi09103000700001001
Katuosoite:Hirvilahdenkuja 1
Suunn. aloitus:1949
Käyttöönottovuosi:1950
Rakennuttaja:Arkkitehti Aarne Ervi
Suunnittelija:Arkkitehti Aarne Ervi
Alkuperäiskäyttö:Pientalot
Nykykäyttö:Pientalot
Rakennushistoria:

Rakennusvalvontaviraston arkistossa on arkkitehti Aarne Ervin laatimat piirustukset vuodelta 1939 "Yksityistalo ja sauna Kuusisaareen, Hirvilahti-tilasta erotetulle palstalle". Hankkeelle myönnettiin rakennuslupa vuonna 1943, mutta hanketta ei toteutettu. Päärakennuksen toteutetut piirustukset ovat vuodelta 1949.

Vuonna 1961 rakennukseen tehtiin yksikerroksinen toimisto- ja ateljeetiloja käsittävä lisäsiipi, joka sijoittuu tontin eteläreunalle.

Ymp. kuvaus:Tontilla on kahitiilestä muurattua yhtenäistä muuria sekä kahitiilestä muurattua harvaa muuria.
Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros.
Perustus:betoni, teräs
Runko:betoni, tiili, teräs
Julkisivut:Rakennuksen vanhan osan taitekatto on katettu savitiilellä. Julkisivut ovat vaaleaksi maalattua rappausta. Sokkeli on päällystetty liuskekivillä. Uuden osat ulkoseinät on verhoiltu ruskeaksi käsitellyllä pystylaudoituksella.
Suojelutilanne:

Rakennusta ehdotettiin suojeltavaksi asemakaavassa (10136/17.12.1993) merkinnällä sr-1. Kaava ei toteutunut.

Lausunnot:

Helsingin kaupunginmuseo 19.3.1993 kaupunkisuunnitteluvirastolle: "Villa Ervin suojelu asemakaavalla".

Piirustusaineisto:RVVA
Lähteet:

Arkkitehti 11-12/1951 s. 145-162. Arkkitehti 1964 s. 29-35. Mikko Härön 19.3.1993 laatima muistio "Villa Ervi, Ateljee Ervi ja niiden suojelu." HKM/Kulttuuriympäristöyksikön lausuntoarkisto.

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy rakennushistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy henkilöhistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle