HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO - MUNKKINIEMEN RAKENNUSINVENTOINTI 2003-2005

Indonesian suurlähetystö09103000440002001
Katuosoite:Uimarinpolku 2
Suunn. aloitus:1951
Käyttöönottovuosi:1951
Rakennuttaja:Suomen Sokeri Oy
Suunnittelija:Arkkitehti Woldemar Baeckman
Muut suunn.:Arkkitehti Jarmo Pulkkinen
Alkuperäiskäyttö:Pientalot
Nykykäyttö:Pientalot
Rakennushistoria:

Vuonna 1970 haettiin lupaa kellarikerrokseen liittyvän autosuojan sekä uima-altaan rakentamiseen, saunaosaston uudelleenjärjestelyyn ja hormi- ja väliseinämuutoksille (arkkitehti Woldemar Baeckman). Vuonna 1981 haettiin lupaa ruokasalin suurentamiseen sekä kahden asuinhuoneen sisustamiseen ullakolle (arkkitehti Woldemar Baeckman). Vuonna 1981 haettiin lupaa korottaa vanhaa kiviaitaa muototeräsaidalla (arkkitehti Woldemar Baeckman). Vuonna 2005 haettiin lupaa rakentaa autotallin päälle asuintilaa ja asuintilan päälle terassi (arkkitehti Jarmo Pulkkinen).

Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros ja ullakko.
Perustus:betoni
Runko:tiili, betoni
Julkisivut:Rakennus on katettu savitiilellä. Julkisivut ovat valkoiseksi maalattua rappausta. Sokkeli on päällystetty liuskekivillä.
Suojelutilanne:

Rakennus on suojeltu asemakaavassa (11322/5.8.2005) merkinnällä sr-2. Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-, lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen julkisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on lisärakentamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin soveltuvalla tavalla.

Lausunnot:

Helsingin kaupunginmuseo 9.2.2005 kaupunginhallitukselle: "Munkkiniemi, Kalastajatorpan ja Uimarinpolun alueen asemakaavan muutosehdotus".

Piirustusaineisto:RVVA
Lähteet:

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle