HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO - MUNKKINIEMEN RAKENNUSINVENTOINTI 2003-2005

As Oy Tiilimäki 2609103000260026001
Katuosoite:Tiilimäki 26 A
Suunn. aloitus:1938
Käyttöönottovuosi:1939
Rakennuttaja:Lehtori Toivo Tuukkanen
Suunnittelija:Arkkitehti Martti Välikangas
Muut suunn.:Arkkitehti Ilmari Ahonen, arkkitehti Stefan Ahlman
Alkuperäiskäyttö:Pientalot
Nykykäyttö:Pientalot
Rakennushistoria:

Vuonna 1952 haettiin lupaa sisustusmuutoksiin (arkkitehti Ilmari Ahonen). Vuonna 2003 haettiin lupaa välipohjarakenteiden aukkomuutoksiin, märkätilojen laajennuksiin, parvekkeen kantavan rakenteen kunnostamiseen, vesi- ja viemärilaitteiston sekä ilmanvaihtojärjestelmän uusimiseen (arkkitehti Stefan Ahlman). Vuonna 2004 haettiin lupaa pergolan rakentamiseen terassille (arkkitehti Stefan Ahlman).

Ymp. kuvaus:Tonttia rajaa kadun puolelta matala liuskekivillä päällystetty muuri.
Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros.
Perustus:betoni
Runko:puu
Julkisivut:Rakennus on katettu pellillä. Julkisivut ovat vaaleaksi maalattua rappausta. Sokkeli on terastirapattu.
Suojelutilanne:

Rakennus on suojeltu asemakaavassa (10328/19.12.1996) merkinnällä sr-2. Rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-, lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Samassa asemakaavassa tontille on annettu merkintä A/s. Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.

Lausunnot:
Piirustusaineisto:RVVA
Lähteet:

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle