HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO - MUNKKINIEMEN RAKENNUSINVENTOINTI 2003-2005

As Oy Solnantie 7, vanha viljamakasiini/näkötorni09103000040007001
Katuosoite:Solnantie 7
Suunn. aloitus:9999
Käyttöönottovuosi:1840
Rakennuttaja:Anders Edvard Ramsay
Suunnittelija: 
Muut suunn.:Arkkitehti Jarl Eklund, arkkitehti Mona Hedman, arkkitehti Mikko Blomberg
Alkuperäiskäyttö:Varastot
Nykykäyttö:Pientalot
Rakennushistoria:

Vuonna 1951 haettiin lupaa siipirakennuksen rakentamiseen rakennuksen länsipuolelle (arkkitehti Jarl Eklund). Siipirakennusta ei liene toteutettu. Vuonna 1968 haettiin lupaa kattolistan palauttamiseen entiseen asuunsa (arkkitehti Mona Hedman). Vuonna 1968 haettiin lupaa sauna- ja pesutilojen rakentamiseen kellarikerrokseen, vesikattorakenteiden uusimiseen, sisäänkäyntien ulkoportaiden entistämiseen (arkkitehti Mona Hedman). Vuonna 2003 haettiin lupaa umpeenlevytetyn ikkuna-aukon avaamiseen sekä ikkuna-aukon avaamiseen 1920-luvulla rakennetun keittiösiiven eteläjulkisivuun (arkkitehti Mikko Blomberg).

Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros.
Perustus:
Runko:tiili
Julkisivut:Julkisivut on verhoiltu punaisella tiilellä.
Erityispiirteet:Rakennuksen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta on erilaisia näkemyksiä. Rakennuksessa oli vuoden 1847 palovakuutusasiakirjojen mukaan puulattioiden päällä alemmassa kerroksessa kolme ja ylemmässä neljä laaria (Mannila 2003, 14). Hackzellin mukaan viljatorni oli ainoastaan peitenimi sotilaalliseen käyttöön tarkoitetulle näkötornille (Hackzell 2001, 27.)
Suojelutilanne:

Rakennus on suojeltu asemakaavassa (6095/15.1.1969) merkinnällä em. Rakennusala, jolla olevaa rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Lausunnot:
Piirustusaineisto:RVVA:sta ei löytynyt rakennuksen alkuperäisiä piirustuksia.
Lähteet:

Maarit Mannila 2003. Munkkiniemen kartanon Kaartintorppa. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 4/2003.
Kaija Hackzell 2001. Rakas Vanha Munkkiniemi. Helsingin vanhoja kortteleita 6.

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt osin alkuperäisessä asussaan.
 
 Takaisin edelliselle sivulle