HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO - LAUTTASAAREN RAKENNUSINVENTOINTI 2001-2002

As Oy Saarenkeskus09103100330001002
Katuosoite:Otavantie 8
Suunn. aloitus:1950
Käyttöönottovuosi:1953
Urakoitsija:Rakennusliike Soivio ja kumppanit
Suunnittelija:Arkkitehdit Toivo Anttila ja Veli Klami
Muut suunn.:Rakennusarkkitehti Brita Koskelin-Ståhlberg
Alkuperäiskäyttö:kerrostalot
Nykykäyttö:kerrostalot
Rakennushistoria:

Vuonna 1984 rakennuksen etelä-, itä- ja länsijulkisivut suunniteltiin päällystettäväksi RR-julkisivujärjestelmällä ja samalla lämmöneristystä lisättäisiin 60 cm. Parvekkeet päällystettäisiin RR-julkisivukaseteilla, sisäpuoli ja päällysosa muovipinnoitetulla pinnalla (rakennusarkkitehti Brita Koskelin-Ståhlberg).

Aluekokonaisuus:Rakennus on osa As Oy Saarenkeskuksen viiden asuinkerrostalon muodostamaa kokonaisuutta.
Kerroslukumäärä:Nelikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros ja ullakko.
Perustus:betoni
Runko:betoni
Julkisivut:Rakennuksen taitekatto on katettu tiilellä. Julkisivut ovat vihreäksi maalattua rappausta. Betonisokkeli on maalattu tumman harmaaksi. Parvekkeiden kaiteet ovat betonia. Sisäänkäynnit on kehystetty punatiilellä.
Suojelutilanne:Rakennus on suojeltu asemakaavassa (10271/22.6.1995) merkinnällä sr-2. Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-, muutos, tai lisärakentamistöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin soveltuvalla tavalla.
Piirustusaineisto:RVVA

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennus on osa useamman rakennuksen kokonaisuutta.
Rakennus on säilynyt osin alkuperäisessä asussaan.
 
 Takaisin edelliselle sivulle