HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Villa Wuorio, Villa Bergvik eli vierastalo09143000010137011
Katuosoite:Vuorilahdenniemi
Käyttöönottovuosi:0
Suunnittelija: 
Muut suunn.:Suunnittelija Paula Korkalainen/HKR
Alkuperäiskäyttö:Loma-asunnot
Nykykäyttö:Loma-asunnot
Rakennushistoria:

Rakennuksen on arveltu olevan alkujaan kalastajien käyttöön rakennettu torppa ja peräisin 1860-luvulta. Torppaa laajennettiin vuosisadan vaihteessa ja se muutettiin vierastaloksi. Rakennus pysyi Wuorion perheen kesäkäytössä aina vuoteen 1964 asti, jolloin Salomo Wuorion ainut perillinen arkkitehti Karl Gunnar Valdemar Wuorio myi Bergvikin huvila-alueen rakennukset Helsingin kaupungille 20 000 markalla.

Villa Bergvik oli pitkään vuokrattuna helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskukselle.

Vuonna 1989 haettiin lupaa osan rakennuksesta purkamiseen ja alkuperäisen ydinosan peruskorjaamiseen (suunnittelija Paula Korkalainen/HKR).
Vierastalo kunnostettiin 1990-luvun alussa, jolloin se pyrittiin saattamaan 1860-luvun asuun ja siitä purettiin myöhemmin tehdyt lisäykset.

Vuonna 2008 Villa Bergvik oli Helsingin kaupungin omistuksessa ja vuokrattuna edustuskäyttöön. Rakennusta käytetään yhä ainoastaan kesäisin.

Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus.
Perustus:Graniittiharkko, luonnonkivi
Runko:Hirsi
Julkisivut:Rakennuksen mansardikatto on katettu pellillä. Julkisivujen vaakapanelointi on maalattu rusehtavaksi. Vuorilaudat ovat vihreät.
Suojelutilanne:

sr-2. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei ilman pakottavaa syytä saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakennustöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. Asemakaava 8280/vahvistettu 14.6.1982.

Lausunnot:

Helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginhallitukselle 14.2.2006: "Lausunto kaupunginhallitukselle koskien Itä-Jollaksen Itäniitynniemen asemakaavaehdotusta (nro 11470)"

Piirustusaineisto:Rakennusvalvontaviraston arkistossa on rakennusta koskevaa materiaalia mutta ei originaalipiirustuksia.
Lähteet:

Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston arkisto.
Bergvikin huvilan suojelutasoselvitys, päiväämätön moniste. Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikön arkisto.
Vuorilahden kesäkodin perusparannus- ja laajennustyö. Perustamis- ja esisuunnitelma 31.1.1981. Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikön arkisto.
Tarjanne, Hilla 1998. S. Wuorio - helsinkiläinen koristemaalausliike. Helsingin kaupunginmuseon Memoria-sarja 11. Helsinki.
"Karta öfver villaområdet Bergvik å Turholm egendom i Helsinge Socken å Nylands län. Affattad i september 1903 af Allfons Hällström." Kartta on Vuorilahden kurssikeskuksen seinällä.

Luokitus:Luokka 4 - sauna- tai talousrakennus, kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt osin alkuperäisessä asussaan.
 
 Takaisin edelliselle sivulle