HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

Rakennuskohtaiset arvot on jaettu kolmeen luokkaan: arkkitehtonisiin arvoihin, historiallisiin arvoihin ja säilyneisyyteen. Historiallisten arvojen luokasta rakennus on voinut saada useita määritelmiä.

ArvotSelite
Arkkitehtoniset arvot Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Historialliset
arvot
Rakennukseen liittyy rakennushistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy henkilöhistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy kaavahistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä rakennushistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä henkilöhistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä kaavahistoriallisia arvoja.
SäilyneisyysRakennus on säilynyt osin alkuperäisessä asussaan.
Rakennuksessa on tehty runsaasti muutoksia.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset ovat onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.

Määritelmien perusteella rakennuksille on laskettu rakennuskohtainen kokonaispistemäärä, jota on käytetty arvotuksen aputyökaluna.

Arvotustyö on tehty ainoastaan rakennuskohtaisesti. Kiinteistö- tai tonttikohtaisia arvoja ei ole määritelty.

 Takaisin edelliselle sivulle