HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Aino Acktén huvila09143000010002001
Katuosoite:Tullisaaren ulkoilupuisto
Käyttöönottovuosi:1877
Rakennuttaja:Kauppaneuvos Henrik Borgström
Suunnittelija:Arkkitehti Theodor Decker
Muut suunn.:Arkkitehti Matti Vesikansa
Alkuperäiskäyttö:Loma-asunnot
Nykykäyttö:Kokoontumisrakennukset
Rakennushistoria:

Aino Acktén huvilana tunnetun rakennuksen rakennutti Tullisaaren kartanon omistaja kauppaneuvos Henrik Borgström tyttärelleen Emelie af Lindforsille kesähuvilaksi. Rakennuksen suunnitteli Henrik Borgströmin toisen tyttären Adéle Deckerin puoliso arkkitehti Theodor Decker. Huvila valmistui vuonna 1877.

Huvilalle erotettiin Tullisaaren maista oma palsta 1:2 vuonna 1893. Vuonna 1906 lakitieteen tohtori Heikki Renvall ja puolisonsa laulajatar Aino Ackté ostivat huvilan ja siihen liittyneen maa-alueen. Huvila säilyi Aino Acktén käytössä aina tämän kuolemaan vuoteen 1944 asti, vaikka hänen lapsensa Mies Arne Heikki Renvall (Reenkola) ja Glory Leppänen aviopuolisonsa Aarne Johannes Leppäsen kanssa olivat myyneet kiinteistön Helsingin kaupungille vuonna 1929.

Huvila oli niukassa käytössä aina 1980-luvun puoliväliin asti, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi esityksen rakennuksen kunnostamisesta pienimuotoiseen musiikki- ja kulttuurikäyttöön. Vuonna 1986 haettiin lupaa rakennuksen varustamiseen vesijohdolla ja viemärillä sekä rakennuksen ulkoasun palauttamiseen alkuperäiseen muotoonsa (arkkitehti Matti Vesikansa). Kunnostustyö päättyi vuonna 1988 ja rakennus luovutettiin Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen haltuun.

Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus.
Perustus:Graniitti, tiili
Runko:Pystyhirsi
Julkisivut:Rakennuksen taitekatto on katettu pellillä. Runsaasti koristeltujen uusrenessanssijulkisivujen vaakalaudoitus on maalattu keltaiseksi ja ruskeaksi.
Ymp. kuvaus:Rakennus sijaitsee korkealla kummulla ja sitä ympäröi puutarha istutuksineen. Rakennuksen länsipuolella sijaitsevalla mäellä on huvilakauteen liittyviä vaatimattomampia asuin- ja talousrakennuksia. Rakennuksen itäpuolella sijaitsevalla mäellä on hirsimakasiini sekä useita rakennusten kivijalkoja.
Suojelutilanne:

sr-1. Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisen puistokokonaisuuden kannalta arvokas rakennus. Rakennuslain 135 §:n 1 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. Asemakaava 10560/vahvistettu 13.10.1999.

Lausunnot:

Helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginhallitukselle 29.9.1983: "Esitys urheilu- ja ulkoiluviraston hallinnassa olevan Tullisaaren ulkoilupuistossa sijaitsevan Aino Acktén huvilan korjauksen kiirehtimisestä."
Helsingin kaupunginmuseo Helsingin urheilu- ja ulkoiluvirastolle 2.8.1985: "Aino Acktén huvilan käyttäminen konserttitilana 12.8.1985"
Helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginhallitukselle 21.8.1986: "Lausunto Aino Actén huvilan käytöstä ja kunnostuksesta"
Helsingin kaupunginmuseo Helsingin liikuntavirastolle 20.12.1990: "Aino Acktén huvila"

Piirustusaineisto:Rakennusvalvontaviraston arkistossa on rakennusta koskevaa materiaalia mutta ei originaalipiirustuksia. Rakennuksen piirustukset on julkaistu lehdessä Takniska föreningens i Finland Förhandlingar 1880.
Lähteet:

Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston arkisto.
Tullisaaren kartanon historia. Julkaisematon käsikirjoitus. Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikön arkisto.
Aino Acktén huvila. Suojelutasoselvitys 15.10.1981. Julkaisematon käsikirjoitus. Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikön arkisto.
Pihl-Atmer, Ann-Katrin 1987. Sommarnöjet i skärgården. Sommarbebyggelse i Stockholms inre Skärgård 1860-1915. Stockholm.

Luokitus:Luokka 1b - kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy rakennushistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy henkilöhistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle