HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Tullisaaren ulkoilupuisto, vaalea asuinrakennus09143000010001004
Katuosoite:Tullisaaren ulkoilupuisto
Käyttöönottovuosi:0
Suunnittelija:Arkkitehti Theodor Decker
Muut suunn.:Arkkitehti Jyrki Pyykönen
Alkuperäiskäyttö:Pientalot
Nykykäyttö:Pientalot
Rakennushistoria:

Marja Kariston mukaan rakennus on Deckerin suunnittelema työväenasunto.

Vuonna 1993 haettiin lupaa uuden ikkunan rantamiseen ja asunnon ja kellarin välisen avoportaan rakentamiseen (arkkitehti Jyrki Pyykönen).

Kerroslukumäärä:Yksikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros.
Perustus:Luonnonkivi, tiili
Runko:Hirsi
Julkisivut:Rakennuksen taitekatto on katettu mustaksi maalatulla pellillä.
Suojelutilanne:

sr-2. Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja puistokokonaisuuden kannalta arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisiaa korjaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tai vesikaton rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa. Asemakaava 10560/vahvistettu 13.10.1999.

Lausunnot:
Piirustusaineisto:Rakennusvalvontaviraston arkistossa on rakennusta koskevaa materiaalia mutta ei originaalipiirustuksia.
Lähteet:

Karisto, Maria 1997. Tullisaaren puisto. Puistohistoriallinen selvitys ja restaurointiperiaatteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1997:17. Helsinki.

Luokitus:Luokka 4 - sauna- tai talousrakennus, kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle