HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Villa Idman09141200020165001
Katuosoite:Kaitalahdentie 3
Käyttöönottovuosi:1906
Suunnittelija: 
Muut suunn.:Arkkitehti Marja Mäki, arkkitehdit Minna ja Ilmari Lahdelma, sisustusarkkitehti Kari Lappalainen
Alkuperäiskäyttö:Loma-asunnot
Nykykäyttö:Pientalot
Rakennushistoria:

Huvila sijaitsee alueella, joka isojaossa osoitettiin Uppbyn tilalle. 1900-luvun alussa Kaitalahden alueen omisti Uppbyn tilallinen Karl Axel Lindberg. Vuonna 1906 Karl Axel myi Kaitalahdesta alueita isälleen maanviljelijä Karl Fredrik Lindbergille ja tämän vaimolle Lovisalle. Jo samana vuonna alueet osti filosofian maisteri Jacob Cygnaeus ja vaimo Naima Cygnaeus. Villa Idman lienee Jacob Cygnaeuksen rakennuttama. Huvila on luultavasti rakennettu heti vuonna 1906 valmistuneiden maakauppojen jälkeen. Vuonna 2008 huvila oli yksityisomistuksessa.

Vuonna 1978 haettiin lupaa rakennuksen peruskorjaukseen ja muuttamiseen ympärivuotiseen asuinkäyttöön, saunaosaston sisustamiseen kellariin, saniteettitilojen rakentamiseen kerroksiin, avokuistin muuttamiseen osin sisätilaksi ja portaan rakentamiseen kellarin ja 1.kerroksen välille (arkkitehti Marja Mäki). Vuonna 1979 haettiin lupaa autotallin ja ulkoiluvälinevaraston rakentamiseen (arkkitehti Marja Mäki). Vuonna 1993 haettiin lupaa puisen pystyrima-aidan rakentamiseen (arkkitehdit Minna ja Ilmari Lahdelma). Vuonna 2002 haettiin lupaa ensimmäisen kerroksen kylpyhuonetilan laajentamiseen (sisustusarkkitehti Kari Lappalainen).

Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros.
Perustus:Graniitti
Runko:Hirsi
Julkisivut:Rakennus on katettu punaiseksi maalatulla pellillä. Julkisivujen hirsipinnat ja vaakapaneloinnit on maalattu keltaiseksi ja punaiseksi. Julkisivuissa on lisäksi paanumaisella vuorauksella tehtyjä yksityiskohtia. Kivijalka on muurattu säännöllisistä graniittiharkoista. Koristemaalattujen ikkunaluukkujen pohjaväri on vihreä.
Ymp. kuvaus:Rakennuksen etelä- ja kaakkoispuolella on graniitista muurattuja piharakenteita kuten portaita ja terasseja.
Suojelutilanne:

sr-1. Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakennustöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. AO/s. Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristön erikoispiirteet säilytetään. Uudisrakennukset on erityisen huolellisesti sovitettava maastoon korkeussuhteet ja puusto huomioon ottaen sekä sopeutettava vanhaan rakennuskantaan. Asemakaava 8877/vahvistettu 9.4.1987.

Lausunnot:
Piirustusaineisto:Rakennusvalvontaviraston arkistossa on rakennusta koskevaa materiaalia mutta ei originaalipiirustuksia. Rakennuksen originaalipiirustuksia ei tavoitettu.
Lähteet:

Hämeenlinnan maakunta-arkisto. Lainhuudatuskortisto.
Maanmittauslaitoksen arkisto. Degerön kylän maarekisterikirja.
Harvia, Yrjö 1936. Erikoisselvitys itäisen saariston liitosalueesta. Helsinki.

Luokitus:Luokka 1b - kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle