HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Jollaksentie 89, sauna09141200011088011
Katuosoite:Jollaksentie 89
Käyttöönottovuosi:0
Suunnittelija: 
Alkuperäiskäyttö:Saunat
Nykykäyttö:Saunat
Rakennushistoria:

Klassistinen saunarakennus lienee rakennettu 1920-luvulla. Arkkitehti Alarik Tawststjernan vuonna 1915 laatimassa kartassa saunaa ei ole, mutta alue, jolla se sijaitsee on kartassa nimetty palstaksi nimeltä Källvik. Alue on sama, joka vuonna 1885 lohkaistiin Jollaksen kartanon maista ja nimettiin Maskuddeniksi. 1920-luvulla Maskudden oli von Hertzenin perheen omistuksessa. Vuonna 1939 von Hertzenit jakoivat Maskuddenin palstan kolmeen osaan, joiden nimiksi annettiin Ejas, Källvik ja Källeberga.

Kerroslukumäärä:Yksikerroksinen rakennus.
Perustus:Graniitti
Runko:Puu
Julkisivut:Rakennuksen mansardikatto on katettu pellillä. Ulkoseinät on verhoiltu vaalean rusehtavaksi maalatulla vaaka- ja pystypaneelilla. Listat ja rannanpuoleisen julkisivun pylväät ovat valkoiset.
Suojelutilanne:

sr-4. Kulttuurihistoriallisesti ja ympäristön kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa tai muuttaa. Korjaustoimenpiteiden tulee tapahtua rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla. Asemakaava 10750/vahvistettu 10.5.2001.

Lausunnot:

Helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginhallitukselle 27.1.1998: "Lausunto Itä-Jollaksen osayleiskaavaehdotuksesta (nro 10541) (kkanslian lausuntopyyntö 15.2. 1997 dno 1997 - 2685 / 522)"

Piirustusaineisto:Rakennusvalvontaviraston arkistosta ei löytynyt rakennukseen liittyviä asiakirjoja.
Lähteet:

Maanmittauslaitoksen arkisto. Degerön kylän maarekisterikirja.

Luokitus:Luokka 2 - tekninen rakennusinventointi

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle