HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Villa Abbas, päärakennus09141200010323001
Katuosoite:Poikasaartentie
Käyttöönottovuosi:1932
Rakennuttaja:Arkkitehti Gösta Juslén
Suunnittelija:Arkkitehti Gösta Juslén
Alkuperäiskäyttö:Loma-asunnot
Nykykäyttö:Loma-asunnot
Rakennushistoria:

Rakennus sijaitsee alueella, joka vuonna 1798 jaettiin Holmgårdin kartanosta ja joka kuului sen jälkeen Jollaksen kartanolle. Vuonna 1886 Jollaksen kartanosta lohkaistiin palsta Leponiemi 1:15, jonka osti kamreeri Anders Viktor Helander. Myöhemmin lääninkamreeriksi ja valtioneuvokseksi nimitetty Helander myi Leponiemen palstan rakennuksineen vuonna 1899 pankkiiri Emil Tollanderille. Leponiemeen ostettiin lisää maata ainakin vuosina 1891, 1930 ja 1931. Vuonna 1933 palsta jaettiin kahtia Emil Tollanderin lasten kesken. Tytär Marianne Juslén sai pohjoisosan nimeltään Abbas 1:323 ja poika Rolf Tollander eteläpuolen eli Majniemen 1:324.

Arkkitehti Gösta Juslén suunnitteli Villa Abbasin perheellensä kesäasunnoksi. Rakennus julkaistiin Arkkitehtilehdessä vuonna 1933.

Vuonna 2008 Villa Abbas oli yhä Tollanderin perillisten omistuksessa ja kesäkäytössä.

Kerroslukumäärä:Yksikerroksinen rakennus.
Perustus:Betoni
Runko:Puu
Julkisivut:Rakennus on katettu savitiilellä. Julkisivut on verhoiltu tummaksi käsitellyllä vaakapaneelilla.
Sisätilat:Rakennus muodostuu kahdesta toisiinsa kytkeytyvästä siivestä: itä-länsi -suuntaisesta "yksityissiivestä" ja pohjoinen-etelä -suuntaisesta "edustussiivestä". Yksikerroksinen yksityissiipi käsittää kaksi kamaria, pesutilan, kaksi lasten nukkuma-alkovia ja leikkitilan. Edustussiipi käsittää olohuoneen ja verannan. Siipien yhtymäkohdassa on useaan tasoon jakautuva porrastila, jonka yhteydessä on eteinen ja keittiö. Porrastilaan on kolme sisäänkäyntia, meren puolelta avautuva pääsisäänkäynti, käynti sisäpihalta ja keittiön oma sisäänkäynti. Villa Abbasin huonejärjestys on säilynyt alkuperäisenä. Kiinteä sisustus on säilynyt erinomaisen hyvin, valtaosin myös pintakäsittelyt ovat säilyneet. Mm. eteisportaikon tiililattia ja seinien voimakas keltainen ja sininen väritys ovat alkuperäisiä.
Ymp. kuvaus:Villa Abbasin pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi varastosiipi, jääkellari, käymälä, huvilavahdin asuinrakennus ja sauna.
Suojelutilanne:

sr-1. Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja ympäristön kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Rakennuksen ulkoasua ja arvokkaita sisätiloja ei saa muuttaa. Korjaustoimenpiteiden tulee tapahtua rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla. AO/s. Erillispientalojen korttelialue, jolla on maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Asemakaava 10750/vahvistettu 10.5.2001

Lausunnot:

Helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginhallitukselle 27.1.1998: "Lausunto Itä-Jollaksen osayleiskaavaehdotuksesta (nro 10541) (kkanslian lausuntopyyntö 15.2. 1997 dno 1997 - 2685 / 522)"

Piirustusaineisto:Rakennuksen originaalipiirustukset ovat rakennuksen omistajien hallussa. Rakennusvalvontaviraston arkistosta ei löytynyt rakennukseen liittyviä asiakirjoja.
Lähteet:

Maanmittauslaitoksen arkisto. Degerön kylän maarekisterikirja.
Arkkitehtilehti 1933, 154.
Harvia, Yrjö 1936. Erikoisselvitys itäisen saariston liitosalueesta. Helsinki.

Luokitus:Luokka 1a - kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi, myös sisätilat

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy rakennushistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle