HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Karjalaisten kesäkoti, päärakennus09141200010310001
Katuosoite:Villinginsalmentie
Käyttöönottovuosi:0
Rakennuttaja:Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Jaakko Sjölin
Suunnittelija: 
Alkuperäiskäyttö:Loma-asunnot
Nykykäyttö:Loma-asunnot
Rakennushistoria:

Rakennus sijaitsee alueella, joka vuonna 1798 jaettiin Holmgårdin kartanosta ja joka kuului sen jälkeen Jollaksen kartanolle. Vuonna 1885 Jollaksen kartanosta lohkaistiin palsta Toivola 1:10, jonka osti Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Jaakko Sjölin (1836 - 1916). Palsta käsitti Karjalaisten kesäkodin ja naapurissa sijaitsevan Kortelan huvilan kiinteistöt. Myöhemmin Sjölin osti lisää maata Toivolan pohjoispuolelta. Vuonna 1914 Sjölinin maat jaettiin kahdeksi ja syntyi uudet kiinteistöt Salmela 1:119 ja Penttilä 1:120. Samalla Sjölin myi pois Penttilän mutta piti itsellään Salmelan osuuden ja nykyisen Karjalaisten kesäkodin huvilan.

Karjalaisten kesäkodin huvilarakennus lienee ylijohtaja Jaakko Sjölinin rakennuttama 1880-luvun loppupuolella tai 1890-luvun alussa. Sitä ei ole merkitty vuonna 1886 tarkistettuun venäläiseen topografikarttaan.

Jaakko Sjölin kuoli naimattomana vuonna 1916 ja kesänaapuri K. H. Mannermaa toimi kuolinpesän selvittäjänä. 1930-luvulle mennessä huvila vaihtoi omistajia muutaman vuoden välein. Se oli mm. apteekkari Axel Wilhelm Palénin, varatuomari Harry Olssonin ja johtaja Erik Hjalmar Johanssonin omistuksessa.

Vuonna 1970 huvilan omisti Bostads Ab Bergsund, joka edustajansa komentaja Achilles Souranderin välityksellä myi koko kiinteistön Helsingin kaupungille.

Vuonna 2008 huvila oli Helsingin kaupungin omistuksessa ja vuokrattuna yhdistyskäyttöön.

Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros.
Perustus:Graniittiharkko, tiili, betonista valettu rustikoitu harkko
Runko:Hirsi
Julkisivut:Rakennus on katettu punaiseksi maalatulla pellillä. Julkisivujen vaaka- ja pystypanelit on maalattu vaaleiksi. Julkisivuissa on huomattavan herkkiä puusta veistettyjä koristelistoja ja muita yksityiskohtia.
Ymp. kuvaus:Karjalaisten kesäkodin pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi kasvihuone, talousrakennus sekä uudempi saunarakennus.
Suojelutilanne:

sr-2. Kulttuurihistoriallisesti ja ympäristön kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa tai muuttaa. Korjaustoimenpiteiden tulee tapahtua rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla. R-1/s. Loma- ja virkistyspalvelujen korttelialue, jolla on maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Asemakaava 10750/vahvistettu 10.5.2001.

Lausunnot:

Helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginhallitukselle 27.1.1998: "Lausunto Itä-Jollaksen osayleiskaavaehdotuksesta (nro 10541) (kkanslian lausuntopyyntö 15.2. 1997 dno 1997 - 2685 / 522)"

Piirustusaineisto:Rakennusvalvontaviraston arkistosta ei löytynyt rakennukseen liittyviä asiakirjoja. Rakennuksen originaalipiirustuksia ei tavoitettu. Naapurirakennuksen Kortelan omistajan hallussa on vuonna 1915 laadittu puutarhakartta, johon on dokumentoitu nykyisen Karjalaisten kesäkodin sekä Kortelan päärakennusten pohjapiirrokset.
Lähteet:

Hämeenlinnan maakunta-arkisto. Lainhuudatuskortisto.
Maanmittauslaitoksen arkisto. Degerön kylän maarekisterikirja.
Harvia, Yrjö 1936. Erikoisselvitys itäisen saariston liitosalueesta. Helsinki.

Luokitus:Luokka 1b - kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle