HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Matosaari, leikkimökki09141200010019003
Katuosoite:Matosaari
Käyttöönottovuosi:0
Suunnittelija: 
Alkuperäiskäyttö:Leikkimökit
Nykykäyttö:Leikkimökit
Rakennushistoria:

Matosaari-raportin mukaan rakennus lienee peräisin 1930-luvun alusta.

Kerroslukumäärä:Yksikerroksinen rakennus.
Runko:Puu
Julkisivut:Rakennuksen mansardikatto on katettu pellillä. Ulkoseinät on verhoiltu valean rusehtavaksi maalatulla vaaka- ja pystypaneelilla.
Suojelutilanne:

sr-2. Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivun tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Asemakaava 11240/vahvistettu 13.10.2004.

Lausunnot:

Helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginhallitukselle 27.1.1998: "Lausunto Itä-Jollaksen osayleiskaavaehdotuksesta (nro 10541) (kkanslian lausuntopyyntö 15.2. 1997 dno 1997 - 2685 / 522)"

Piirustusaineisto:Rakennusvalvontaviraston arkistosta ei löytynyt rakennukseen liittyviä asiakirjoja.
Lähteet:

Kåhre, Inga et al. 2004. Matosaaren puutarhahistoriallinen selvitys ja alueen kehittämistavoitteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2004:8. Helsinki.

Luokitus:Luokka 2 - tekninen rakennusinventointi

 Arvotuskriteerit:
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle