HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Axel Lindbergin tie, vaaleanpunainen huvila09104999030001002
Katuosoite:Axel Lindbergin tie
Käyttöönottovuosi:0
Suunnittelija: 
Alkuperäiskäyttö:Loma-asunnot
Nykykäyttö:Loma-asunnot
Rakennushistoria:

Huvila sijaitsee alueella, joka isojaossa osoitettiin Uppbyn tilalle. Huvilalle ei koskaan muodostettu omaa tilaa, vaan sen maa-alue kuului Uppbyn tilalle aina 1960-luvulle asti, jolloin se päätyi Helsingin kaupungin omistukseen. Huvila ja sitä ympäröivä puitoksi kaavoitettu alue on yhä Helsingin kaupungin omistuksessa. Huvila ja siihen liittyvät talousrakennukset ovat olleet vuokrattuina kesäkäyttöön, mutta syksyllä 2008 vuokrasopimus oli juuri päättynyt.

Huvilan rakennushistoria on epäselvä. Rakennuttajasta tai suunnittelijasta ei ole löytynyt tietoja. Huvila lienee valmistunut 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä.

Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus.
Perustus:Luonnonkivi
Runko:Hirsi
Julkisivut:Rakennus on katettu punaisella kattohuovalla. Julkisivujen vaaka- ja pystypanelointi on maalattu vaaleanpunaiseksi.
Ymp. kuvaus:Huvilan pihapiiriin kuuluu lisäksi saunarakennus ja talousrakennus.
Suojelutilanne:

sr-2. Kulttuurihistoriallisesti ja ympäristön kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Korjaustoimenpiteiden tulee tapahtua rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla. Asemakaava 11698/hyväksytty (ei lainvoimainen) 13.2.2008.

Lausunnot:
Piirustusaineisto:Rakennusvalvontaviraston arkistosta ei löytynyt rakennukseen liittyviä asiakirjoja. Rakennuksen originaalipiirustuksia ei tavoitettu.
Lähteet:

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston arkisto.
Maanmittauslaitoksen arkisto. Degerön kylän maarekisterikirja.
Harvia, Yrjö 1936. Erikoisselvitys itäisen saariston liitosalueesta. Helsinki.

Luokitus:Luokka 1b - kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi

 Arvotuskriteerit:
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle