RÖNNBACKA ARKITEKTUR STIG
kielet
 
       
valikko
 

Helsingfors första arkitekturstig finns i Rönnbacka. DoCoMoMO-området Rönnbacka är ett internationellt erkänt område för 1960-talets bostadsarkitektur och stadsplanering. Skyltarna vid arkitekturstigen presenterar Rönnbackas historia, arkitekturens särdrag samt information om planeringsprocessen. Skyltarna har utarbetats av förortsprojektet i samarbete med Helsingfors stads byggnadskontor och stadsplaneringskontor Till presentationen.

Design Päivi Hellman / Forortsprojektet
 
 
Otso Pietinen / Finlands arkitekturmuseum
SATO

Sato-området från sydost

Tillbaka

logot lahioprojekti  
 
kartta2
InledningRönnbackaArkitekterSatoHaka KöpcentretSkolornakarta