RÖNNBACKA ARKITEKTUR STIG
 

RÖNNBACKAS PLANERARE

valikko  
               
Fotostudion Uuskuva
    Kivinen  
Arkitekt, professor Olli Kivinen 1921–1998

Detaljplanen för Rönnbacka utarbetades av arkitekten Olli Kivinen åren 1959–1964. År 1960 utsågs Kivinen till Otto-Iivari Meurmans efterträdare som professor i stadsplaneringslära vid Tekniska högskolan. I Rönnbacka utvecklade Kivinen Meurmans tankar om en förstadsstruktur indelad i ”celler”. En nyhet som infördes var bl.a. parkeringsskyldighet.

Detaljplanerna för Rönnbacka uttryckte starka estetiska ideal samtidigt som de betjänade tanken om det effektiva samhället. Redan i Olli Kivinens första utkast för Rönnbacka söktes en lösning som återspeglade de olika delområdenas karaktär och samtidigt skapade en enhetlig stadsbild. Byggnaderna i Rönnbacka är placerade som skulpturer i sin omgivning. Intrycket av en enhetlig stadsdel skapas genom dialogen mellan tydliga byggnadselement och det talldominerade klipplandskapet.

Presentation Tillbaka

       
             
Lauri Silvennoinens arkiv
Silvennoinen
Arkitekt, professor Lauri Sivennoinen 1921-1967

Lauri Silvennoinen var en framträdande förespråkare för det industriella byggandet i Finland. Silvennoinen planerade katalogen för utställningen PRE-FAB och betonade där processbyggandets och urbaniseringens centrala betydelse. Silvennoinen flyttade fokus från produkten, byggnaden, till processen. Därmed ansåg Silvennoinen att nästan oändliga möjligheter skulle öppna sig för byggnadsindustrin. Det främsta målet var ”att människan skulle kunna utnyttja sin tid bättre”.

Sato-området i Rönnbacka blev den viktigaste manifestationen av Lauri Silvennoinens idéer och området var en betydande etapp i den finska byggnadsindustrins utveckling. Raden med vita byggnader som Silvennoinen planerat syns på långt avstånd och har blivit en symbol för Rönnbacka.

Presentation Tillbaka

 
 
Sulo Savolanens arkiv
Korhonen
Arkitekt Esko Korhonen 1923-1994

Arkitekten Esko Korhonen var känd som en skicklig bostadsplanerare och vid planeringen av Haka-området i Rönnbacka fokuserade han i synnerhet på att utveckla bostädernas planlösningar. På Fältspatsvägen utvecklade han ett lamellhus med två stora familjebostäder per trapphusets viloplan och skapade därmed planlösningar som var mer fungerande och större än normalt. Enrummare och små lägenheter koncentrerades till tornhusen samt de två höga lamellhusen i området. Ett viktigt mål var att konstruera flexibla bostäder: i lamellhusen vid Fältspatsvägen kunde sovrummet delas in i två mindre rum med hjälp av en skjutdörr.

”Våningsradhuset” vid Fältspatsvägen 10 är en experimentell terrassartad byggnadstyp som också väckte stor uppmärksamhet. Grundtanken bakom Esko Korhonens arkitektur var att fasaden skulle motsvara interiören och att fönsterbandet inte var en självklarhet. I tornhusen på Fältspatsvägen öppnar sig landskapet genom ett vertikalt fönster i vardagsrummet.

Presentationd Tillbaka

 
 
Sulo Savolanens arkiv
Savolainen
Arkitekt Sulo Savolainen 1933-

Sulo Savolainen verkade som Esko Korhonens assistent redan under de sista åren då Kasberget planerades och samarbetet fortsatte då Rönnbacka planerades vid bostadsavdelningen på Centralförbundet för konsumtionsandelslagen. Anmärkningsvärt vid planeringen av Rönnbacka var att den slutliga planläggningen skedde i nära samarbete med byggnadernas arkitekter. På basis av Kivinens detaljplaneutkast föreslog Sulo Savolainen bl.a. att Skiffervägen skulle få sin nuvarande sträckning, vilket gav alla barn i Haka-området en trygg skolväg eftersom de inte behövde korsa några gator. Till barnsäkerheten bidrog även ”barnfönstret” som Savolainen införde i Rönnbacka i ett annars solitt balkongräcke. Dörr-, fönster- och inredningsdetaljer som Savolainen utvecklade i ritningarna för Fältspatsvägen 14 tillämpades även i andra hus i Haka-området

Presentation Tillbaka

 
 
Navigera på kartan med de röda knapparna
Päivi Hellman / Förotsprojektet

Yleiskartta Sato skolorna Haka köpcentret Sato

logot
lahioprojekti inledningRönnbackaarkitekterSatoHakaköpcentretskolornakarta