Logot Ratikka - 100 vuotta sähköllä


HKL-Raitioliikenteen pääsivulle

På Svenska
In English

1900-1920 | 1920-1939 | 1939-1944 | 1945-1970 | 1970-2000

<< Edellinen | 1 | 2 | Seuraava >>

Vaunuun jonotetaan Rautatientorilla vuonna 1943. Sota-ajan urakkaa voi perustellusti kutsua raitiotieläisten sankariteoksi. Kaupungissa kulkeminen jäi lähes kokonaan raitiovaunujen varaan, kun bussit muutettiin sairaankuljetus- ja tavara-autoiksi. Sähkö- ja kuljettajapula vaivasivat ja kalusto rappeutui korjaustarvikkeiden puutteessa.
 

"Henkilökunnalle tiedotetaan seuraavat Helsingin Kaupungin väestönsuojelutoimiston laatimat toimintaohjeet ilmahälytyksen sattuessa:

1. Vaunu on heti pysäytettävä ja valot sammutettava.
2. Virta on katkaistava.
3. Matkustajat on ohjattava lähimpään suojapaikkaan, portaaseen tai porttikäytävään ja on henkilökunnan etsittävä suoja samasta paikasta sekä ylläpidettävä siellä järjestystä."

Raitioliikenne varautui ilmavaaraan jo ennen sodan alkamista. Liikennepäällikön päiväkäsky talvisodan edeltä 23.10.1939.

 

"...Vaunun kuljettajan on virkavastuun uhalla vastattava siitä, että vaunuissa oleva nk. peittopussi valonheittäjää varten on vaunussa silloin, kun hän vastaanottaa vaunun ja myöskin kun hän luovuttaa sen toiselle...

Kun pimennyskäsky saadaan, on peittopussi heti asetettava paikalleen, verhot vedettävä eteen ja vaunun sähkövalaistus sammutettava...
Ilkivalta, joka kohdistuu pimennystä varten hankittuihin esineisiin rangaistaan sotalain mukaan."

Pimennystä varten annettiin ohjeita 11.11.1939.

 

<< Edellinen | 1 | 2 | Seuraava >>

1900-1920 | 1920-1939 | 1939-1944 | 1945-1970 | 1970-2000
HKL-Raitioliikenne | PL 1440 | 00099 Helsingin kaupunki | Käyntiosoite: Hämeentie 86 | 00550 Helsinki
© HKL-Raitioliikenne 2004