Tietokeskus | Kirjasto ja tietopalvelu
Helsingin kaupunki    Helsingin kaupungin haku

Tiedote 4.12.2007

Turvallisuuden tunne Helsingissä hieman kohentunut vuodesta 2003

Julkaisu

Muutokset turvallisuuden kokemuksissa ovat maltillisia vuosien 2003 ja 2006 välillä. Kehitys on monin paikoin positiivista, selviää vuonna 2006 tehdystä kyselystä.

Tuoreesta tutkimuksesta piirtyy esiin kolme huolestuttavaa seikkaa: nuoret naiset kokevat olonsa turvattomaksi, helsinkiläiset joutuvat useammin uhkailujen ja väkivallan kohteeksi kuin muiden suurten suomalaisten kaupunkien asukkaat ja turvattomuuden tunne on lisääntynyt erityisesti julkisen liikenteen käyttäjien parissa.

Omalla asuinalueella myöhään viikonloppuiltaisin jalkaisin liikkuminen on miesten kokemana muuttunut hieman turvallisemmaksi, mutta naisten turvallisuuskokemukset ovat kolmen vuoden takaisella tasolla. Sen sijaan asuinalueiden väliset erot ovat tasoittuneet jossain määrin.

Naisten kokema turvallisuustaso on kaupungin keskustassakin selvästi alempi kuin miesten, mutta molempien kokemukset ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan.

Liikennevälineet koetaan osin turvattomiksi

Edellisistä poiketen turvallisuus julkisessa liikenteessä, erityisesti liikennevälineissä, koetaan heikommaksi kuin vuonna 2003. Turvallisimmaksi koetaan liikkuminen bussilla ja vähiten turvalliseksi koetaan metro, jota käyttävistä naisvastaajista puolet kokee metrossa jonkinasteista turvattomuutta ilta-aikaan.

Poliisin ja Helsingin kaupungin yhteinen kysely

Tuore kysely on toteuttu yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin hallintokeskuksen turvallisuusosaston kanssa.

Edellisen, vuoden 2003 turvallisuuskyselyn tilasi Helsingin poliisilaitos ja toteutti Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö, joka raportoi sen vuonna 2005 nimellä Helsinki! tutkimus helsinkiläisten turvallisuudesta ja Helsingin poliisin palvelukyvystä.


Lisätietoja:
Tutkija Martti Tuominen
Helsingin kaupungin tietokeskus
Puh: (09) 310 36366


Lähde:
Martti Tuominen, ”Siis tosi turvallinen paikka".
Helsingin turvallisuuskysely vuonna 2006.
Helsingin kaupungin tietokeskus,
Tutkimuskatsauksia 2007:6 (21 s.) ISSN 1796-7236, ISBN 978-952-223-001-0 (pdf) verkossa


 
  PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki - Puh: (09) 310 1216 - Fax: (09) 310 36601 - t ietokeskus.kirjaamo@hel.fi