Hoppa till innehållet

Varför Helsingfors

Helsingfors är Finlands största kluster av företagsverksamhet och huvudstadsregionen producerar nästan en tredjedel av landets bruttonationalprodukt. Helsingfors stad utvecklar en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företag och främjar företagsverksamhetens framgångar i regionen.

Kuva: Lauri Rotko
27.11.2019 14:56