Hoppa till innehållet

Tillstånd och anvisningar

Ska du arrangera ett evenemang i staden? Tänker du sälja mat ur en mobil vagn? Vill du hänga ditt företags reklambanderoller i staden?

Om du inte vet hur du ska göra, bekanta dig med Helsingfors stads tillståndsanvisningar. Anvisningarna innehåller information om de tillstånd som ditt företag behöver, anmälningar som staden förutsätter och bestämmelser som reglerar verksamheten.

Du kan bekanta dig med tillståndsärenden även per verksamhetsområde. Områdena som är representerade är livsmedelsbranschen, konsumentsäkerheten, markanvändning och användning av stadsutrymme, byggande och miljöskydd.

Tillstånd, anmälningar och anvisningar

Miljötillsyn, tillstånd och anvisningar

Livsmedelslokaler och anläggningar

Anvisningar och rådgivning om byggandet

Flow festivaali. Kuva: Lauri Rotko
14.11.2017 20:28