Hoppa till innehållet

Ett konkurrenskraftigt Helsingfors

Genom stadsmarknadsföring vill Helsingfors förbättra sin ställning i konkurrensen om turister, investeringar, evenemang och experter.
Stadsmarknadsföring

Målet med den internationella verksamheten är att skapa ny företagsverksamhet i staden samt stärka den affärsverksamhet som de redan etablerade internationella företagen idkar, särskilt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.
Internationell verksamhet

Helsingfors utvecklar ständigt sin verksamhet och ställning som företagsområde. Här har man hjälp av de många projekt genom vilka man strävar efter att bland annat främja nyckelverksamhetsområdenas framgångar.
Projekt

Staden samarbetar intensivt med regionens universitet och högskolor för att stärka Helsingfors internationella rykte och intellektuella kapital.
Universitets- och högskolesamarbete

År efter år placerar sig Helsingfors i toppen i olika internationella jämförelser. Helsingfors har sedan länge legat på hög nivå i forskningar som mäter bland annat livskvalitet, företagsmiljö, innovationsverksamhet samt utnyttjande av öppna data och digitalisering.
Internationella framgångar (på finska)

Kuva: Lauri Rotko
14.11.2017 20:15