Hoppa till innehållet

Information för företag

Helsingfors stad utvecklar en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företag och främjar företagsverksamhetens framgångar i regionen. Livskraftig företagsverksamhet skapar arbetsplatser och möjliggör mångsidiga kommersiella tjänster. Genom skatteintäkter skapar verksamheten även förutsättningar för offentliga tjänster.

På Företagens Helsingfors webbplats har man samlat stadens tjänster för företag som är verksamma i Helsingfors eller planerar verksamhet i staden. På sidan hittar du stadens anbudsbegäran, lokaler och planläggningsärenden samt statistikinformation om ekonomin. Sidan erbjuder även en rutt till rådgivnings- och tillväxttjänster för nya och etablerade företag, tillståndsärenden och anvisningar som rör företagsverksamheten i staden samt stadens sysselsättningstjänster.

Statistik och forskning

 

Företagssamarbete

Utvärdering av företagseffekter

Företagens synpunkter beaktas i stadens beslutsfattande. Genom utvärderingen av företagseffekter utredas i förväg och mer systematiskt än tidigare hurdana effekter besluten medför för företag och därmed för bland annat arbetsplatser.
Mer information
 

Arbete för ungdomar

Med hjälp av företagssamarbetet strävar stadens näringslivsavdelnings sysselsättningstjänster efter att hitta nya arbetsmöjligheter och vyer i arbetslivet till unga, invandrare och personer som varit utan arbete i en längre tid.

Samarbetet med företagen är smidigt och mångsidigt och beaktar företagens varierande behov och önskemål.

GE Healthcare, healthtechnology, Vallila. Foto: Kuvasuunnittelu- ja Agentuuritoimisto Keksi.13.03.2018 17:34