Suoraan sisältöön

Women to Work -hankkeen päätösseminaari

Päätösseminaarissa keskustelemassa Heidi Lehtovaara, Leena Pellilä ja Tanja Namrood sekä seminaarin juontanut Mikko Kekäläinen.

Sittenkin töihin! -seminaari toi maahan muuttaneiden naisten työllisyyden valokeilaan

Vuosina 2019-2021 järjestetyn Women to Work -hankkeen päätösseminaari toteutettiin verkossa 18.5.2021. Tapahtuman tarkoitus oli nostaa esiin maahan muuttaneiden naisten työllistymiseen liittyvät haasteet sekä esitellä hankkeessa aikaansaadut tulokset. Viimeisten kahden vuoden ajan Women to Work-hanke on palvellut noin 180 maahan muuttanutta naista, jotka puhuvat somalia, arabiaa tai venäjää tai pärjäävät selkosuomeksi. Ohjauksella on haluttu vastata yksilön tarpeisiin, ja heille on pyritty löytämään oma, henkilökohtainen työllistymisen polku. Asiakkaita on myös kannustettu kohti ammatillista koulutusta tai suomen kielen kurssia, ja heidän digitaitojaan on vahvistettu.

Kotoutumista tukevaa toimintaa kehitetään

Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen avasi seminaarin tuomalla esiin kotoutumisen kysymykset. Nykyisen hallituskauden yksi tavoitteista on parantaa maahan muuttaneiden asemaa pureutumalla nimenomaan kotoutumiskoulutukseen. Suomeen maahan muuttaneiden naisten työmarkkinatilanne on heikko, mikä kertoo kotoutumiskoulutuksen puutteista. Moni Suomeen maahan muuttaneista naisista on pienten lasten äitejä, ja heidän kotoutumisaikansa umpeutuu sillä välillä, kun he ovat kotona hoitamassa lapsia. Kotoutumisen uudistus pyrkii paremmin yhdistämään kotoutumiskoulutuksen ja lastenhoidon kotona.

Ammatillisen segregaation haasteet esillä

Seminaarissa esiintyi myös työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja ja Nobinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Jenni Vuorio. Larja nosti esityksessään maahan muuttaneiden naisten heikon työllistymisen, mitä osittain selittää Suomen ammatillinen segregaatio. Naisten suosimat ammatit, kuten hoitoala, kaupan ala tai kauneus- ja terveysala perustuvat vuorovaikutukseen, jolloin suomen kielen taidon tarve korostuu. Perinteisillä miesten aloilla, kuten rakennus- ja IT-alalla tarvitaan paljon vähemmän kielitaitoa. Jenni Vuorion puhe seminaarissa pureutui juuri työelämän sukupuolistettujen käytäntöjen purkamiseen. Nobina on hyvin miesvaltainen yritys, mutta se kannustaa sukupuolesta ja taustasta huolimatta kaikkia motivoituneita hakeutumaan kuljetusalalle töihin.

Women to work -hanke tarjoaa uuden mallin

Myös hankkeen omakieliset ohjaajat Suhuur Musse, Zainab Al-Ali ja Marianna Kotselainen sekä hankkeen projektipäällikkö Tanja Namrood esiintyivät seminaarissa. Heidän puheenvuoronsa keskittyivät hankkeessa aikaansaatuihin tuloksiin sekä heidän omiin kokemuksiinsa hankkeesta. Viesti heiltä oli hyvin selkeä: hankkeen kaltaista palvelua tarvitaan tulevaisuudessa. Omakielinen, intensiivinen työote on hankkeen kokemuksen perusteella ollut tehokas, ja tukee asiakkaita sitoutumaan sekä ottamaan omistajuuden omista työllistymissuunnitelmistaan.

Tallenteet seminaarista löytyvät Kunta-TV:n tallenteet -välilehdeltä viikosta 21 alkaen.

Lisätietoja: Projektisuunnittelija Tanja Namrood, tanja.namrood@hel.fi, puh. 040 148 3801

Hankkeen rahoittajia ovat Helsingin kaupunki ja Euroopan sosiaalirahasto.

31.05.2021 14:06